Commit 1c154f4eaeac404e737204e4fb04edb8af1ff438

analytical solution consideration added to Harjoitustyo
Harjoitustyo/JY1_Harjoitustyo.lyx
(307 / 12)
  
309309\begin_layout Standard
310310Darcyn laki on muotoa
311311\begin_inset Formula \begin{equation}
312\phi v=-\frac{\kappa}{\mu}\nabla p\,,\label{eq:Darcy}\end{equation}
312v_{s}:=\phi v=-\frac{\kappa}{\mu}\nabla p\,,\label{eq:Darcy}\end{equation}
313313
314314\end_inset
315315
341341\begin_inset Formula $v$
342342\end_inset
343343
344 nesteen virtausnopeus ja
344 nesteen virtausnopeus (ilman väliainetta) ja
345345\begin_inset Formula $p$
346346\end_inset
347347
348348 paine.
349
350\begin_inset Formula $v_{s}$
351\end_inset
352
353:llä merkitään nk.
354 efektiivistä nopeutta.
349355 Jotta malli olisi ratkaistavissa tarvitaan jokin muu ehto muuttujille
350356\begin_inset Formula $v$
351357\end_inset
382382 ulottuvuudessa.
383383 Tällöin saadaan
384384\begin_inset Formula \begin{gather}
385\phi v=-\frac{\kappa}{\mu}p_{,x}\,,\nonumber \\
385v_{s}=\phi v=-\frac{\kappa}{\mu}p_{,x}\,,\nonumber \\
386386\rho_{,t}+\rho_{,x}v+\rho v_{,x}\,.\label{eq:1dModel}\end{gather}
387387
388388\end_inset
431431\begin_inset Formula $v$
432432\end_inset
433433
434:n lauseke massan säilymislain yhtälöön.
434:n lauseke massan säilymislain yhtälöön mallissa
435\begin_inset CommandInset ref
436LatexCommand ref
437reference "eq:1dModel"
438
439\end_inset
440
441.
435442 Oletetaan, että huokoinen aine ei ole täysin tiivis, jolloin
436443\begin_inset Formula $\phi>0$
437444\end_inset
449449\end_inset
450450
451451:llä voidaan jakaa.
452 Lisäksi oletettiin, että viskositeetti
452 Lisäksi oletetaan, että viskositeetti
453453\begin_inset Formula $\mu$
454454\end_inset
455455
456 on vakio.
456 ja permeabiliteetti
457\begin_inset Formula $\kappa$
458\end_inset
459
460 (väliaineelle ominainen vastus) ovat vakioita.
457461 Saadaan
462\begin_inset Formula \[
463\rho_{,t}+\rho_{,x}\left(-\frac{\kappa}{\mu}\frac{1}{\phi}p_{,x}\right)+\rho\left[(-\frac{\kappa}{\mu}\frac{1}{\phi}p_{,x})_{,x}\right]=0\,,\]
464
465\end_inset
466
467mistä edelleen
458468\begin_inset Formula \begin{equation}
459\rho_{,t}-\frac{1}{\mu}\frac{\kappa}{\phi}\rho_{,x}p_{,x}-\frac{\rho}{\mu}\left[(\frac{\kappa}{\phi})_{,x}p_{,x}+\frac{\kappa}{\phi}p_{,xx}\right]=0\,.\label{eq:1dTogether}\end{equation}
469\rho_{,t}-\frac{\kappa}{\mu}\frac{1}{\phi}\rho_{,x}p_{,x}-\rho\frac{\kappa}{\mu}\left[-\frac{1}{\phi^{2}}\phi_{,x}p_{,x}+\frac{1}{\phi}p_{,xx}\right]=0\,.\label{eq:1dTogether}\end{equation}
460470
461471\end_inset
462472
473Kertomalla puolittain funktiolla
474\begin_inset Formula $\phi$
475\end_inset
476
477 ja vakiolla
478\begin_inset Formula $\frac{\mu}{\kappa}$
479\end_inset
480
481 saadaan lopulta
482\begin_inset Formula \begin{equation}
483\frac{\mu}{\kappa}\phi^{2}\rho_{,t}-\phi\rho_{,x}p_{,x}+\phi_{,x}\rho p_{,x}-\phi\rho p_{,xx}=0\,.\label{eq:1dTogether2}\end{equation}
484
485\end_inset
486
463487Lisätään nyt yhtälöön
464488\begin_inset CommandInset ref
465489LatexCommand eqref
466reference "eq:1dTogether"
490reference "eq:1dTogether2"
467491
468492\end_inset
469493
501501.
502502 Tällöin
503503\begin_inset Formula \[
504\beta\rho p_{,t}-\frac{1}{\mu}\frac{\kappa}{\phi}\beta\rho(p_{,x})^{2}-\frac{\rho}{\mu}\left[(\frac{\kappa}{\phi})_{,x}p_{,x}+\frac{\kappa}{\phi}p_{,xx}\right]=0\,.\]
504\frac{\mu}{\kappa}\beta\phi^{2}\rho p_{,t}-\beta\rho\phi(p_{,x})^{2}+\phi_{,x}\rho p_{,x}-\phi\rho p_{,xx}=0\,.\]
505505
506506\end_inset
507507
508Yhtäpitävästi
509\begin_inset Formula \[
510p_{,t}-\frac{1}{\mu}\frac{\kappa}{\phi}(p_{,x})^{2}-\frac{1}{\beta\mu}\left[(\frac{\kappa}{\phi})_{,x}p_{,x}+\frac{\kappa}{\phi}p_{,xx}\right]=0\,.\]
508Yhtäpitävästi (jakamalla
509\begin_inset Formula $\rho$
510\end_inset
511511
512:lla)
513\begin_inset Formula \begin{equation}
514\frac{\mu\beta}{\kappa}\phi^{2}p_{,t}-\beta\phi(p_{,x})^{2}+\phi_{,x}p_{,x}-\phi p_{,xx}=0\,.\label{eq:1dFinalForm}\end{equation}
515
512516\end_inset
513517
514518Saimme toisen kertaluvun epälineaarisen differentiaaliyhtälön, missä parametri
535535Tutki ja esitä vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.
536536
537537\end_layout
538
539\end_inset
540
541
542\end_layout
543
544\begin_layout Standard
545Tutkitaan yhtälöä
546\begin_inset CommandInset ref
547LatexCommand eqref
548reference "eq:1dFinalForm"
549
550\end_inset
551
552.
553 Etsitään aluksi ratkaisua paineelle aaltorintamamuotoisena
554\begin_inset Formula $p(x,t)=f(x+ct)$
555\end_inset
556
557, missä
558\begin_inset Formula $c$
559\end_inset
560
561 on vakio.
562 Merkitään muuttujaa
563\begin_inset Formula $s=x+ct$
564\end_inset
565
566.
567 Tällöin
568\begin_inset Formula \[
569p_{t}=f'(s)\cdot\frac{\text{d}s}{\text{d}t}=cf'\,,\quad p_{x}=f'\,,\quad p_{xx}=f''\,.\]
570
571\end_inset
572
573Sijoitetaan nämä yhtälööön
574\begin_inset CommandInset ref
575LatexCommand eqref
576reference "eq:1dFinalForm"
577
578\end_inset
579
580:
581\begin_inset Formula \[
582\frac{c\mu\beta}{\kappa}\phi^{2}f'-\beta\phi(f')^{2}+\phi_{,x}f'-\phi f''=0\,.\]
583
584\end_inset
585
586Koska yhtälössä esiintyy
587\begin_inset Formula $f$
588\end_inset
589
590:n ensimmäistä ja toista derivaattaa, tehdään sijoitus
591\begin_inset Formula $h(s)=f'(s)$
592\end_inset
593
594, jolloin saadaan ensimmäisen kertaluvun epälineaarinen differentiaaliyhtälö
595
596\begin_inset Formula $h:$
597\end_inset
598
599lle (joka vastaa painegradienttia)
600\begin_inset Formula \begin{equation}
601\frac{c\mu\beta}{\kappa}\phi^{2}h-\beta\phi h^{2}+\phi_{,x}h-\phi h'=0\,.\label{eq:eqToAnalyse}\end{equation}
602
603\end_inset
604
605
606\end_layout
607
608\begin_layout Standard
609Tarkastellaan aluksi tilannetta, jossa
610\begin_inset Formula $p_{,x}=f'=h$
611\end_inset
612
613 on pieni.
614 Tällöin termi
615\begin_inset Formula $h^{2}\approx0$
616\end_inset
617
618, ja analysoitava yhtälö on muotoa
619\begin_inset Formula \begin{equation}
620\frac{c\mu\beta}{\kappa}\phi^{2}h+\phi_{,x}h-\phi h'=0\,.\label{eq:Analysis1}\end{equation}
621
622\end_inset
623
624Jos lisäksi oletamme, että
625\begin_inset Formula $c\mu\beta/\kappa$
626\end_inset
627
628 on pieni, saadaan nollannen kertaluvun approksimaatioksi
629\begin_inset Formula \[
630\phi_{,x}h-\phi h'=0\,.\]
631
632\end_inset
633
634Tästä
635\begin_inset Formula \[
636\frac{\phi_{,x}}{\phi}=\frac{h'}{h}=\alpha\]
637
638\end_inset
639
640missä
641\begin_inset Formula $\alpha$
642\end_inset
643
644 on jokin mielivaltainen vakio.
645 Tästä ratkaisuna saadaan
646\begin_inset Formula \[
647\phi(x,t)=C_{1}(t)e^{\alpha x}\,,\quad h(s)=C_{2}e^{\alpha s}=C_{2}e^{\alpha(x+ct)}\,.\]
648
649\end_inset
650
651
652\end_layout
653
654\begin_layout Standard
655Tarkastellaan vielä yhtälöä
656\begin_inset CommandInset ref
657LatexCommand eqref
658reference "eq:Analysis1"
659
660\end_inset
661
662 ja tilannetta, jossa korroosiota ei tapahdu eli
663\begin_inset Formula $\phi$
664\end_inset
665
666 on vakio ja siten
667\begin_inset Formula $\phi_{,x}=0$
668\end_inset
669
670.
671 Saadaan
672\begin_inset Formula \[
673\frac{c\mu\beta\phi}{\kappa}h-h'=0\,.\]
674
675\end_inset
676
677Merkitään
678\begin_inset Formula $a=c\mu\beta\phi/\kappa$
679\end_inset
680
681.
682 Tällöin ratkaisu on
683\begin_inset Formula \[
684h(s)=C_{3}e^{as}=C_{3}e^{a(x+ct)}\,.\]
685
686\end_inset
687
688
689\end_layout
690
691\begin_layout Standard
692Tarkastellaan sitten alkuperäistä yhtälöä
693\begin_inset CommandInset ref
694LatexCommand eqref
695reference "eq:eqToAnalyse"
696
697\end_inset
698
699 ilman oletusta
700\begin_inset Formula $h$
701\end_inset
702
703 on pieni.
704 Tarkastellaan tilannetta, jossa aallon etenemisnopeus
705\begin_inset Formula $c$
706\end_inset
707
708 on hyvin pieni ja porositeetin muutos
709\begin_inset Formula $\phi_{,x}$
710\end_inset
711
712 on hyvin pieni.
713 Tällöin
714\begin_inset CommandInset ref
715LatexCommand eqref
716reference "eq:eqToAnalyse"
717
718\end_inset
719
720 saa muodon
721\begin_inset Formula \[
722\beta h^{2}+h'=0\,.\]
723
724\end_inset
725
726Tämän ratkaisu on
727\begin_inset Formula \[
728h(s)=\frac{1}{\beta(s+C_{4})}\,.\]
729
730\end_inset
731
732Tästä voidaan ratkaista myös
733\begin_inset Formula $f$
734\end_inset
735
736.
737 Saadaan
738\begin_inset Formula \[
739f(s)=\frac{1}{\beta}\ln(s+C_{4})+C_{5}\,.\]
740
741\end_inset
742
743Eli
744\begin_inset Formula \[
745p(x,t)=\frac{1}{\beta}\ln(x+ct+C_{4})+C_{5}\,.\]
746
747\end_inset
748
749
750\end_layout
751
752\begin_layout Standard
753Lisätään edelliseen tapaukseen verrattuna oletus, että
754\begin_inset Formula $\phi_{,x}$
755\end_inset
756
757 on merkittävä.
758 Tällöin tutkittava yhtälö on
759\begin_inset Formula \[
760\phi h'+\beta\phi h^{2}-\phi_{,x}h=0\,.\]
761
762\end_inset
763
764Tämä on funktiokertoiminen Bernoullin yhtälö.
