Commit 32c72564a6f4af05cf67587a3cf150c998ac2cfd

  • avatar
  • Jonne Itkonen <jonne.itkonen @j…u.fi> (Committer)
  • Tue Feb 06 19:29:32 EET 2018
  • avatar
  • Jonne Itkonen <jonne.itkonen @j…u.fi> (Author)
  • Tue Feb 06 19:29:32 EET 2018
AMD64 rekisterit kuvasta latexiksi

bytefield-paketti käyttöön
moniste/kayttojarjestelmat.tex
(2 / 0)
  
2424
2525\usepackage[font=small,format=plain,labelfont=bf,up,textfont=it,up]{caption}
2626
27\usepackage{bytefield}
28
2729\newcommand{\engl}[1]{engl. \textit{#1}\index{#1@\textit{#1}}}
2830\newcommand{\intr}[1]{\textbf{#1}\index{#1}}
2931
moniste/tex/konekieli.tex
(14 / 1)
  
171171
172172\begin{figure}[t]
173173 \centering
174 \includegraphics[width=.98\textwidth]{RAXin_bitit}
174 % \includegraphics[width=.98\textwidth]{RAXin_bitit}
175 \begin{bytefield}[bitwidth=0.6em]{64}
176 \bitheader[endianness=big]{0,7,15,31,63} \\
177 \wordbox[tlr]{1}{RAX} \\
178 \bitbox[l]{32}{} & \bitbox[tlr]{32}{EAX} \\
179 \bitbox[l]{32}{} & \bitbox[l]{16}{} & \bitbox[tlr]{16}{AX} \\
180 \bitbox[lb]{32}{} & \bitbox[lb]{16}{} & \bitbox{8}{AH} & \bitbox{8}{AL} \\
181 \bitheader[endianness=big]{0,7,15,31,63} \\
182 % minua (ji) tuo yllä oleva versio hämää (mikksi rax jatkuu alas), joten tässä vaihtoehto:
183 % \wordbox{1}{RAX} \\
184 % \bitbox[]{32}{} & \bitbox{32}{EAX} \\
185 % \bitbox[]{48}{} & \bitbox{16}{AX} \\
186 % \bitbox[]{48}{} & \bitbox{8}{AH} & \bitbox{8}{AL} \\
187 \end{bytefield}
175188 \caption{\label{fig:amd64register} x86-64 -prosessoriarkkitehtuurin
176189 erään yleisrekisterin jako aitoon 64-bittiseen osaan (''R''),
177190 32-bittiseen puolikkaaseen (''E''), 16-bittiseen puolikkaan