Commit bbeb6c6b762afbdc6370073dff32260b247953a8

  • avatar
  • nieminen (Committer)
  • Mon May 08 17:53:34 EEST 2017
  • avatar
  • nieminen (Author)
  • Mon May 08 17:53:34 EEST 2017
Luennon 13 tulemaa.
  • Diff rendering mode:
  • inline
  • side by side

luentosuunnitelma_2017.txt

11591159
1160* Kevään 2017 kurssi-instanssilla seuraavaksi:1160* Kevään 2017 kurssi-instanssilla seuraavaksi:
11611161
1162
1162** Luento 13: Prosessi, säie. IPC: signaalit, viestijono, kilpa-ajo, lukot, deadlock1163** Luento 13: Prosessi, säie. IPC: signaalit, viestijono, kilpa-ajo, lukot, deadlock
11631164
1164Sitten periaatteessa luentomonisteen järjestyksessä etteenpäin...1165Sitten periaatteessa luentomonisteen järjestyksessä etteenpäin...
1167Yhteenveto käyttöjärjestelmän tehtävistä, tavoitemittareista ja1167Yhteenveto käyttöjärjestelmän tehtävistä, tavoitemittareista ja
1168kompromisseista.1168kompromisseista.
11691169
1170Esim. vuoron vaihto prosessien välillä sisältää hukka-aikaa:
1171
1172 P1 |------| |------|
1173 P2 |------|
1174 kj |---| |---| |---|
1175
1176Tiheämpi kellokeskeytys:
1177
1178 P1 |---| |---|
1179 P2 |---| |---|
1180 kj |---| |---| |---|
1181
1182
1170Prosessorin suoritussykli, tarkempi kuva:1183Prosessorin suoritussykli, tarkempi kuva:
11711184
1172- käskyn ja operandien nouto, suoritus, tulosten tallentaminen JA1185- käskyn ja operandien nouto, suoritus, tulosten tallentaminen JA
1195- "FLIH", eli mitä keskeytyksen tullessa tapahtuu prosessorissa ennen1195- "FLIH", eli mitä keskeytyksen tullessa tapahtuu prosessorissa ennen
1196 seuraavan käskyn noutoa.1196 seuraavan käskyn noutoa.
11971197
1198Kysymys "Blue screen" (win), "kernel panic" (linux)
1199tulosteista.. kyseessä käyttöjärjestelmän virhe, josta ei ole
1200paluuta. kyllä näissä virheilmoituksissa nimenomaan viitataan
1201käyttöjärjestelmän muistialueisiin (koodiosoite RIP, kernel stack
1202pino-osoite RSP)
1203
1204
1205
1198Moniajo, prosessi, "säie", resurssit, haaroitus ja käynnistys.1206Moniajo, prosessi, "säie", resurssit, haaroitus ja käynnistys.
11991207
1200Prosessi? Kertausta aiemmista havainnoista:1208Prosessi? Kertausta aiemmista havainnoista:
1274 muuta, mikä edellyttäisi muita kuin kokonaislukuja.1274 muuta, mikä edellyttäisi muita kuin kokonaislukuja.
12751275
12761276
1277
1278Tästä jatkuu ke:
1279
1277- Prosessin luonti haaroittamalla eli kloonaamalla vanhempiprosessi1280- Prosessin luonti haaroittamalla eli kloonaamalla vanhempiprosessi
1278 (unix-pohjaisen käyttöjärjestelmän tapa luoda uusia prosesseja):1281 (unix-pohjaisen käyttöjärjestelmän tapa luoda uusia prosesseja):
12791282
1384 keskeyttää säikeen (tai prosessin) ja antaa suoritusvuoron toiselle:1384 keskeyttää säikeen (tai prosessin) ja antaa suoritusvuoron toiselle:
13851385
1386 koodi 2016/esimerkit/l12/ -hakemistossa: race.c1386 koodi 2016/esimerkit/l12/ -hakemistossa: race.c
1387
13871388
1388* Luentojen toteuma 2016:1389* Luentojen toteuma 2016:
13891390