765 Tehdään siis perinteinen sijoitus
766\begin_inset Formula $h=1/w$
767\end_inset
768
769, jolloin
770\begin_inset Formula $h'=-w'/w^{2}$
771\end_inset
772
773, ja yhtälö tulee sijoituksen ja
774\begin_inset Formula $-w^{2}$
775\end_inset
776
777:lla kertomisen jälkeen muotoon
778\begin_inset Formula \[
779\phi w'-\beta\phi+\phi_{,x}w=0\,.\]
780
781\end_inset
782
783Yhtäpitävästi
784\begin_inset Formula \[
785w'+\frac{\phi_{,x}}{\phi}w=\beta\,.\]
786
787\end_inset
788
789Tai
790\begin_inset Formula \[
791\frac{\phi_{,x}}{\phi}=\frac{\beta-w'}{w}=\gamma\,.\]
538792
539793\end_inset
540794
Harjoitustyo/JY1_Harjoitustyo.pdf
(1169 / 967)
  
5252<< /S /GoTo /D [38 0 R /Fit ] >>
5353endobj
545440 0 obj <<
55/Length 336
55/Length 333
5656/Filter /FlateDecode
5757>>
5858stream
59x]R;k0+4P9=R[AP(v$NC>_\V"%WcZΑCߥ1y֔ޥRтI/. X!41 hYcaGwDp({nӂ #j"9/ExXbIY[X*&;#Lbx'v_h?!=㷴/9)iac9%l.q\;",'_uui2u=!ns
60-svaSqڔous\
61j-a!n
59x]RMK017UPdۛ!`e4Iޗ+u̼yC Uj¨DTr"FJBEza
60_Ry[.Dn$r%*fB<bߴ>ɋvO}yxNH#JDGJ80j"C|}Rٔi̎.YbS٤5DhZU' BH"9qmp_sȝrGe 86BZ(M2Uy=B{y}wP솰ne
61`A9o]ʩlp=( ۘT>Ĺh%h
62MU\?<w~
6263endstream
6364endobj
646538 0 obj <<
105105/ProcSet [ /PDF /Text ]
106106>> endobj
10710763 0 obj <<
108/Length 360
108/Length 364
109109/Filter /FlateDecode
110110>>
111111stream
112xTK019$K^~-W^<YY׊Mv&yޗ߻*fH(&T<#
113θؠG|WukTT ǜQ 4^M 8 EvVFxlzeGAL$"6P:B#W>Ɩ݉95X)lq:dCݿ7BUŒPE9w7yO6c U-Îh˪;w)r$G\:E;bTHDxjo|ƌ4qvoGbzm IrL?=OLə5Z `X]7gLm
112xT=O0+<ڃ}W$:Tb QH j4Aĭ}M*R,}~|yw]̮Ze6HB<ړbM}ݯ1M\isL@\KA `۬˖iN$ :fG(n˦/^-#
113nZ'&D
114GIPr30nv)6Gbj0c9Y3ki>lv絭|.PbBxϼ
115CPձ?ޕqˬeӻ{؁)$`EO8Sq_ «*V͎)'i4 nWߧcH RU8ISM?5@K]
116=V*Ag7hp
114117endstream
115118endobj
11611962 0 obj <<
220220/Font << /F31 51 0 R /F14 72 0 R /F11 73 0 R /F15 45 0 R /F10 74 0 R /F8 75 0 R >>
221221/ProcSet [ /PDF /Text ]
222222>> endobj
22380 0 obj <<
224/Length 2598
22381 0 obj <<
224/Length 2716
225225/Filter /FlateDecode
226226>>
227227stream
228xڽYK6ϯБ`EqʦvG)_>fW~j0ښ!6F믡o^'+&U%61d4槂oweVb?߿}כ5pX j^Өm- ;*8]gaNeqj/0y,}{؊>z7.RTs֝^Q;RŇ1fGf;̝mixYU|Lׇ8qnnsiv,RZ'-qa6c=9ݧqԦE3XnyG:K8y1<YeMkT: ShDŽ{'jMs?VwzdXu\̲+6/VGc `hO(޹BV5:KyE=^;tjÐ>||G0QBmw9|h0ApC_Ƹ]niA9 C`pl+1w`H7L(x]Tҋ7$_|mEŻyaj7BLQaR4lt=׽~+q,>Yd4a%Tܿܜ;Q!El@7W4,#HBˏ")k_/QuA}di=70SY{9,نBc.T
229E࿵#83Nֺvp咽wtA!'S8hl\)JmpC{x[]>f΢=ɮ$;Aq{R8k
230hK@T#@KOGf/ _@}!a5v50EpMAtab[?q/'%a7V#.
231{D :'ߡW\:2^b8{u0e |g#n'%v\ 2!̚V)X@"pFސg~xg5 хT\o+R wxCg%69af<l r ̪'Jx
232bFG>z":AJJy%>ea63rBے"$(H42$~.7{dSoE,1uwc(3FUL5f,0+VKErCf Re†o2$JtU_K8ґZґf0-U2S6LhWb<9~Ik(C)trf p]_݆Vaɗſ%TcdN8-kTC}cRvqvW^egu 7g *;y1}ݼl)!y|aFԿʜGv I#7L ՆlX"gY AD:cE%5M^y4OKX:1Y(s 0 1
233S,'*
234k$=e&Q5ko[4bE"0?ݤLįfFף<{V߹1vKX Mvxr޺+e6$haOUQ<?'n3̌6r/us4ג1_R. LebM<g8!>4 [pR&M5QLT|Xd:g=d7s̮YY?e)-*VĀg%$WvF%Dh
235&]!%ͥr^4y"a_1va}Yer+jx^<= oݎ@}@3SYʐCe+^ vL?\7A=NP]aw(cv Tle
236ۏazkڳC{*V@$ m1ٞ5?ԜT4Er
237Bs:?aI @N:;⃵4J$Z-Rg >WTT`k5Up<N)9 H?S?)7 d>?%rϭ|0lA/)c՟ U+ E[}(u<k1DCÁgGx-!~wDJ=vg2,5;|M7KJ$; W(o Nh M&VMv;W"R&NԺL* KoE͚(V] Χ,U8Q-K+?Pk>CēؠPRaV@Jw̧iOitH{DC_:GOV@H? 41um`p|?xVߎ <7v 5`q[O"Z.)"6l?gz>#25U%
238AdfhnT0cWBVK7+KjHL!>OV nNW>|j'oe Ɉxh;Ϛ'n&4H#7XL%R{ӛ#/
228xڭYKs6WQusDIʦv'q%+1#xjM{f[r on|WɍԢҵjce)nn6?z+eY;wd1?޾{4VqY*)*ܸ6uᦹ{USudjßO Xi{aqY8oӄ)i1;vǞv:^3k}:36Nܠ,ߢR>g'5?Pdɇbb<:xn900M|hRuײ$ѱ&$?=eWbi>nqBsrxר*ݹ0^w軹#pjwxV\X1Ь>twHcd{o^K&bc:]XrqC<8a?
229x6|dH - 0g7GB:@k)p;p`xl1 M`l`(<1y+ [naTFJnt#߮J붩$mӤU:Tq_rp/6a QJUmZ(>`k$|˿QI<&
230Y"몮-RH_.*"vr#۳3 V<1;,Zs֍?"{[,RBla?R=KXEx6RߟңTu; 8;Ky, &=>Sx6|RjyϾ؜Pa9f]w]7Ip#یg 3`D=LD$|(a{4.ΐGX]-wзNqO gЧ6%aMV pOӊ.D>EIO7t#a vI-)`F{7aN}`Α `0AR
231Zaӛ UGzAIZS~Oj5}]W)Ԁu;uf8L6j[rvUP 9ɄlPAc13aE5x`R6TM͊ ۯs{A$˪~z
2326D.:%(̥,3[Na6)oK<MU֢MC4rs`|jD^e8f;FVEe:s+$pESh4f\.됵-؄lE!OrH@(h7 ~¨el'hP.Qs`׮q`8a[L\f%*i T,y ܀Z>@RBumیkۺX5\-H x3!{D1a+E8dkU͗IV2XF"hNG/b
233f%@I0O#3NC&{:
234TMc1_x4g0򤲪{6܀ u~@W:3u,ANhSE]-0J .OB ԫM e}pwߍ;=pNpl?xfIe`%G:#zNA)/\Y5ٞ]'?s? ;!)H<°oS&e%o[|{MCe}r(Rn(wCIdH3RvXT[SËl@VĒum^<FʆZN:(8HfN69IT9T`J1Dl -! <rL^T<A.ۺ#khr[>;I)$$*ǎ]7lX[*{q|G~ͱ޵yaXrK)
235D/I5/.Ds֨u='PM+0p&B4q\
236X`!<@9N]2]atwV0b.U%7q$ˆܜȋNwRbc9;-) E8GR,-$ @O+sa՟a՘a, `#?W̩VȮ(j|1ˈ-O\gR*6EіH?W uOo֞^?X+'ڨt-q೤35m6>@t]^׻!<>20o
237Ay]PO"YH"2&t1SGCsq4Em(ч0Dz'YآL%Ur(JhY`iwvcS7ͪ
238_@xu%y8|^Ә&B8{$~,_Z@`/ &7X`vT> dېT8xD;4hTxF#t"蘺蒏m=2\Bm w?Q~A|
239L,~4~JM˚o]_.ÎR?EQ2WLԀPV
240ylKѶv%I#.BC'bĤׯ/2_F |)p𹵊>L]8)Om踑}AerȬ)WI^ Tp
239241endstream
240242endobj
24179 0 obj <<
24380 0 obj <<
242244/Type /Page
243/Contents 80 0 R
244/Resources 78 0 R
245/Contents 81 0 R
246/Resources 79 0 R
245247/MediaBox [0 0 612 792]
246248/Parent 46 0 R
247249>> endobj
254254/Height 312
255255/BitsPerComponent 8
256256/ColorSpace /DeviceRGB
257/SMask 91 0 R
257/SMask 92 0 R
258258/Length 13266
259259/Filter /FlateDecode
260260>>
323323,NII~Iwk5GHV+k#T&eB+`QTBd׮]TP?ډVa߾}ta[s…Cѣй?CĐ!Cj'ZYG Ѕo`OVZE5O&t҅.lyἇlڴ. kH
324324endstream
325325endobj
32691 0 obj <<
32692 0 obj <<
327327/Type /XObject
328328/Subtype /Image
329329/Width 724
337337x! ^1!"
338338endstream
339339endobj
34081 0 obj <<
341/D [79 0 R /XYZ 72 744.907 null]
34082 0 obj <<
341/D [80 0 R /XYZ 72 744.907 null]
342342>> endobj
3433436 0 obj <<
344/D [79 0 R /XYZ 72 720 null]
344/D [80 0 R /XYZ 72 720 null]
345345>> endobj
34682 0 obj <<
347/D [79 0 R /XYZ 287.574 471.284 null]
34683 0 obj <<
347/D [80 0 R /XYZ 287.574 471.775 null]
348348>> endobj
34934910 0 obj <<
350/D [79 0 R /XYZ 72 374.488 null]
350/D [80 0 R /XYZ 72 375.682 null]
351351>> endobj
35235214 0 obj <<
353/D [79 0 R /XYZ 72 348.628 null]
353/D [80 0 R /XYZ 72 349.822 null]
354354>> endobj
35584 0 obj <<
356/D [79 0 R /XYZ 276.854 314.286 null]
357>> endobj
35835585 0 obj <<
359/D [79 0 R /XYZ 266.261 245.24 null]
356/D [80 0 R /XYZ 264.285 315.48 null]
360357>> endobj
36135886 0 obj <<
362/D [79 0 R /XYZ 527.273 166.648 null]
359/D [80 0 R /XYZ 266.261 241.756 null]
363360>> endobj
36436187 0 obj <<
365/D [79 0 R /XYZ 272.475 102.553 null]
362/D [80 0 R /XYZ 527.273 162.964 null]
366363>> endobj
36778 0 obj <<
368/Font << /F31 51 0 R /F15 45 0 R /F35 83 0 R /F11 73 0 R /F8 75 0 R /F14 72 0 R /F10 74 0 R /F7 88 0 R /F13 89 0 R /F6 90 0 R >>
36488 0 obj <<
365/D [80 0 R /XYZ 272.475 101.325 null]
366>> endobj
36779 0 obj <<
368/Font << /F31 51 0 R /F15 45 0 R /F35 84 0 R /F11 73 0 R /F10 74 0 R /F8 75 0 R /F14 72 0 R /F7 89 0 R /F13 90 0 R /F6 91 0 R >>
369369/XObject << /Im1 76 0 R >>
370370/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ]
371371>> endobj
37296 0 obj <<
373/Length 1483
372100 0 obj <<
373/Length 3182
374374/Filter /FlateDecode
375375>>
376376stream
377xYK6W(1CrR9 v})950]!ڥB9גÙo>ȯo@JJ^,*4/4.C /se7LW~ -0ii|ܔTR/s\ʲxieJg/K>\g;6FNR gJ^ڵm[k6mj'xlI4]W(S!t*S/m%"pحrk Nnt#K֝sM3|5 ڹ,j\(arK!dcʟ91eἷx h2kZլfGҠ1|: [b"p%X9 dGiH!D >$sTm v;ozĥzx2".fED%]2Qc[Ji(U{̘=c-Xb@Anf>breаPfߢƤ]` ),*^0|As O 'ـzW"a \Aψq&| wX~Z}e%F|ʗw4'WqR>GMw+1ڎ8jdUpSq$8 b"7tʌ"
378AS=<ؘJekrg}CG~D{]մ95/Oi`a)N ]x^}*# 7{<C "IQ,Dk` Ig^/:!0D0x'\v}XÈ(<7CbpK.wtm& e"+,rK간#j哓NNS::MU!qUR\i!y^Ա)L:82wR,)q3E:i}S?6a,3L:=Wfe*t]rV6TdsH7㦦qr||r,(Vn)(p#7kۻڧpӤ<':p"cPKMhA@'t5`~-52.J9Ko
379E1}GO%OpSFRnD8BM+l|?J~Nspc͹ЪUD WבB}J΅f y5WwRy]A+tɁL.ojH\kS^+Wwj6TCτmU] WA{gCK׹n._rvxr0יȾ=~wvHpP<"88b{ 7?1V*!'{m62./nڬJvx"@QFs~Z{纮>s?@DJI _[՝
377x[K۸ϯQS`v9ZJ%KjCg衤H9;~>@di|~Ld #df`V5!T7>~{"2Ҿ5шޯyUkSRڕy_<
378ʛ܏~/?~o4 VJUֿU_weS4vZ/HGG}K/݀7a*?-ի뺕ìdUVϛr`_e߮m;dk* BFH/CkfUZ4}9M֏9
379?(7*|_k+,u뮪` F0z8 lX;'쭑7~ML.024^<n[Y"9=GvݿX~O %ϸnc?~jРL4HЅyu)] b3/T7Eﲲ 5Mj͐lOe?D`w d--~(*lW7l7Ģ*33|1Gt%`FiPH3 cq&QL* n9FXl0/eݧN\0,6'gHpٽ*`\#1N
380A7绛g&CLr
3813qv?d1
382c *x󏛟,x1>cjp
383G):VHIک"< E fA.bw6G.c7q
384^,^ОWz c7_h!nM{9NY%EZZ ǝdz.$ ‡6(Jkzk qDMu j~\Ĺ5L~W2R4τ1Hb}3aX] y8HȦThS?/9ܟ<]#O[(Y^TI@#QG~L:ƻCO(hKStc1ǣ\ P~ݶ0<h@S!?Rv) G]tɏP\38[2H4pI1X݄I 7 WC
385͇9h}fNΠ0[?Kov6nҤ%/cSDKX6d8ruN?Z<9`/C AP)JTt ga\4Z{:TM^kɁaH=&Sc.Tp AT#5I@%;vYF@e4ȉeXb-_/3߂"m[SD rraHA#_ 'p9Čz=y33en(p( {jR6sK_ٔ վ,owv8ԁ]1n~
386nE;[-Yy*jS"<,P+^30Ɩy@#0w1I#^cRLL"qJ,Ɖ"aa[$DJCRY:I&y; ƌ0q
387O<fTvw]enʞBR>v\p\}]23Uw19 wV 9bi.|1g$&"~ňGEC"̓bϢgsY<3\p&XpɆ0*lTq )ǼlW+]A[ t£2kb_X)*QV{)뺯>|S40Iev\wZ<Oe-zN Xf(S:t %H_luhƧGWEAY"MAU =[qt+3aޒݪKoya744|}06Q:x w <`.An\%%'ՍIR`ji}&5&R'q^}+D>b/s+$L7~-884k&B1In!$D`=o~nlz*n9%&(`,Jt,l{UDM&HYH rF%0#l0_p-QjPOִEō@?bư (QӓAؘAh9Qt#.dnԞZ8Z$R&1iK8.$(,ɸ+,hA:vdDA/Y!͸:TɅoR
388P<QSe揕$队J{)vN:OI 16#<ydLOb<aӉT_-;C0>kₘ7׼C@S*=/6վciۤ>+2t$B NLD˾f֐ٕn㳏mЄžaeٽ#~Vځ/P*J|H􊟓i'z2Y,dbZ^ysf%r|sCHyܻ#`o[:dN׮civ]t
389I۸^vw3}~_b55ĂQt2[ܴPח])-2QR~_ʘ}F,YN7wDO^
390[D2=Tr! E|mψ{:8e0c8NEUFʷ\+]XHͱt\7M&
391 ^eO.F6Q )(|Z7_V`:3yA4vb$m=0cW.['ۼzo#N')H`HW;$%^]\p@Niisq#8H)Rpl=ES?:7y<MV]!v#nDUM1qU^GuHDj#UHXpW[g#'84?߁*H] ٸ\5!E^/G+bHV X]4ZDvd*773= n2E;BVH!-KU懤NuKe aK*R!ٔNU*mp ua<S
380392endstream
381393endobj
38295 0 obj <<
39499 0 obj <<
383395/Type /Page
384/Contents 96 0 R
385/Resources 94 0 R
396/Contents 100 0 R
397/Resources 98 0 R
386398/MediaBox [0 0 612 792]
387399/Parent 46 0 R
388/Annots [ 77 0 R 92 0 R 93 0 R ]
