Commits in harjoitustyo/etaopiskelija-ryhma:master