Commit 54ea70bdf3cf98a33d1011475bb758a2969356de

  • avatar
  • Jarkko Vilhunen <jarkko.vilhunen @j…u.fi> (Committer)
  • Sat May 14 01:12:03 EEST 2011
  • avatar
  • Jarkko Vilhunen <jarkko.vilhunen @j…u.fi> (Author)
  • Sat May 14 01:12:03 EEST 2011
Example samples
stokastinen_rasterointi.tex
(13 / 0)
  
6363\end{frame}
6464
6565\begin{frame}{Liikesumeneminen}
66 Esimerkkinäytteitä, r vaihtelee
67
68 \begin{tabular}{ | l | l | l | l |}
69 \hline
70 (0,0,r) & (1,0,r) & (2,0,r) & (3,0,r) \\ \hline
71 (0,1,r) & (1,1,r) & (2,1,r) & (3,1,r) \\ \hline
72 (0,2,r) & (1,2,r) & (2,2,r) & (3,2,r) \\ \hline
73 (0,3,r) & (1,3,r) & (2,3,r) & (3,3,r) \\ \hline
74 (0,4,r) & (1,4,r) & (2,4,r) & (3,4,r) \\ \hline
75 \end{tabular}
76\end{frame}
77
78\begin{frame}{Liikesumeneminen}
6679 Instanssin värinen koemutantti
6780 \includegraphics[width=110mm]{otus_10x10.png}
6881\end{frame}