400/Annots [ 77 0 R 78 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R ]
389401>> endobj
39040277 0 obj <<
391403/Type /Annot
392404/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
393/Rect [100.556 688.163 107.529 700.116]
405/Rect [100.165 688.163 107.137 700.116]
394406/Subtype /Link
395407/A << /S /GoTo /D (equation.3) >>
396408>> endobj
39792 0 obj <<
40978 0 obj <<
398410/Type /Annot
399411/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
400/Rect [174.396 609.017 181.369 620.97]
412/Rect [71.004 676.761 77.976 687.609]
401413/Subtype /Link
402/A << /S /GoTo /D (equation.5) >>
414/A << /S /GoTo /D (equation.3) >>
403415>> endobj
40441693 0 obj <<
405417/Type /Annot
406418/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
407/Rect [324.491 609.017 331.464 620.97]
419/Rect [174.396 519.059 181.369 531.011]
408420/Subtype /Link
421/A << /S /GoTo /D (equation.6) >>
422>> endobj
42394 0 obj <<
424/Type /Annot
425/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
426/Rect [324.491 519.059 331.464 531.011]
427/Subtype /Link
409428/A << /S /GoTo /D (equation.4) >>
410429>> endobj
41197 0 obj <<
412/D [95 0 R /XYZ 72 744.907 null]
43095 0 obj <<
431/Type /Annot
432/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
433/Rect [156.398 362.738 163.371 374.691]
434/Subtype /Link
435/A << /S /GoTo /D (equation.7) >>
413436>> endobj
43796 0 obj <<
438/Type /Annot
439/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
440/Rect [198.55 299.023 205.522 310.976]
441/Subtype /Link
442/A << /S /GoTo /D (equation.7) >>
443>> endobj
444101 0 obj <<
445/D [99 0 R /XYZ 72 744.907 null]
446>> endobj
41444718 0 obj <<
415/D [95 0 R /XYZ 72 720 null]
448/D [99 0 R /XYZ 72 720 null]
416449>> endobj
41798 0 obj <<
418/D [95 0 R /XYZ 209.221 652.352 null]
450103 0 obj <<
451/D [99 0 R /XYZ 201.443 609.072 null]
419452>> endobj
453104 0 obj <<
454/D [99 0 R /XYZ 216.614 559.763 null]
455>> endobj
456105 0 obj <<
457/D [99 0 R /XYZ 215.83 457.652 null]
458>> endobj
42045922 0 obj <<
421/D [95 0 R /XYZ 72 499.641 null]
460/D [99 0 R /XYZ 72 404.039 null]
422461>> endobj
462106 0 obj <<
463/D [99 0 R /XYZ 230.965 223.012 null]
464>> endobj
465107 0 obj <<
466/D [99 0 R /XYZ 248.207 170.5 null]
467>> endobj
46898 0 obj <<
469/Font << /F35 84 0 R /F15 45 0 R /F11 73 0 R /F8 75 0 R /F10 74 0 R /F1 102 0 R /F14 72 0 R /F7 89 0 R /F31 51 0 R /F13 90 0 R >>
470/ProcSet [ /PDF /Text ]
471>> endobj
472112 0 obj <<
473/Length 2242
474/Filter /FlateDecode
475>>
476stream
477xZr+*#\&Jd7L,Sg>($(מf1S$l8}w7 :F &[ez \q#H¹ʨ@BыRjuUS?-˦+m#%x/;\þs+q[;zؖ^h_&jaLfKHL`$)>Iф6AKMMu1_-"el l/_/a2M
478#s aeKFd~Q,f
479;XUъ%Ѣ;#VlQtm%K\OJP3Kq©,tJҧ_T"XpJꐰCI(РnAe.D"0 t[
480.X[X;Oj%]0/ ?3NCo?n]K^p] [U%|XæNe(9ufqw=h*>ċć `s"!T>ibL%.|_g +,>kz|w f J&ui "V%@ىn2Ήd^z{WȤ'Fފܕj%7 i?(26+O)(ūc:JEQTUUjyM`]ݺvɄR^0} rL ˈ:moт`I3qg5ʱɜ2g:)U'}"ZcH| BeD2"@2KWZu eQKSO!)qX*u٬U;Lg#VN*l/h5#of+o;2S>$ *.x򱮶5קm~[PmwWn|++?߄CMӷLإ^lhpO@qCxȗܶBVGRZ,Uwl C&W5хaVmJ qEQ6=|ޥ5Pո aKOȧXf.Wo5u9|_45V.0`yCU-H#xr(s,x uQ0arW(;[) !REDh 8[BQhqAOm B BѠ sG Q! ]{d R#>7. f7.Pf@"YRHq!-ۨL*b\h8ٽ*z3]tܫ4ۙ3N1Os&"r`jΓdvv&(T|a ]대K~
48118`$_@)љEUk.|?ÖګK;( gpNv0z_ 8;OrT;]8GSx3n`5"dݡ7Jܚϐ1$lp) Wcz$FBC0XIQkhĄ+1}9a|H<FM" f(߲<lHߵƟjm5[Ɔhlxe^=C}]UT3;" }d3_0xF@hUlDdF|NwN ">ЁIFAt4=gR &"x)5%\lz&ysbYV55bōH?oH'H]<XНߜ Ƽ4NYgfCfoq_06inc>ͪФ1M~\N7QTBw`)_QJ"1>o }$E%lrak+)@D_hCB;ܑx<C1C#qj
4821\t<;WxXG1gŌ8k=:R3s*Khk~ jr 8_e] A g_0#ҷ82 b0%jxq8;r3JV M6L~PSU
483'K `rӷ`P)UW5C7yECBiL %a
484n*(>7~o>ۇD[-<D2qRY@ޏ~
485endstream
486endobj
487111 0 obj <<
488/Type /Page
489/Contents 112 0 R
490/Resources 110 0 R
491/MediaBox [0 0 612 792]
492/Parent 116 0 R
493/Annots [ 97 0 R 108 0 R 109 0 R ]
494>> endobj
49597 0 obj <<
496/Type /Annot
497/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
498/Rect [210.029 662.715 217.001 674.668]
499/Subtype /Link
500/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
501>> endobj
502108 0 obj <<
503/Type /Annot
504/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
505/Rect [274.127 570.99 281.099 582.943]
506/Subtype /Link
507/A << /S /GoTo /D (equation.8) >>
508>> endobj
509109 0 obj <<
510/Type /Annot
511/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
512/Rect [469.03 559.035 476.003 570.988]
513/Subtype /Link
514/A << /S /GoTo /D (equation.8) >>
515>> endobj
516113 0 obj <<
517/D [111 0 R /XYZ 72 744.907 null]
518>> endobj
42351926 0 obj <<
424/D [95 0 R /XYZ 72 473.782 null]
520/D [111 0 R /XYZ 72 214.015 null]
425521>> endobj
42652230 0 obj <<
427/D [95 0 R /XYZ 72 445.986 null]
523/D [111 0 R /XYZ 72 193.255 null]
428524>> endobj
42952534 0 obj <<
430/D [95 0 R /XYZ 72 418.19 null]
526/D [111 0 R /XYZ 72 165.458 null]
431527>> endobj
432100 0 obj <<
433/D [95 0 R /XYZ 72 362.598 null]
528114 0 obj <<
529/D [111 0 R /XYZ 72 109.866 null]
434530>> endobj
435101 0 obj <<
436/D [95 0 R /XYZ 72 334.802 null]
531115 0 obj <<
532/D [111 0 R /XYZ 72 82.07 null]
437533>> endobj
43894 0 obj <<
439/Font << /F35 83 0 R /F15 45 0 R /F11 73 0 R /F8 75 0 R /F10 74 0 R /F14 72 0 R /F1 99 0 R /F7 88 0 R /F31 51 0 R >>
534110 0 obj <<
535/Font << /F15 45 0 R /F11 73 0 R /F8 75 0 R /F7 89 0 R /F10 74 0 R /F14 72 0 R /F13 90 0 R /F31 51 0 R >>
440536/ProcSet [ /PDF /Text ]
441537>> endobj
442102 0 obj
443[527.8 527.8]
538117 0 obj
539[736.1 736.1 527.8 527.8]
444540endobj
445103 0 obj
541118 0 obj
446542[680.6]
447543endobj
448104 0 obj
449[892.9]
544119 0 obj
545[892.9 339.3 892.9 585.3 892.9 585.3 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 1138.9 585.3 585.3 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 1138.9 1138.9 892.9 892.9 1138.9 1138.9 585.3 585.3 1138.9 1138.9 1138.9 892.9 1138.9 1138.9 708.3 708.3 1138.9 1138.9 1138.9 892.9 329.4]
450546endobj
451105 0 obj
452[446.4 446.4 569.5 877 323.4 384.9 323.4 569.5 569.5 569.5 569.5]
547120 0 obj
548[446.4 446.4 569.5 877 323.4 384.9 323.4 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5]
453549endobj
454106 0 obj <<
550121 0 obj <<
455551/Length 269
456552/Filter /FlateDecode
457553>>
557557) {c .>Gͽ„&LhfO 829bӀJ•l_:dY-Gg׎wiҙ
558558endstream
559559endobj
560107 0 obj <<
560122 0 obj <<
561561/Length 247
562562/Filter /FlateDecode
563563>>
565565xڥP'X#d^@O&l0Zn(y)ɉ6",{\tє1%SJ?2 Ff}'24k )6t̷ ,KX%tp<p=<n|m )pMf mXGhʕ}*W6T W4HYBЂP 7ꫂ_-݆AKAggw7Zk^=ș% swW_h
566566endstream
567567endobj
568108 0 obj <<
568123 0 obj <<
569569/Length 105
570570/Filter /FlateDecode
571571>>
574574$ɥs{IO_T.}gC.}hCX.O!'W (
575575endstream
576576endobj
577109 0 obj <<
577124 0 obj <<
578578/Length 251
579579/Filter /FlateDecode
580580>>
585585\So'%uvrCh2<>\+#_2ocibBר?i h
586586endstream
587587endobj
588110 0 obj <<
588125 0 obj <<
589589/Length 302
590590/Filter /FlateDecode
591591>>
598598Q*41cXQ3,h
599599endstream
600600endobj
601111 0 obj <<
601126 0 obj <<
602602/Length 232
603603/Filter /FlateDecode
604604>>
606606x}ϽN0<D%{p" H01 &`9y>Jl;Ta?pۜ7kBjikVb7/;8jC'_o6RsS-3[&0`Q0|T*M *pӌ_2 $Lo1ÔJc4|ݜ~82;eSz)<8`͊N9y{2hl
607607endstream
608608endobj
609112 0 obj <<
609127 0 obj <<
610610/Length 226
611611/Filter /FlateDecode
612612>>
616616zdeL,>2~dgygL[41Ƕ hKyJ BasQ D
617617endstream
618618endobj
619113 0 obj <<
619128 0 obj <<
620620/Length 131
621621/Filter /FlateDecode
622622>>
629629 5 7?D # P?P1?H{pzrrD
630630endstream
631631endobj
632114 0 obj <<
632129 0 obj <<
633633/Length 220
634634/Filter /FlateDecode
635635>>
637637xϱn0 HrObB*L 22*+cc" F,YϲA/~o:ϜuʰXoiTYp'3d|6dFcLxsr‘"?D+c~DRdZ+-ЭAR.ZT7rBʰU. (]«],D> 4Hsz/iNW^`ص
638638endstream
639639endobj
640115 0 obj <<
640130 0 obj <<
641641/Length 107
642642/Filter /FlateDecode
643643>>
645645x3634R0P0bc3KCB.#S I$r9yr+r{E=}JJS ] b<]0q7c.WO@.S
646646endstream
647647endobj
648116 0 obj <<
648131 0 obj <<
649649/Length 209
650650/Filter /FlateDecode
651651>>
6566569T`P+XU.<S*0y1 ͟o^_'#
657657endstream
658658endobj
659117 0 obj <<
659132 0 obj <<
660660/Length 162
661661/Filter /FlateDecode
662662>>
665665䃹 \.'O.pSS.}(BIQi*S!BA,C}?7T10@ 6P?|'W [
666666endstream
667667endobj
668118 0 obj <<
668133 0 obj <<
669669/Length 213
670670/Filter /FlateDecode
671671>>
676676"4 %]/#d5#MJ[h6%y=\0`..Y尀AK<@\@Q#6-WQwu;Sw ?kBKn&j״1a>7k.sk|]ŏf
677677endstream
678678endobj
679119 0 obj <<
679134 0 obj <<
680680/Length 227
681681/Filter /FlateDecode
682682>>
685685
686686endstream
687687endobj
688120 0 obj <<
688135 0 obj <<
689689/Length 161
690690/Filter /FlateDecode
691691>>
693693x3137U0P0bcSCB.cK I$r9yr+[r{E=}JJS ] b<]oH?1"~`? L7?bl'W n
694694endstream
695695endobj
696121 0 obj <<
696136 0 obj <<
697697/Length 223
698698/Filter /FlateDecode
699699>>
702702(AKq%GH"4o4v]_+^sk{w6[{T^o(=fKdJ~|Q_stgj8UR:EZ ʷcVG@VjU'3rع: Fg u1vM#bj2;4@*
