Commit bbeb6c6b762afbdc6370073dff32260b247953a8

  • avatar
  • nieminen (Committer)
  • Mon May 08 17:53:34 EEST 2017
  • avatar
  • nieminen (Author)
  • Mon May 08 17:53:34 EEST 2017
Luennon 13 tulemaa.
luentosuunnitelma_2017.txt
(26 / 0)
  
11591159
11601160* Kevään 2017 kurssi-instanssilla seuraavaksi:
11611161
1162
11621163** Luento 13: Prosessi, säie. IPC: signaalit, viestijono, kilpa-ajo, lukot, deadlock
11631164
11641165Sitten periaatteessa luentomonisteen järjestyksessä etteenpäin...
11671167Yhteenveto käyttöjärjestelmän tehtävistä, tavoitemittareista ja
11681168kompromisseista.
11691169
1170Esim. vuoron vaihto prosessien välillä sisältää hukka-aikaa:
1171
1172 P1 |------| |------|
1173 P2 |------|
1174 kj |---| |---| |---|
1175
1176Tiheämpi kellokeskeytys:
1177
1178 P1 |---| |---|
1179 P2 |---| |---|
1180 kj |---| |---| |---|
1181
1182
11701183Prosessorin suoritussykli, tarkempi kuva:
11711184
11721185- käskyn ja operandien nouto, suoritus, tulosten tallentaminen JA
11951195- "FLIH", eli mitä keskeytyksen tullessa tapahtuu prosessorissa ennen
11961196 seuraavan käskyn noutoa.
11971197
1198Kysymys "Blue screen" (win), "kernel panic" (linux)
1199tulosteista.. kyseessä käyttöjärjestelmän virhe, josta ei ole
1200paluuta. kyllä näissä virheilmoituksissa nimenomaan viitataan
1201käyttöjärjestelmän muistialueisiin (koodiosoite RIP, kernel stack
1202pino-osoite RSP)
1203
1204
1205
11981206Moniajo, prosessi, "säie", resurssit, haaroitus ja käynnistys.
11991207
12001208Prosessi? Kertausta aiemmista havainnoista:
12741274 muuta, mikä edellyttäisi muita kuin kokonaislukuja.
12751275
12761276
1277
1278Tästä jatkuu ke:
1279
12771280- Prosessin luonti haaroittamalla eli kloonaamalla vanhempiprosessi
12781281 (unix-pohjaisen käyttöjärjestelmän tapa luoda uusia prosesseja):
12791282
13841384 keskeyttää säikeen (tai prosessin) ja antaa suoritusvuoron toiselle:
13851385
13861386 koodi 2016/esimerkit/l12/ -hakemistossa: race.c
1387
13871388
13881389* Luentojen toteuma 2016:
13891390