Commit e9406f2b50f817605aeb80e7875abb4cebe76246

  • avatar
  • Jarkko Vilhunen <jarkko.vilhunen @j…u.fi> (Committer)
  • Fri May 13 13:16:31 EEST 2011
  • avatar
  • Jarkko Vilhunen <jarkko.vilhunen @j…u.fi> (Author)
  • Fri May 13 13:16:31 EEST 2011
Code example
stokastinen_rasterointi.tex
(15 / 3)
  
11\documentclass{beamer}
22\usepackage[utf8]{inputenc}
33\usepackage[finnish]{babel}
4\usepackage{verbatim}
45
56\title{Stokastinen rasterointi}
67\author{Jarkko Vilhunen\\
2727\end{frame}
2828
2929\begin{frame}{Historiaa}
30 Tuttua asiaa 80-luvulta
30 Tuttua asiaa neljännesvuosisadan takaa
3131 \begin{itemize}
3232 \item Distributed ray tracing (R.L. Cook, T. Porter, L. Carpenter 1984)
3333 \item Stochastic sampling in computer graphics (R.L. Cook 1986)
4242 \includegraphics[width=50mm]{otus_sumea.png}
4343\end{frame}
4444
45\begin{frame}{Liikesumeneminen}
45\begin{frame}[fragile]{Liikesumeneminen}
4646 Lähestymistapa
4747 \begin{itemize}
4848 \item Lasketaan kohteiden alku-ja loppupiste
4949 \item Asetetaan satunnainen aikakoordinaatti jokaiselle pikselille
5050 \item Interpoloidaan alku-ja loppupisteen väliltä pikselin aika-arvolla
5151 \end{itemize}
52 \begin{verbatim}
53 for (x = xmin; x < xmax; x += sample_w) {
54 for (y = ymin; y < ymax; y += sample_h) {
55 time = frand(); // [0.0, 1.0]
56 geom = mix(geom_start, geom_end, time)
57 sample(x, y, geom)
58 }
59 }
60
61 mix(a, b, ratio) = a + (b-a) * ratio
62 \end{verbatim}
5263\end{frame}
5364
5465\begin{frame}{Liikesumeneminen}
7777 \begin{itemize}
7878 \item Nostetaan pikselinäytteiden määrää
7979 \item Melu lähestyy filmikohinaa
80 \item Joka puolestaan peräti miellyttävä efekti
80 \item Joka puolestaan on peräti miellyttävä efekti
8181 \end{itemize}
8282 \includegraphics[width=110mm]{otus_2x2.png}
8383\end{frame}