703703endstream
704704endobj
705122 0 obj <<
705137 0 obj <<
706706/Length 173
707707/Filter /FlateDecode
708708>>
717717 ,t
718718endstream
719719endobj
720123 0 obj <<
720138 0 obj <<
721721/Length 166
722722/Filter /FlateDecode
723723>>
725725x+@i*6#06&$ (D@@/G[58"e9P!Zj Z)%eʡ^Rv3:N[|LuM+C]MD ! a9PIcУd/-x>o;w*!aVB78\ d
726726endstream
727727endobj
728124 0 obj <<
728139 0 obj <<
729729/Length 216
730730/Filter /FlateDecode
731731>>
734734|'ꫯo4J$QLS<Üh'+v 3v/ز^e`7O$e7e*Ɋ*#3Qs;*ؗ /@ih#2+1@[|iơy(sG=ַ G#ʳpH
735735endstream
736736endobj
737125 0 obj <<
737140 0 obj <<
738738/Length 267
739739/Filter /FlateDecode
740740>>
743743!y&)Sdw<d>̙SRqKu&Zso\iLs9 gRiή1笹ַRpBGn6b-eFGZ0Ucc^pG))$)Y= Ư㗥itjuGj wAlhA_Bg6UT2u2Ho^_˄>>
744744endstream
745745endobj
746126 0 obj <<
746141 0 obj <<
747747/Length 126
748748/Filter /FlateDecode
749749>>
751751x3530T0Pb 3SCB.c I$r9yr+[p{E=}JJS ]ry(000```` H0@,0%#zl'W 
752752endstream
753753endobj
754127 0 obj <<
754142 0 obj <<
755755/Length 266
756756/Filter /FlateDecode
757757>>
759759xmбN0<D%?IHd@1cHG<vzwC>|G/qCyfίF0t^ߟlߣO;O$9 1!rHdڈ4f&pBl9{Ð68,ִ/vKqbҷ+tي%+NC7"EB8сVP #RI*h~j:Rᕤ[Il`Φʗ'&
760760endstream
761761endobj
76283 0 obj <<
76284 0 obj <<
763763/Type /Font
764764/Subtype /Type3
765765/Name /F35
768768/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
769769/FirstChar 46
770770/LastChar 246
771/Widths 128 0 R
772/Encoding 129 0 R
773/CharProcs 130 0 R
771/Widths 143 0 R
772/Encoding 144 0 R
773/CharProcs 145 0 R
774774>> endobj
775128 0 obj
775143 0 obj
776776[31.12 0 0 56.01 56.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.56 0 0 0 84.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.46 0 0 0 51.11 0 0 0 31.12 0 59.12 31.12 93.35 62.24 56.01 62.24 0 45.75 44.19 43.56 62.24 59.12 0 0 59.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.01 ]
777777endobj
778129 0 obj <<
778144 0 obj <<
779779/Type /Encoding
780780/Differences [46/a46 47/.notdef 49/a49/a50 51/.notdef 82/a82 83/.notdef 86/a86 87/.notdef 97/a97 98/.notdef 101/a101 102/.notdef 105/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109/a110/a111/a112 113/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
781781>> endobj
782130 0 obj <<
783/a46 108 0 R
784/a49 126 0 R
785/a50 127 0 R
786/a82 109 0 R
787/a86 110 0 R
788/a97 111 0 R
789/a101 112 0 R
790/a105 113 0 R
791/a107 114 0 R
792/a108 115 0 R
793/a109 116 0 R
794/a110 117 0 R
795/a111 118 0 R
796/a112 119 0 R
797/a114 120 0 R
798/a115 121 0 R
799/a116 122 0 R
800/a117 123 0 R
801/a118 124 0 R
802/a121 125 0 R
803/a228 106 0 R
804/a246 107 0 R
782145 0 obj <<
783/a46 123 0 R
784/a49 141 0 R
785/a50 142 0 R
786/a82 124 0 R
787/a86 125 0 R
788/a97 126 0 R
789/a101 127 0 R
790/a105 128 0 R
791/a107 129 0 R
792/a108 130 0 R
793/a109 131 0 R
794/a110 132 0 R
795/a111 133 0 R
796/a112 134 0 R
797/a114 135 0 R
798/a115 136 0 R
799/a116 137 0 R
800/a117 138 0 R
801/a118 139 0 R
802/a121 140 0 R
803/a228 121 0 R
804/a246 122 0 R
805805>> endobj
806131 0 obj
807[388.9 388.9 500 777.8 277.8 333.3 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 277.8 777.8]
806146 0 obj
807[388.9 388.9 500 777.8 277.8 333.3 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 277.8 777.8 472.2 472.2 777.8 750 708.3 722.2 763.9 680.6 652.8 784.7 750 361.1 513.9 777.8 625 916.7 750 777.8 680.6 777.8 736.1 555.6 722.2 750 750 1027.8 750 750 611.1 277.8 500 277.8 500 277.8 277.8 500 555.6 444.4 555.6 444.4 305.6 500 555.6 277.8 305.6 527.8 277.8 833.3 555.6]
808808endobj
809132 0 obj
810[647.8 600.1 519.3 476.1 519.8 588.6 544.1 422.8 668.8 677.6 694.6 572.8 519.8 668 592.7 662 526.8 632.9 686.9 713.8 756 719.7 539.7 689.9 950 592.7 439.2 751.4 1138.9 1138.9 1138.9 1138.9 339.3 339.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 339.3 339.3 892.9 585.3 892.9 585.3 610.1 859.1 863.2 819.4 934.1 838.7 724.5 889.4 935.6 506.3 632 959.9 783.7 1089.4 904.9 868.9 727.3 899.7 860.6 701.5 674.8 778.2 674.6 1074.4 936.9 671.5 778.4 462.3 462.3 462.3 1138.9 1138.9 478.2 619.7 502.4 510.5 594.7 542 557.1 557.3 668.8 404.2 472.7 607.3 361.3 1013.7 706.2 563.9 588.9 523.6 530.4 539.2 431.6 675.4 571.4 826.4 647.8]
809147 0 obj
810[742.7 647.8 600.1 519.3 476.1 519.8 588.6 544.1 422.8 668.8 677.6 694.6 572.8 519.8 668 592.7 662 526.8 632.9 686.9 713.8 756 719.7 539.7 689.9 950 592.7 439.2 751.4 1138.9 1138.9 1138.9 1138.9 339.3 339.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 339.3 339.3 892.9 585.3 892.9 585.3 610.1 859.1 863.2 819.4 934.1 838.7 724.5 889.4 935.6 506.3 632 959.9 783.7 1089.4 904.9 868.9 727.3 899.7 860.6 701.5 674.8 778.2 674.6 1074.4 936.9 671.5 778.4 462.3 462.3 462.3 1138.9 1138.9 478.2 619.7 502.4 510.5 594.7 542 557.1 557.3 668.8 404.2 472.7 607.3 361.3 1013.7 706.2 563.9 588.9 523.6 530.4 539.2 431.6 675.4 571.4 826.4 647.8]
811811endobj
812133 0 obj
813[565.6 517.7 444.4 405.9 437.5 496.5 469.4 353.9 576.2 583.3 602.6 494 437.5 570 517 571.4 437.2 540.3 595.8 625.7 651.4 622.5 466.3 591.4 828.1 517 362.8 654.2 1000 1000 1000 1000 277.8 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 777.8 500 777.8 500 530.9 750 758.5 714.7 827.9 738.2 643.1 786.3 831.3 439.6 554.5 849.3 680.6 970.1 803.5 762.8 642 790.6 759.3 613.2 584.4 682.8 583.3 944.4 828.5 580.6 682.6 388.9 388.9 388.9 1000 1000 416.7 528.6 429.2 432.8 520.5 465.6 489.6 477 576.2 344.5 411.8 520.6 298.4 878 600.2 484.7 503.1 446.4 451.2 468.8 361.1 572.5 484.7 715.9 571.5]
812148 0 obj
813[639.7 565.6 517.7 444.4 405.9 437.5 496.5 469.4 353.9 576.2 583.3 602.6 494 437.5 570 517 571.4 437.2 540.3 595.8 625.7 651.4 622.5 466.3 591.4 828.1 517 362.8 654.2 1000 1000 1000 1000 277.8 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 777.8 500 777.8 500 530.9 750 758.5 714.7 827.9 738.2 643.1 786.3 831.3 439.6 554.5 849.3 680.6 970.1 803.5 762.8 642 790.6 759.3 613.2 584.4 682.8 583.3 944.4 828.5 580.6 682.6 388.9 388.9 388.9 1000 1000 416.7 528.6 429.2 432.8 520.5 465.6 489.6 477 576.2 344.5 411.8 520.6 298.4 878 600.2 484.7 503.1 446.4 451.2 468.8 361.1 572.5 484.7 715.9 571.5]
814814endobj
815134 0 obj
815149 0 obj
816816[777.8 277.8 777.8 500 777.8 500 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 1000 500 500 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 1000 1000 777.8 777.8 1000 1000 500 500 1000 1000 1000 777.8 1000 1000 611.1 611.1 1000 1000 1000 777.8 275 1000 666.7 666.7 888.9 888.9 0 0 555.6 555.6 666.7 500 722.2 722.2 777.8 777.8 611.1 798.5 656.8 526.5 771.4 527.8 718.7 594.9 844.5 544.5 677.8 762 689.7 1200.9 820.5 796.1 695.6 816.7 847.5 605.6 544.6 625.8 612.8 987.8 713.3 668.3 724.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 611.1 611.1 444.4 444.4 444.4 444.4 500 500 388.9 388.9 277.8 500 500 611.1 500 277.8 833.3 750 833.3]
817817endobj
818135 0 obj <<
818150 0 obj <<
819819/Length 233
820820/Filter /FlateDecode
821821>>
827827B3nDͿXg]V5**j}37k1'mN?e65tڝܑq4[5Bt
828828endstream
829829endobj
830136 0 obj <<
830151 0 obj <<
831831/Length 167
832832/Filter /FlateDecode
833833>>
835835x;0 a#J^r|HSRSR$2 ĀssGȀ0Xzo-{JАOd61|/X:;ŲݚuYA]Pz@W(fn:*/X첉 !awxPx$A@?/F
836836endstream
837837endobj
838137 0 obj <<
838152 0 obj <<
839839/Length 253
840840/Filter /FlateDecode
841841>>
844844:[U4߱I_6|<AjV^5wnyM%=T<a"-̞y 41wV 7C[)'X{5%cZnF[%p6E% AoRJ`jd}J;.YH90?zH8&w父;?= )
845845endstream
846846endobj
847138 0 obj <<
847153 0 obj <<
848848/Length 233
849849/Filter /FlateDecode
850850>>
8538530->B4bۭAAAk(>BG3͇uP<hi,QCbK`^{5b/1+3sc5 <pO(q!0\B6DR%=U Z^LoR𨰨>=AYځK]k̵p&˜Mgd ok|xp +@Z/0d73(M\5|3WU =e0>
854854endstream
855855endobj
856139 0 obj <<
856154 0 obj <<
857857/Length 152
858858/Filter /FlateDecode
859859>>
861861x3331V0Pa3cS3CB.SK I$r9yr+Zr{E=}JJS ] b<]ANi Z@5`NWiffI3i04?(p\\\wG
862862endstream
863863endobj
864140 0 obj <<
864155 0 obj <<
865865/Length 220
866866/Filter /FlateDecode
867867>>
870870sOh_ΊV!x eAY'@V4n. B)ƴ`QCS;QiVĸpnpr^!zk'~3?jz
871871endstream
872872endobj
873141 0 obj <<
873156 0 obj <<
874874/Length 199
875875/Filter /FlateDecode
876876>>
8798790+['0~I훙G#t =猪!ARG4!3vYW}؟pRP>@}vD?YM)C?mFAh0Wp(Ԇ&R_GWRM1|w5F ]5IW'C{p:V# \ 8.y
880880endstream
881881endobj
882142 0 obj <<
882157 0 obj <<
883883/Length 196
884884/Filter /FlateDecode
885885>>
888888@FR2'p$!v-,J--o d3<6{A\Ƹ+ [΁Di,7P3P#eƸ֠5->E)tDL̔Z&U!˧m,Jy"LXI?嵏]&^-VgǞZn$̴ɦp h
889889endstream
890890endobj
891143 0 obj <<
891158 0 obj <<
892892/Length 191
893893/Filter /FlateDecode
894894>>
899899P5 ҂5-Qle
900900endstream
901901endobj
902144 0 obj <<
902159 0 obj <<
903903/Length 157
904904/Filter /FlateDecode
905905>>
909909WH
910910endstream
911911endobj
912145 0 obj <<
912160 0 obj <<
913913/Length 122
914914/Filter /FlateDecode
915915>>
9199190!("3#! F#.WO@.Nq
920920endstream
921921endobj
922146 0 obj <<
922161 0 obj <<
923923/Length 198
924924/Filter /FlateDecode
925925>>
9289280J-}TZV Nj}G!̝:w'dfiYNf6\`w4=]/tbMf u~CQӈ*SKc;[ȩXeٰcF:ԋ!1H޿B !%ԉ=ۈec'l_ق0aOP
929929endstream
930930endobj
931147 0 obj <<
931162 0 obj <<
932932/Length 105
933933/Filter /FlateDecode
934934>>
936936x3235V0Pa#3S CB.## I$r9yr+q{E=}JJS ] b<]3GBqzrrW
937937endstream
938938endobj
939148 0 obj <<
939163 0 obj <<
940940/Length 188
941941/Filter /FlateDecode
942942>>
948948[<yoR
949949endstream
950950endobj
951149 0 obj <<
951164 0 obj <<
952952/Length 151
953953/Filter /FlateDecode
954954>>
956956x3530U0P0bS#csCB. I$r9yr+Xp{E=}JJS ] b<]1` g$m7>0`l@"$'W 
957957endstream
958958endobj
959150 0 obj <<
959165 0 obj <<
960960/Length 176
961961/Filter /FlateDecode
962962>>
967967?l 4b>.d!p!dr~$_\\\-in
968968endstream
969969endobj
970151 0 obj <<
970166 0 obj <<
971971/Length 187
972972/Filter /FlateDecode
973973>>
976976P7.BBBQy[Hθb2+$+]n: 2/*NrN7rZmx]9]bJV9q*<Fc@XKK~x Z~ C?6,( _FȠ^6M#QDa
977977endstream
978978endobj
979152 0 obj <<
979167 0 obj <<
980980/Length 150
981981/Filter /FlateDecode
982982>>
985985pR
986986endstream
987987endobj
988153 0 obj <<
988168 0 obj <<
989989/Length 149
990990/Filter /FlateDecode
991991>>
994994
995995endstream
996996endobj
997154 0 obj <<
997169 0 obj <<
998998/Length 199
999999/Filter /FlateDecode
10001000>>
10021002xe̱@7&`8ɚ( BX+ RK EBɧ"8qaZ=y$/$I+w良`=,g+b*qz;D$K.&Q~8-x)؇% Vd.hUAmP[0+|D0|D] zy^֐}bUc\6??#Zh
10031003endstream
10041004endobj
1005155 0 obj <<
1005170 0 obj <<
10061006/Length 122
10071007/Filter /FlateDecode
10081008>>
10101010x3137U0P0bCSCB.cc I$r9yr+s{E=}JJS ] b<]DbvQ$G%AÈB\
10111011endstream
10121012endobj
1013156 0 obj <<
1013171 0 obj <<
10141014/Length 231
10151015/Filter /FlateDecode
10161016>>
10211021Ф KX"9߰C"N +oq @F2h.pFmLF IA.gOլ
10221022endstream
10231023endobj
1024157 0 obj <<
1024172 0 obj <<
10251025/Length 237
10261026/Filter /FlateDecode
10271027>>
10301030]?b qBM@iojao[hJ\KZO~Vޯ!!f%jԏvTX#-EDS0m~@
10311031endstream
10321032endobj
1033158 0 obj <<
1033173 0 obj <<
10341034/Length 188
10351035/Filter /FlateDecode
10361036>>
10401040Y6O`[ҥTAAAQPG#ttt $Byp :D%;摤8ߨ0XnlBuحVK>/'2%;%|AtG*A0`/PuF199a{Db#j3X5SS imhO_o`{
10411041endstream
10421042endobj
1043159 0 obj <<
1043174 0 obj <<
10441044/Length 229
10451045/Filter /FlateDecode
10461046>>
10501050ѩjd|L@6mБT /刏sg`|8c¨5 M◔i\Qn+ yrevEsᇎw 4s
10511051endstream
10521052endobj
1053160 0 obj <<
1053175 0 obj <<
10541054/Length 235
10551055/Filter /FlateDecode
10561056>>
10581058xu=N0M#x.NV[YZHPQ *Ap%G0EagY<]6\瓚CMϴXiXq~hݒŊ܅K~}y{$:܆ok0`2Rӗr@IrBGbd2lRV;xF!#SIgk4IY;!Gabݸi^aeb_Ȼ+:(4
10591059endstream
10601060endobj
1061176 0 obj <<
1062/Length 200
1063/Filter /FlateDecode
1064>>
1065stream
1066xڝϱ
1067`{2As3!!(hzĺt~8a@
1068R0G=9q|s:.{tń8Mh3L+"dL-VKx{pprm%@%*!ifȣ1ֺhfGݨZF<aq_t
1069endstream
1070endobj
1061107166 0 obj <<
10621072/Type /Font
10631073/Subtype /Type3
10771077/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
10781078/FirstChar 49
10791079/LastChar 228
1080/Widths 161 0 R
1081/Encoding 162 0 R
1082/CharProcs 163 0 R
1080/Widths 177 0 R
1081/Encoding 178 0 R
1082/CharProcs 179 0 R
10831083>> endobj
1084161 0 obj
1085[47.75 47.75 47.75 47.75 47.75 47.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.36 0 0 90.65 0 0 0 0 71.62 0 66.43 0 0 0 0 72.2 0 0 0 0 0 0 0 46.42 0 0 53.05 43.77 0 0 53.05 26.53 0 50.4 26.53 79.58 53.05 47.75 0 0 0 37.67 37.14 53.05 50.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.42 ]
1084177 0 obj
1085[47.75 47.75 47.75 47.75 47.75 47.75 47.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.36 0 0 90.65 0 0 0 0 71.62 0 66.43 0 0 0 0 72.2 0 0 0 0 0 0 0 46.42 0 0 53.05 43.77 0 0 53.05 26.53 0 50.4 26.53 79.58 53.05 47.75 0 0 0 37.67 37.14 53.05 50.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.42 ]
10861086endobj
1087162 0 obj <<
1087178 0 obj <<
10881088/Type /Encoding
1089/Differences [49/a49/a50/a51/a52/a53/a54 55/.notdef 74/a74 75/.notdef 77/a77 78/.notdef 82/a82 83/.notdef 84/a84 85/.notdef 89/a89 90/.notdef 97/a97 98/.notdef 100/a100/a101 102/.notdef 104/a104/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109/a110/a111 112/.notdef 115/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 228/a228]
1089/Differences [49/a49/a50/a51/a52/a53/a54/a55 56/.notdef 74/a74 75/.notdef 77/a77 78/.notdef 82/a82 83/.notdef 84/a84 85/.notdef 89/a89 90/.notdef 97/a97 98/.notdef 100/a100/a101 102/.notdef 104/a104/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109/a110/a111 112/.notdef 115/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 228/a228]
10901090>> endobj
1091163 0 obj <<
1092/a49 155 0 R
1093/a50 156 0 R
1094/a51 157 0 R
1095/a52 158 0 R
1096/a53 159 0 R
1097/a54 160 0 R
1098/a74 136 0 R
1099/a77 137 0 R
1100/a82 138 0 R
1101/a84 139 0 R
1102/a89 140 0 R
1103/a97 141 0 R
1104/a100 142 0 R
1105/a101 143 0 R
1106/a104 144 0 R
1107/a105 145 0 R
1108/a107 146 0 R
1109/a108 147 0 R
1110/a109 148 0 R
1111/a110 149 0 R
1112/a111 150 0 R
1113/a115 151 0 R
1114/a116 152 0 R
1115/a117 153 0 R
1116/a118 154 0 R
1117/a228 135 0 R
1091179 0 obj <<
1092/a49 170 0 R
1093/a50 171 0 R
1094/a51 172 0 R
1095/a52 173 0 R
1096/a53 174 0 R
1097/a54 175 0 R
1098/a55 176 0 R
1099/a74 151 0 R
1100/a77 152 0 R
1101/a82 153 0 R
1102/a84 154 0 R
1103/a89 155 0 R
1104/a97 156 0 R
1105/a100 157 0 R
1106/a101 158 0 R
1107/a104 159 0 R
1108/a105 160 0 R
1109/a107 161 0 R
1110/a108 162 0 R
1111/a109 163 0 R
1112/a110 164 0 R
1113/a111 165 0 R
1114/a115 166 0 R
1115/a116 167 0 R
1116/a117 168 0 R
1117/a118 169 0 R
1118/a228 150 0 R
11181119>> endobj
1119164 0 obj <<
1120180 0 obj <<
11201121/Length 309
11211122/Filter /FlateDecode
11221123>>
11261126-~dv|rq\RNtRP=eN k10f }<c m $=AXB+d,7g }B0'S^iucqrkB"Av"}v:j2b D?R+c4<>_nzY:~9WB8iO9y"agZNmѵ,F; 
11271127endstream
11281128endobj
1129165 0 obj <<
1129181 0 obj <<
11301130/Length 268
11311131/Filter /FlateDecode
11321132>>
11351135_$=,ȎB(l+:c}m=s߁@f] a'̸ҠSD7 49]̑,Phb%~M $G⩹Ŀfp~8u%`Ģ$؃w5>
11361136endstream
11371137endobj
1138166 0 obj <<
1138182 0 obj <<
11391139/Length 191
11401140/Filter /FlateDecode
11411141>>
11461146iLIJRAcaHYٟ0(6+ Q%]/#l5#"p:'cwx_+~H[Gѽ3iྞih 7% Ή?OFpɦvsk|^
11471147endstream
11481148endobj
1149167 0 obj <<
1149183 0 obj <<
11501150/Length 344
11511151/Filter /FlateDecode
11521152>>
11551155`)v⨇v⺁IH6G9͑줅9͑KD:KD:̈1adP[=xW5-7|1ĴN'ڬk%E{^K_= Ї\;"=a7o;uSRJ?[
11561156endstream
11571157endobj
1158168 0 obj <<
1158184 0 obj <<
11591159/Length 157
11601160/Filter /FlateDecode
11611161>>
116511656n6
11661166endstream
11671167endobj
1168169 0 obj <<
1168185 0 obj <<
11691169/Length 311
11701170/Filter /FlateDecode
11711171>>
11751175~oL
11761176endstream
11771177endobj
1178170 0 obj <<
1178186 0 obj <<
11791179/Length 290
11801180/Filter /FlateDecode
11811181>>
11841184~ٜoK<+>Lcuz^aہxĦqkAtwb{%>X<CCm⬩/O?G[gnu vѭ9_XgvUz\:[,{{oy&6 /oE,#|F9%v!_7]}n'X=#cȵ*\ܥt6Yʥ71&ٙO{#u;n
11851185endstream
11861186endobj
1187171 0 obj <<
1187187 0 obj <<
11881188/Length 346
11891189/Filter /FlateDecode
11901190>>
11941194A+ RK E;!hM7HqfwO`vv23)Vf0WI%X8=Uk3UqaUASSbmn*Sުvm| 82"7@б, }8$tHIR2>JJ =MT;4[6R׳ā~D}~k.:6ʃHϐDJwk81ۇ=Isz6WBJI7l:ahJ7Cަ85,φkVq< /XYd|vRJJ}I
11951195endstream
11961196endobj
1197172 0 obj <<
1197188 0 obj <<
11981198/Length 176
11991199/Filter /FlateDecode
12001200>>
12041204C<
12051205endstream
12061206endobj
1207173 0 obj <<
1207189 0 obj <<
12081208/Length 285
12091209/Filter /FlateDecode
12101210>>
12131213ү/o`Vwa{RpnpЈTMS¤]ar%va;B,~;1E_S)\ 0rC pPArRSlA#Ac88Qr8s8(%ߖPPa?&ocא<+ }r]ϑP|0\tp4
12141214endstream
12151215endobj
1216174 0 obj <<
1216190 0 obj <<
12171217/Length 270
12181218/Filter /FlateDecode
12191219>>
12221222-eؙٝgrB䢔M\]1ƫG o-y{'_|-Oܮ +S݃Nu#(,ܒ?!HtNsaoLO-%c$?iT#}$p]&Q|ܤ9gvAg;7F?s.otwgEu=l`,~0oZ~΢
12231223endstream
12241224endobj
1225175 0 obj <<
1225191 0 obj <<
12261226/Length 253
12271227/Filter /FlateDecode
12281228>>
123212327#f".F?^Q 3ҙ b=
12331233endstream
12341234endobj
1235176 0 obj <<
1235192 0 obj <<
12361236/Length 244
12371237/Filter /FlateDecode
12381238>>
12411241؁ahDBc!D[o1En %in6N:\Z` æ]H_I<?y뭜
12421242endstream
12431243endobj
1244177 0 obj <<
1244193 0 obj <<
12451245/Length 187
12461246/Filter /FlateDecode
12471247>>
12491249x373P0P0bsC cCB.33 I$r9yr+q{E=}JJS ] b<]0$0a aÐef0x:`P?H e00?C(v q'W l2
12501250endstream
12511251endobj
1252178 0 obj <<
1252194 0 obj <<
12531253/Length 138
12541254/Filter /FlateDecode
12551255>>
12571257x3635Q0Pacc CB.# I$r9yr+Yp{E=}JJS ] b<]``0f+ɃԂ 0a@\\\٥;
12581258endstream
12591259endobj
1260179 0 obj <<
1260195 0 obj <<
12611261/Length 243
12621262/Filter /FlateDecode
12631263>>
12661266|7fZlP \X~r['-pG NZpZY̊4_HWn$
12671267endstream
12681268endobj
1269180 0 obj <<
1269196 0 obj <<
12701270/Length 107
12711271/Filter /FlateDecode
12721272>>
12741274x3635Q0Pac cCB.#K I$r9yr+Yr{E=}JJS ] b<]0a\=
12751275endstream
12761276endobj
1277181 0 obj <<
1277197 0 obj <<
12781278/Length 232
12791279/Filter /FlateDecode
12801280>>
12821282xҽjA W#>WZL+vrp!ET+ -vXqt;';됱j-->xsiNY-gOّy+#CYEI O$Rx%4DJʤn ׮UH@Y$߸Np⧤D@(Ax^ 9Eۄip xviC
12831283endstream
12841284endobj
1285182 0 obj <<
1285198 0 obj <<
12861286/Length 184
12871287/Filter /FlateDecode
12881288>>
12901290xѱ@ & &]xHLtr0NUy{ጃ zw6d4JBGqlfiG{1+P)QEz@-ibc|!Pi ౮!`{.TV6ߡA_y48+po
12911291endstream
12921292endobj
1293183 0 obj <<
1293199 0 obj <<
12941294/Length 231
12951295/Filter /FlateDecode
12961296>>
12981298xڵ0kHnЂ0 &2`A3<#02^KL%!_s{I!.qa@CT9 +@P% 7 v+@x0<Az R 4k̀*jy#,(j-iymkFkV|6mmK35x)X(ɲts}|r9_]7shD6(gu{/)
12991299endstream
13001300endobj
1301184 0 obj <<
1301200 0 obj <<
13021302/Length 169
13031303/Filter /FlateDecode
13041304>>
13091309E^6ɱC:_:Wѫ}O_ /h m Ij^
13101310endstream
13111311endobj
1312185 0 obj <<
1312201 0 obj <<
13131313/Length 259
13141314/Filter /FlateDecode
13151315>>
13171317x]1N@4;ۊB$\ Q%ڬ\vY)yTk.拊57 UIJ/Kn6O\k*ybx[~|nXp8HDF#々~7'QȔ^;LKZ+45qj@.dtv!"ieh֔j]dV絳Su ?hgcfKxhGZ
13181318endstream
13191319endobj
1320186 0 obj <<
1320202 0 obj <<
13211321/Length 186
13221322/Filter /FlateDecode
13231323>>
13291329E` qzrr:p
13301330endstream
13311331endobj
1332187 0 obj <<
1332203 0 obj <<
13331333/Length 187
13341334/Filter /FlateDecode
13351335>>
13391339w6 .n N<sUv848n
13401340endstream
13411341endobj
1342188 0 obj <<
1342204 0 obj <<
13431343/Length 252
13441344/Filter /FlateDecode
13451345>>
134813481k!k/;f8qUڢsf"^xDŘ=
13491349endstream
13501350endobj
1351189 0 obj <<
1351205 0 obj <<
13521352/Length 310
13531353/Filter /FlateDecode
13541354>>
13581358IPZlklku釾2#}UJ.҆Rymaɽ
13591359endstream
13601360endobj
1361190 0 obj <<
1361206 0 obj <<
13621362/Length 137
13631363/Filter /FlateDecode
13641364>>
13701370pV0wQ6T0tQ```c;0D0I~0Y"I ?&D(I"\=VI
13711371endstream
13721372endobj
1373191 0 obj <<
1373207 0 obj <<
13741374/Length 301
13751375/Filter /FlateDecode
13761376>>
13781378x}MJ0)YؖG_]x>.]W҅h=Je? گiftߟ ChÞ6 s/\knCs%ux^ߟ\s>k o@B,D'DdZ"-,-B/63"x甙k p7q|$pF暿 dL@AvZHFӬYM5k|,ZdIeb4j`Mg!@Tt`[Bͻ.A8Ew̕bԊW'bt7}t
13791379endstream
13801380endobj
1381192 0 obj <<
1381208 0 obj <<
13821382/Length 305
13831383/Filter /FlateDecode
13841384>>
13871387@IA烋 |gf.K xQz!eY^#[E{_o8_c#>UX>)EৣNGG#"qhfH8fEAEI=-Β%$#쵂H\Wfä hgcgݺi8iZG`s+,25\i`2[[E3)D/bZ1.8G IUuuR:X&oݴ]֯"Mߴo
13881388endstream
13891389endobj
1390193 0 obj <<
1390209 0 obj <<
13911391/Length 225
13921392/Filter /FlateDecode
13931393>>
13951395xڽнj0 ['Pt!tP2;4qh~?G$C@Bw&,+]po1}R28^~в$IF~{͒/wu|'ܯ8&旘knLM@;&ED-tw>5 pU/jh:؊,PW+D5^ԝhma#:YVp=Dӊb~9ag/uwiS]]q
13961396endstream
13971397endobj
1398194 0 obj <<
1398210 0 obj <<
13991399/Length 285
14001400/Filter /FlateDecode
14011401>>
14041404 ik!%N4ta(.Jڂb<Ic<3qY 0d^p0串ožx KbpKCP&gX :"A1 9fX@r4)Y2?$w<8{[
14051405endstream
14061406endobj
1407195 0 obj <<
1407211 0 obj <<
14081408/Length 314
14091409/Filter /FlateDecode
14101410>>
14231423/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
14241424/FirstChar 49
14251425/LastChar 246
1426/Widths 196 0 R
1427/Encoding 197 0 R
1428/CharProcs 198 0 R
1426/Widths 212 0 R
1427/Encoding 213 0 R
1428/CharProcs 214 0 R
14291429>> endobj
1430196 0 obj
1430212 0 obj
14311431[65.77 65.77 65.77 65.77 65.77 65.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.92 102.96 79.01 124.77 0 0 0 0 97.76 73.08 91.47 0 0 0 0 99.31 0 0 0 0 0 0 0 65.77 0 0 73.08 59.81 0 0 73.08 36.54 0 69.43 36.54 109.62 73.08 65.77 0 0 53.39 51.89 51.16 73.08 69.43 0 0 69.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.77 ]
14321432endobj
1433197 0 obj <<
1433213 0 obj <<
14341434/Type /Encoding
14351435/Differences [49/a49/a50/a51/a52/a53/a54 55/.notdef 74/a74/a75/a76/a77 78/.notdef 82/a82/a83/a84 85/.notdef 89/a89 90/.notdef 97/a97 98/.notdef 100/a100/a101 102/.notdef 104/a104/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109/a110/a111 112/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
14361436>> endobj
1437198 0 obj <<
1438/a49 190 0 R
1439/a50 191 0 R
1440/a51 192 0 R
1441/a52 193 0 R
1442/a53 194 0 R
1443/a54 195 0 R
1444/a74 166 0 R
1445/a75 167 0 R
1446/a76 168 0 R
1447/a77 169 0 R
1448/a82 170 0 R
1449/a83 171 0 R
1450/a84 172 0 R
1451/a89 173 0 R
1452/a97 174 0 R
1453/a100 175 0 R
1454/a101 176 0 R
1455/a104 177 0 R
1456/a105 178 0 R
1457/a107 179 0 R
1458/a108 180 0 R
1459/a109 181 0 R
1460/a110 182 0 R
1461/a111 183 0 R
1462/a114 184 0 R
1463/a115 185 0 R
1464/a116 186 0 R
1465/a117 187 0 R
1466/a118 188 0 R
1467/a121 189 0 R
1468/a228 164 0 R
1469/a246 165 0 R
1437214 0 obj <<
1438/a49 206 0 R
1439/a50 207 0 R
1440/a51 208 0 R
1441/a52 209 0 R
1442/a53 210 0 R
1443/a54 211 0 R
1444/a74 182 0 R
1445/a75 183 0 R
1446/a76 184 0 R
1447/a77 185 0 R
1448/a82 186 0 R
1449/a83 187 0 R
1450/a84 188 0 R
1451/a89 189 0 R
1452/a97 190 0 R
1453/a100 191 0 R
1454/a101 192 0 R
1455/a104 193 0 R
1456/a105 194 0 R
1457/a107 195 0 R
1458/a108 196 0 R
1459/a109 197 0 R
1460/a110 198 0 R
1461/a111 199 0 R
1462/a114 200 0 R
1463/a115 201 0 R
1464/a116 202 0 R
1465/a117 203 0 R
1466/a118 204 0 R
1467/a121 205 0 R
1468/a228 180 0 R
1469/a246 181 0 R
14701470>> endobj
1471199 0 obj <<
1471215 0 obj <<
14721472/Length 225
14731473/Filter /FlateDecode
14741474>>
14761476xڍνj0 L@++K\!NB$c:G<zvOn=o?nŔЃҔϘ8SSٟ0/Q}PBiT冮ULUA[M˂hA:FC߿#6V &/ Y1#Fe:Wl1~;Aɝ ȯT,Yh?FMhywef*
14771477endstream
14781478endobj
1479200 0 obj <<
1479216 0 obj <<
14801480/Length 202
14811481/Filter /FlateDecode
14821482>>
14861486*Ir!æ}~3obJi[VHDVɲ[O6{b鉙-&tىGjŌue5ZK:V{ϟnGrUE!?$!JPͿ ڍzG]sw:%\BVC᫨$P[
14871487endstream
14881488endobj
1489201 0 obj <<
1489217 0 obj <<
14901490/Length 189
14911491/Filter /FlateDecode
14921492>>
14981498@ hxjze/ ]a;AdD/ak+?iTRS" }G@
14991499endstream
15001500endobj
1501202 0 obj <<
1501218 0 obj <<
15021502/Length 188
15031503/Filter /FlateDecode
15041504>>
15071507@EL/ :ͮA"EVbE$Nxg1q߄l">h.!Ǧ^OXRcR 7'e|ޏՌ5ٔs@ th~//iKxO`LГtIVx?>(=Cuڕ/@RriniMoEBs
15081508endstream
15091509endobj
1510203 0 obj <<
1510219 0 obj <<
15111511/Length 131
15121512/Filter /FlateDecode
15131513>>
15171517xЙmV"RP:ٙ&Nwo\%红V\xA=y1:nwՇ Y/ t4M22DT&2+<*B#
15181518endstream
15191519endobj
1520204 0 obj <<
1520220 0 obj <<
15211521/Length 94
15221522/Filter /FlateDecode
15231523>>
15251525x3230W0PaCsKCB.K &r9yr+Xr{O_T.}gC.}hCX.Oz 0X [\w
15261526endstream
15271527endobj
1528205 0 obj <<
1528221 0 obj <<
15291529/Length 101
15301530/Filter /FlateDecode
15311531>>
15331533x3230W0PaCsc3CB.K 'r9yr+Xr{=}JJS ] b<]d7`= 1S'W fp"
15341534endstream
15351535endobj
1536206 0 obj <<
1536222 0 obj <<
15371537/Length 94
15381538/Filter /FlateDecode
15391539>>
15421542{ T߱4J2:*54`ƴ"f@BJJ7"i
15431543endstream
15441544endobj
1545207 0 obj <<
1545223 0 obj <<
15461546/Length 175
15471547/Filter /FlateDecode
15481548>>
15521552@QhX.O g``~?`g N}`o`F¢0?Q\\\
15531553endstream
15541554endobj
1555208 0 obj <<
1555224 0 obj <<
1556/Length 209
1557/Filter /FlateDecode
1558>>
1559stream
1560xڕ00#pO`Amd3ALd08Fgh<
1561@ڴ_e4f, kӄqH2@5(xEB3 i3
15625C8ZA/:L^pXpkFbIF2qUNCE>_c+vdn&~VP
1563endstream
1564endobj
1565225 0 obj <<
15561566/Length 194
15571567/Filter /FlateDecode
15581568>>
15701570x3331V0PaS SsCB.S I$r9yr+p{E=}JJS ] b<]Bc``D@.0L1S?UB7@`JJ=SP (<9P@=mrC%hAC!@ y`<pzrr=0d
15711571endstream
15721572endobj
1573209 0 obj <<
1573226 0 obj <<
1574/Length 181
1575/Filter /FlateDecode
1576>>
1577stream
1578xuб
15790 
1580/0 D4?/iLsqINƪ&v)9
1581O44FQ5o3j ioKk2 DdFLƤ1(C8^QDɰ|p1۽."byҀ)gk׿R?U~
1582endstream
1583endobj
1584227 0 obj <<
15741585/Length 125
15751586/Filter /FlateDecode
15761587>>
15891589x333P0P0bSKSsCB.SS I$r9yr+r{E=}JJS ] b<]?T b78) s)hb y.WO@.!7
15901590endstream
15911591endobj
1592210 0 obj <<
1592228 0 obj <<
15931593/Length 165
15941594/Filter /FlateDecode
15951595>>
160416040X0`ao`27Áq \\\`
16051605endstream
16061606endobj
1607211 0 obj <<
1607229 0 obj <<
16081608/Length 243
16091609/Filter /FlateDecode
16101610>>
16131613Qj(y=HДeDz~,//Ue7~_G8"Ǎ;ΟGΗoKWn6^D8I F"!:+2oa[87`d`+hLMfp&byiguf0~5jRryd* Sk_ N9Lxods-5P
16141614endstream
16151615endobj
1616212 0 obj <<
1616230 0 obj <<
16171617/Length 140
16181618/Filter /FlateDecode
16191619>>
16211621x35ԳT0P0bKSsCB.S I$r9yr+r{E=}JJS ] b<]d3 eR/i& 0 d`L?`@!\=Afl
16221622endstream
16231623endobj
1624213 0 obj <<
1624231 0 obj <<
16251625/Length 244
16261626/Filter /FlateDecode
16271627>>
16341634NZ@fW'coQ!
16351635endstream
16361636endobj
1637214 0 obj <<
1637232 0 obj <<
16381638/Length 243
16391639/Filter /FlateDecode
16401640>>
16421642xUпJ@/.0fMN?Sge!VjihkR\AKT֩$EuwM1f``<w>w%=.>jRWRkRnKO/VSYZR7T@fm큼0 {düۘ=4]L3Ȧa@bli@T|`MLjb4L1dtFW$G *.|ؙtI6Dc
16431643endstream
16441644endobj
1645215 0 obj <<
1645233 0 obj <<
16461646/Length 239
16471647/Filter /FlateDecode
16481648>>
16511651~j}<C2[|fa?-ȍ֞3oלȾ}]=U;K
16521652endstream
16531653endobj
1654216 0 obj <<
1654234 0 obj <<
16551655/Length 167
16561656/Filter /FlateDecode
16571657>>
16601660Y;PCuP7 .ĵ'W K
16611661endstream
16621662endobj
1663217 0 obj <<
1663235 0 obj <<
16641664/Length 221
16651665/Filter /FlateDecode
16661666>>
16711671 ״ 2o@.08BDu uf,HW lf(ze~ަ_Q@6+L6elZv,XKP~EԺe֩N=v<
16721672endstream
16731673endobj
1674218 0 obj <<
1674236 0 obj <<
16751675/Length 256
16761676/Filter /FlateDecode
16771677>>
16791679xUϱN0 )K~h{=B @!Z̏F%Psw|J8êt0r^jE>U KWk=?ܻbuyJz_uEk?ƌ!fl#>3Z;@'7x &&ȖNm9R0!G/aEFD+E$ьMX^>a-M=:upǴ-i}GA^{sywָ+=#
16801680endstream
16811681endobj
1682219 0 obj <<
1682237 0 obj <<
16831683/Length 150
16841684/Filter /FlateDecode
16851685>>
16881688Wr
16891689endstream
16901690endobj
1691220 0 obj <<
1691238 0 obj <<
16921692/Length 240
16931693/Filter /FlateDecode
16941694>>
16971697d
16981698endstream
16991699endobj
1700221 0 obj <<
1700239 0 obj <<
17011701/Length 231
17021702/Filter /FlateDecode
17031703>>
17051705xαJAYL"y.p1bLBASP=p2E8n@,ofgɌKWR+s8 5srzJ 5W7Y ~k%vTZ^{cٳUoC0˖*STB`ζ&%EQ0b43e}"_馡}l
17061706endstream
17071707endobj
1708222 0 obj <<
1708240 0 obj <<
17091709/Length 204
17101710/Filter /FlateDecode
17111711>>
17141714@ . Vf.1L!he!Vji(X({8Qښ}i<"Ńf{Qj{T3Qes:.{TŘ4 5E&6%/_x/PAP02g0yp&dBw:+0}ATyM6Ӣ5l.5iK|T
17151715endstream
17161716endobj
1717223 0 obj <<
1717241 0 obj <<
17181718/Length 198
17191719/Filter /FlateDecode
17201720>>
17221722x3134V0P0R5T01V0PH1*21PASKLr.'~PKW4K)YKE!P ETD0S$00|`A; 00* ?8Q"I&PMb`߁q ̍:]'W ckA
17231723endstream
17241724endobj
1725224 0 obj <<
1725242 0 obj <<
17261726/Length 182
17271727/Filter /FlateDecode
17281728>>
17331733wSZ=
17341734endstream
17351735endobj
1736225 0 obj <<
1736243 0 obj <<
17371737/Length 198
17381738/Filter /FlateDecode
17391739>>
17411741x3134V0P0V5T01Q0PH1*21PASKLr.'~PKW4K)YKE!P ETz !HԱ` |P=iu D)ph<krF=A?0`<?? @szrroXhI
17421742endstream
17431743endobj
1744226 0 obj <<
1744244 0 obj <<
17451745/Length 189
17461746/Filter /FlateDecode
17471747>>
17511751q23;9nvdC)lGUgwIBf6$32d@fr@&m)2ϩ\^sϵ2HQRQO5QJrh MTrL@V@
17521752endstream
17531753endobj
1754227 0 obj <<
1754245 0 obj <<
17551755/Length 141
17561756/Filter /FlateDecode
17571757>>
17591759x3236W0P0bcSKCB.# I$r9yr+Yp{E=}JJS ]*c<]70| C`003a`\=&[
17601760endstream
17611761endobj
1762228 0 obj <<
1762246 0 obj <<
17631763/Length 237
17641764/Filter /FlateDecode
17651765>>
17671767xڍJ1ƿ00 v^@9Å+T[}<J!e89/CCd1g|<|'Oo$w+gqz|uON\7ms@lF7V렒& &xdCUT4QPŎйL76v 0 ]T)eIFI~a9OLuUG$<JMD5)lK]tKIj
17681768endstream
17691769endobj
1770229 0 obj <<
1770247 0 obj <<
17711771/Length 155
17721772/Filter /FlateDecode
17731773>>
17771777?&iNa`D~700n?D䇁$7 \\\y
17781778endstream
17791779endobj
1780230 0 obj <<
1780248 0 obj <<
17811781/Length 122
17821782/Filter /FlateDecode
17831783>>
17851785x3230W0P0aCS3CB.C I$r9yr+Zp{E=}JJS ] b<]0@A@8~? q0\=(CE`
17861786endstream
17871787endobj
1788231 0 obj <<
1788249 0 obj <<
17891789/Length 150
17901790/Filter /FlateDecode
17911791>>
17961796@QhX.O P?`E6?gc?P~.WO@.W
17971797endstream
17981798endobj
1799232 0 obj <<
1799250 0 obj <<
18001800/Length 196
18011801/Filter /FlateDecode
18021802>>
18051805@Еir3'p.#BBRPQr0E:? d37u.{ʧHrCqJzƁGz$15x2`ts [R?L3؂rkm;x3HKv@%.oԐ nn**ɍ@ÔDr
18061806endstream
18071807endobj
1808233 0 obj <<
1808251 0 obj <<
18091809/Length 108
18101810/Filter /FlateDecode
18111811>>
18131813x3230W0P0aCS CB.C I$r9yr+Zp{E=}JJS ] b<]?0! ̃`qzrrƂQ.
18141814endstream
18151815endobj
1816234 0 obj <<
1816252 0 obj <<
18171817/Length 177
18181818/Filter /FlateDecode
18191819>>
18211821x33R0Pa3scsCB.3 I$r9yr+p{E=}JJS ] b<]?`@=:773n? Da`N``` O7Nszrr#߈
18221822endstream
18231823endobj
1824235 0 obj <<
1824253 0 obj <<
18251825/Length 147
18261826/Filter /FlateDecode
18271827>>
18311831?00`D~70n?D䇁$0I.WO@.e%
18321832endstream
18331833endobj
1834236 0 obj <<
1834254 0 obj <<
18351835/Length 188
18361836/Filter /FlateDecode
18371837>>
18411841wlzZIK
18421842endstream
18431843endobj
1844237 0 obj <<
1844255 0 obj <<
18451845/Length 196
18461846/Filter /FlateDecode
18471847>>
18501850@ HByuj;:9::(>Zp"]qQ |CB?2ܓ1G!#I:Ramd$V$fO"tٓH$R^K6ʯ\UW0/%>T5*4hy~<ect+|@u1t!Q7Kpi1'4hI/o
18511851endstream
18521852endobj
1853238 0 obj <<
1853256 0 obj <<
18541854/Length 140
18551855/Filter /FlateDecode
18561856>>
18581858x3635R0PacCcsCB.# I$r9yr+Yp{E=}JJS ] b<]3P?n3 ~o0ah`?PszrrjF
18591859endstream
18601860endobj
1861239 0 obj <<
1861257 0 obj <<
18621862/Length 195
18631863/Filter /FlateDecode
18641864>>
18681868W6`"8%Gf|q~K.4pR^j<<Sݐr^՘|soO5+^Sb(8A+d̠?j.Ȥm DmU\JfMbo鐪ihCCG
18691869endstream
18701870endobj
1871240 0 obj <<
1871258 0 obj <<
18721872/Length 151
18731873/Filter /FlateDecode
18741874>>
18821882  W @ @,?(fQ 0pC sC3=;?f.WO@.uH
18831883endstream
18841884endobj
1885241 0 obj <<
1885259 0 obj <<
18861886/Length 153
18871887/Filter /FlateDecode
18881888>>
18931893@QhX.O `J`pB`왏I@.WO@.1c
18941894endstream
18951895endobj
1896242 0 obj <<
1896260 0 obj <<
18971897/Length 183
18981898/Filter /FlateDecode
18991899>>
19031903..X ,g0i) <p&A=j|c(vk]b=(ԿOI |F?
19041904endstream
19051905endobj
1906243 0 obj <<
1906261 0 obj <<
19071907/Length 219
19081908/Filter /FlateDecode
19091909>>
19121912 nZ$sSEGQ|x I;=F(N8^D!qiIs ǔB3I-1QYAg//74gZv* 0ÿ+]SCE@QsϰF,IqSn/'gCb^mmjg`1'>ڟK
19131913endstream
19141914endobj
1915244 0 obj <<
1915262 0 obj <<
19161916/Length 188
19171917/Filter /FlateDecode
19181918>>
19221922A+ RK EBbGRRl6Pt+ǬƬ5$Ii;Xf$#aI,Dv$f,I(K~ |[jWopG!SE /zO6x+ӸY~uд`
19231923endstream
19241924endobj
1925245 0 obj <<
1925263 0 obj <<
19261926/Length 121
19271927/Filter /FlateDecode
19281928>>
19301930x3135R0P0bc3SSCB.# I$r9yr+Yp{E=}JJS ] b<]0001; aX*6T?0'W N
19311931endstream
19321932endobj
1933246 0 obj <<
1933264 0 obj <<
19341934/Length 228
19351935/Filter /FlateDecode
19361936>>
19391939%s'l"aAZқMY'W Tc|
19401940endstream
19411941endobj
1942247 0 obj <<
1942265 0 obj <<
19431943/Length 235
19441944/Filter /FlateDecode
19451945>>
19471947xu1N0ЉRX`3',ZiY$R AE GQr[0"OʌǓ/^ҟ+Vɾݭ%+yxb>F:iy-29Q EPE6fLV&b&e6fՎY (y/ifU _ cBԨM>y2_ |Ǜjh
19481948endstream
19491949endobj
1950248 0 obj <<
1950266 0 obj <<
19511951/Length 188
19521952/Filter /FlateDecode
19531953>>
19571957 iAf1h.p;`Z \2oߛy544`
19581958endstream
19591959endobj
1960249 0 obj <<
1960267 0 obj <<
19611961/Length 226
19621962/Filter /FlateDecode
19631963>>
19661966nGG8̜EH:_1;dySpnyΟ9)_6[d?9oR&[}";YL9#;e銊Һ„pQ*+j .+xs7xĕ\ }rR /:tKuNTc'ې'jiT2Dׂ+X
19671967endstream
19681968endobj
1969250 0 obj <<
1969268 0 obj <<
19701970/Length 243
19711971/Filter /FlateDecode
19721972>>
19741974xmJ@O"p}dXW0 j)h()SDm>{uuVZjG+9}Mjag"VNbkx|JV+-*@ Ps&[ D>#E@rI~2<vKi6 bD1 FŞ~ 00!?*B~I&)=d5!y"`;e+ Mo
19751975endstream
19761976endobj
1977269 0 obj <<
1978/Length 197
1979/Filter /FlateDecode
1980>>
1981stream
1982xڕα
1983@ HB}Ѽ]`A'u(GQ|TZ?$w#3ihdȎhC!s8cТZp*Yz?WS2f5wHPQY 4a:B@ 8 1n
1984-SQR-8
1985d_Ѯ+J_<!t<5~lQ-
1986endstream
1987endobj
1988270 0 obj <<
1989/Length 265
1990/Filter /FlateDecode
1991>>
1992stream
1993xMJ@Eo[8м$AB`B]W҅E ;#Ǜ*y{wquLZZj}%OR7KmN~&wlֺ₲<>H\i%Jo*-o])L O[
1994`;d1a3X`LpM6{{x<P#zz[\6&GiHl]>SHp|tO01l6 i4,e3zwgRS@v伕+c
1995endstream
1996endobj
1997271 0 obj <<
1998/Length 237
1999/Filter /FlateDecode
2000>>
2001stream
2002xu1N0бRD@\lBTE"T
2003AKr!e3 gi_'aE5tB 2(_pӢ&1^_v7T]M=[b.'0S2*(ٌ`&p B!t 灼__Rc%ɞ 6{6C!Ic)A?XZ1IN+OVqY- m9
2004endstream
2005endobj
1977200645 0 obj <<
19782007/Type /Font
19792008/Subtype /Type3
20122012/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
20132013/FirstChar 27
20142014/LastChar 246
2015/Widths 251 0 R
2016/Encoding 252 0 R
2017/CharProcs 253 0 R
2015/Widths 272 0 R
2016/Encoding 273 0 R
2017/CharProcs 274 0 R
20182018>> endobj
2019251 0 obj
2020[48.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.29 32.29 0 0 23.07 27.68 23.07 0 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 0 0 0 23.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.43 0 0 0 62.28 0 42.67 64.58 51.9 76.12 62.28 64.58 56.51 0 61.12 46.13 59.97 0 62.28 0 0 62.28 0 0 0 0 0 0 0 41.52 46.13 36.91 46.13 36.91 25.37 41.52 46.13 23.07 25.37 43.82 23.07 69.2 46.13 41.52 46.13 0 32.52 32.75 32.29 46.13 43.82 0 0 43.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.52 ]
2019272 0 obj
2020[48.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.29 32.29 0 0 23.07 27.68 23.07 0 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52 23.07 0 0 0 0 0 0 0 58.82 0 63.43 56.51 0 0 62.28 0 42.67 64.58 51.9 76.12 62.28 64.58 56.51 0 61.12 46.13 59.97 0 62.28 0 0 62.28 0 0 0 0 0 0 0 41.52 46.13 36.91 46.13 36.91 25.37 41.52 46.13 23.07 25.37 43.82 23.07 69.2 46.13 41.52 46.13 0 32.52 32.75 32.29 46.13 43.82 0 0 43.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.52 ]
20212021endobj
2022252 0 obj <<
2022273 0 obj <<
20232023/Type /Encoding
2024/Differences [27/a27 28/.notdef 40/a40/a41 42/.notdef 44/a44/a45/a46 47/.notdef 48/a48/a49/a50/a51/a52/a53/a54 55/.notdef 58/a58 59/.notdef 68/a68 69/.notdef 72/a72 73/.notdef 74/a74/a75/a76/a77/a78/a79/a80 81/.notdef 82/a82/a83/a84 85/.notdef 86/a86 87/.notdef 89/a89 90/.notdef 97/a97/a98/a99/a100/a101/a102/a103/a104/a105/a106/a107/a108/a109/a110/a111/a112 113/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
2024/Differences [27/a27 28/.notdef 40/a40/a41 42/.notdef 44/a44/a45/a46 47/.notdef 48/a48/a49/a50/a51/a52/a53/a54/a55/a56/a57/a58 59/.notdef 66/a66 67/.notdef 68/a68/a69 70/.notdef 72/a72 73/.notdef 74/a74/a75/a76/a77/a78/a79/a80 81/.notdef 82/a82/a83/a84 85/.notdef 86/a86 87/.notdef 89/a89 90/.notdef 97/a97/a98/a99/a100/a101/a102/a103/a104/a105/a106/a107/a108/a109/a110/a111/a112 113/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
20252025>> endobj
2026253 0 obj <<
2027/a27 207 0 R
2028/a40 201 0 R
2029/a41 202 0 R
2030/a44 203 0 R
2031/a45 206 0 R
2032/a46 204 0 R
2033/a48 244 0 R
2034/a49 245 0 R
2035/a50 246 0 R
2036/a51 247 0 R
2037/a52 248 0 R
2038/a53 249 0 R
2039/a54 250 0 R
2040/a58 205 0 R
2041/a68 208 0 R
2042/a72 209 0 R
2043/a74 210 0 R
2044/a75 211 0 R
2045/a76 212 0 R
2046/a77 213 0 R
2047/a78 214 0 R
2048/a79 215 0 R
2049/a80 216 0 R
2050/a82 217 0 R
2051/a83 218 0 R
2052/a84 219 0 R
2053/a86 220 0 R
2054/a89 221 0 R
2055/a97 222 0 R
2056/a98 223 0 R
2057/a99 224 0 R
2058/a100 225 0 R
2059/a101 226 0 R
2060/a102 227 0 R
2061/a103 228 0 R
2062/a104 229 0 R
2063/a105 230 0 R
2064/a106 231 0 R
2065/a107 232 0 R
2066/a108 233 0 R
2067/a109 234 0 R
2068/a110 235 0 R
2069/a111 236 0 R
2070/a112 237 0 R
2071/a114 238 0 R
2072/a115 239 0 R
2073/a116 240 0 R
2074/a117 241 0 R
2075/a118 242 0 R
2076/a121 243 0 R
2077/a228 199 0 R
2078/a246 200 0 R
2026274 0 obj <<
2027/a27 223 0 R
2028/a40 217 0 R
2029/a41 218 0 R
2030/a44 219 0 R
2031/a45 222 0 R
2032/a46 220 0 R
2033/a48 262 0 R
2034/a49 263 0 R
2035/a50 264 0 R
2036/a51 265 0 R
2037/a52 266 0 R
2038/a53 267 0 R
2039/a54 268 0 R
2040/a55 269 0 R
2041/a56 270 0 R
2042/a57 271 0 R
2043/a58 221 0 R
2044/a66 224 0 R
2045/a68 225 0 R
2046/a69 226 0 R
2047/a72 227 0 R
2048/a74 228 0 R
2049/a75 229 0 R
2050/a76 230 0 R
2051/a77 231 0 R
2052/a78 232 0 R
2053/a79 233 0 R
2054/a80 234 0 R
2055/a82 235 0 R
2056/a83 236 0 R
2057/a84 237 0 R
2058/a86 238 0 R
2059/a89 239 0 R
2060/a97 240 0 R
2061/a98 241 0 R
2062/a99 242 0 R
2063/a100 243 0 R
2064/a101 244 0 R
2065/a102 245 0 R
2066/a103 246 0 R
2067/a104 247 0 R
2068/a105 248 0 R
2069/a106 249 0 R
2070/a107 250 0 R
2071/a108 251 0 R
2072/a109 252 0 R
2073/a110 253 0 R
2074/a111 254 0 R
2075/a112 255 0 R
2076/a114 256 0 R
2077/a115 257 0 R
2078/a116 258 0 R
2079/a117 259 0 R
2080/a118 260 0 R
2081/a121 261 0 R
2082/a228 215 0 R
2083/a246 216 0 R
20792084>> endobj
2080254 0 obj <<
2085275 0 obj <<
20812086/Length 95
20822087/Filter /FlateDecode
20832088>>
20902090x323P0PaCKCCB. \.'O.p KLz*r;8+r(D*ry(177? 'W 
20912091endstream
20922092endobj
2093255 0 obj <<
2093276 0 obj <<
20942094/Length 229
20952095/Filter /FlateDecode
20962096>>
21002100[ bԪob"EzONoɌla
21012101endstream
21022102endobj
2103256 0 obj <<
2104/Length 210
2105/Filter /FlateDecode
2106>>
2107stream
2108xu1j0g<7 41'z(S$ MHXGQ|JW\(T
21097uN3uki1}.Gq%Cf&u#U])Yϧz\R׹fi WOp_PI! I@*#f%#~,K{ǏT#,ΰq`(nYsLޖF^V2
2110endstream
2111endobj
2112257 0 obj <<
2113/Length 167
2114/Filter /FlateDecode
2115>>
2116stream
2117
2118@ ;:'zx: 7:9:
2119*:{G;s]!3pck8YǸh
2120PsNA^/r9E l BuL[VeTɎdÞ@`_wV| 䈚 oafaosK
2121endstream
2122endobj
2123258 0 obj <<
2103277 0 obj <<
21242104/Length 125
21252105/Filter /FlateDecode
21262106>>
21102110? : .WO@.P
21112111endstream
21122112endobj
2113259 0 obj <<
2113278 0 obj <<
21142114/Length 220
21152115/Filter /FlateDecode
21162116>>
21192119,a 0@ A/vP`iCiyA_
21202120endstream
21212121endobj
2122260 0 obj <<
2122279 0 obj <<
21232123/Length 110
21242124/Filter /FlateDecode
21252125>>
21292129? C 1cqzrrp^
21302130endstream
21312131endobj
2132261 0 obj <<
2132280 0 obj <<
21332133/Length 203
21342134/Filter /FlateDecode
21352135>>
21382138B0X({+ba8垫|>2Pԏ~?Ѥ$|@jRRod5Ԍ;*gX@l$u8lSyEȞn!X#xiTCƩFHjODO'0vBJ#n $"&ݏ
21392139endstream
21402140endobj
2141262 0 obj <<
2141281 0 obj <<
2142/Length 213
2143/Filter /FlateDecode
2144>>
2145stream
2146xMͱN@б\DTd""R.HE) h!kfg:[\ꗺXS)Ks"Z;׌oY2=7Ro0ͬ&a8YZi4 %:1X[z83L̺E[y!8}?+O2dWtm8 \\ղuY
2147endstream
2148endobj
2149282 0 obj <<
21422150/Length 160
21432151/Filter /FlateDecode
21442152>>
21552155Jm
21562156endstream
21572157endobj
2158263 0 obj <<
2158283 0 obj <<
21592159/Length 162
21602160/Filter /FlateDecode
21612161>>
21642164@ᷤL fqC@Vb--+'Gˑ<@Ⱥ!X l3pjZ>DŽm:L#c^[z?.6 6KNJV- -reByDz 7U}`(D,uxI0nҷWR hhKob
21652165endstream
21662166endobj
2167264 0 obj <<
2167284 0 obj <<
21682168/Length 207
21692169/Filter /FlateDecode
21702170>>
21732173P FҡмVn?`A'qRGE7f}>BŚނ*3$|9VuQۀ}+5͞1%kTڤ|18Ux*%V738 \A&rOP deyܿ>X ?c\%#'q(IfNĴ)
21742174endstream
21752175endobj
2176265 0 obj <<
2176285 0 obj <<
21772177/Length 131
21782178/Filter /FlateDecode
21792179>>
21812181x337U0PbC33CB.c# I$r9yr+q{E=}JJS ] b<] >00013 A9 CaՓ+ t^@
21822182endstream
21832183endobj
2184266 0 obj <<
2184286 0 obj <<
21852185/Length 259
21862186/Filter /FlateDecode
21872187>>
21892189x]J@Of!"." E0pA.Z v |˝gH0??pNNmnҮwYUϹ勧7wk"nssa q[{_AꭅBaD4%;>#p{%*édlW]HO˷df 3ÂױtK҇FoMfl=o,"E"pLΉ~WhFF*4& !3DWZnvj
21902190endstream
21912191endobj
2192267 0 obj <<
2193/Length 238
2192287 0 obj <<
2193/Length 285
21942194/Filter /FlateDecode
21952195>>
21962196stream
2197xڭбJ@?4y1[8O0Z
2198*ښ<>=BKD+f+.yG\4P -Kn;r׼ΥLGrSm `# JT&e 0m?HMF3CP J@#J2 _.N^v2%5+w:gY9Cb)@;@f,BMB~2YGW e
2197xmN0Fȃ%/~/IQ:F*E"02@bH͏GȘ!s[uY:9˅/|.|U_ݔOZ~̺1/ 2l~||}&ǹ/L'bFzNEؠtX !v$tS2WSK8Zdef-UwN: VBDXMvU=+OD6($8ㇸb+N==BZ!r5B<$gVZ}F=sӘ{~
21992198endstream
22002199endobj
2201220044 0 obj <<
22062206/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
22072207/FirstChar 46
22082208/LastChar 117
2209/Widths 268 0 R
2210/Encoding 269 0 R
2211/CharProcs 270 0 R
2209/Widths 288 0 R
2210/Encoding 289 0 R
2211/CharProcs 290 0 R
22122212>> endobj
2213268 0 obj
2214[27.08 0 48.75 48.75 48.75 0 0 48.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.75 0 0 0 43.33 0 0 54.17 27.08 0 51.46 27.08 81.25 0 0 0 0 0 0 37.92 54.17 ]
2213288 0 obj
2214[27.08 0 48.75 48.75 48.75 0 0 0 0 0 48.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.75 0 0 0 0 0 0 0 27.08 0 51.46 27.08 81.25 0 0 0 0 0 38.46 37.92 54.17 ]
22152215endobj
2216269 0 obj <<
2216289 0 obj <<
22172217/Type /Encoding
2218/Differences [46/a46 47/.notdef 48/a48/a49/a50 51/.notdef 53/a53 54/.notdef 97/a97 98/.notdef 101/a101 102/.notdef 104/a104/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109 110/.notdef 116/a116/a117]
2218/Differences [46/a46 47/.notdef 48/a48/a49/a50 51/.notdef 56/a56 57/.notdef 97/a97 98/.notdef 105/a105 106/.notdef 107/a107/a108/a109 110/.notdef 115/a115/a116/a117]
22192219>> endobj
2220270 0 obj <<
2221/a46 254 0 R
2222/a48 264 0 R
2223/a49 265 0 R
2224/a50 266 0 R
2225/a53 267 0 R
2226/a97 255 0 R
2227/a101 256 0 R
2228/a104 257 0 R
2229/a105 258 0 R
2230/a107 259 0 R
2231/a108 260 0 R
2232/a109 261 0 R
2233/a116 262 0 R
2234/a117 263 0 R
2220290 0 obj <<
2221/a46 275 0 R
2222/a48 284 0 R
2223/a49 285 0 R
2224/a50 286 0 R
2225/a56 287 0 R
2226/a97 276 0 R
2227/a105 277 0 R
2228/a107 278 0 R
2229/a108 279 0 R
2230/a109 280 0 R
2231/a115 281 0 R
2232/a116 282 0 R
2233/a117 283 0 R
22352234>> endobj
2236271 0 obj <<
2235291 0 obj <<
22372236/Length 318
22382237/Filter /FlateDecode
22392238>>
22402240xҽN0<X%D i+HHd@*bFJ71o1Cs -Ig|g҄ftTPYҢq:'a 574c~a+z{y|>4zEp 5( amU4w\o3Q7֗S5ab+Z=HBp+jV [X]Yce;)LЍv.D|bWa}U[!ڪy+SN&ͶvT1bxS\`> rৱkwjQqH8_Q j;
22412241endstream
22422242endobj
2243272 0 obj <<
2243292 0 obj <<
22442244/Length 277
22452245/Filter /FlateDecode
22462246>>
225022503SYs9N,|Ow$
22512251endstream
22522252endobj
2253273 0 obj <<
2253293 0 obj <<
22542254/Length 374
22552255/Filter /FlateDecode
22562256>>
22582258xڅ;N0?Jɍ`_ @eHPQ *AKrGp0] -Ğsr|xzf;{b]g{6M;oO|{T{؏՞^^ݣ^Z!(*l4C #]xKt"8ƚM`5ȩ$d͎H5`!a+VU\Y==R((( UP,RT|J`(@>ZuT2(NYS9԰pcY Vr6DjyW/jw{Nґq(8 +ZKJT͈ixHc@05sL<'Bz t!YgӫSԎ;
22592259endstream
22602260endobj
2261274 0 obj <<
2261294 0 obj <<
22622262/Length 287
22632263/Filter /FlateDecode
22642264>>
22672267 m+*psP9g;Bw<Ušs|LN)r<6 ̙|v}_!?zrA-O Xyw'߼6h45 Of guw54_"w6|_[[
22682268endstream
22692269endobj
2270275 0 obj <<
2270295 0 obj <<
22712271/Length 267
22722272/Filter /FlateDecode
22732273>>
22752275xڝJ1'lq0޼fpVb]hy}-86L /;q5%QwFO-kHfr;r +ZoyaC 2i寙5z>%k<&r,`vd+q3ߒ1^+ \oxE<@G*q/|Aoٸ=,8U(`ش fA-pڟڤPj"{mI倷YR
22762276endstream
22772277endobj
2278276 0 obj <<
2278296 0 obj <<
22792279/Length 219
22802280/Filter /FlateDecode
22812281>>
22832283x37ѳT0P0bsCCCB.33JrW03 s{*r;8+r(D*ry(00`P"0C=~d3@@C P?P 8xq83qe0w`0H+p32> f qՓ+ P
22842284endstream
22852285endobj
2286277 0 obj <<
2286297 0 obj <<
22872287/Length 142
22882288/Filter /FlateDecode
22892289>>
22962296 30oAr 5 T @;af f!`` ȘՓ+ <zq
22972297endstream
22982298endobj
2299278 0 obj <<
2299298 0 obj <<
23002300/Length 279
23012301/Filter /FlateDecode
23022302>>
23042304x=J@ )2'p2Dl +BB\K E;qy^a2E33EdȼҥOumYꭥA +]Ȝc2͹~z|#8іF_[]PI%ae,*=c<<6F< ӉY+ _ ^Lubފq,?vMectJAqO8:G}- ȘKH~cD='0t[g7׏iC
23052305endstream
23062306endobj
2307279 0 obj <<
2307299 0 obj <<
23082308/Length 123
23092309/Filter /FlateDecode
23102310>>
23122312x3631R0P0bc#CCB.#3JrW02 s{*r;8+r(D*ry(070o`G1 d
23132313endstream
23142314endobj
2315280 0 obj <<
2315300 0 obj <<
23162316/Length 207
23172317/Filter /FlateDecode
23182318>>
23222322$h%#L"uDKzz٢"\1CtAݓSi֫u{СuB U|0ۀؖB%/Q@Px_Qv؁ʲ#rO ^7\gpx'A~^ɼP/nC|U
23232323endstream
23242324endobj
2325281 0 obj <<
2325301 0 obj <<
23262326/Length 249
23272327/Filter /FlateDecode
23282328>>
23322332 B1:6b:wZK??"Xi=1wfbpY4?]e[t~x#
23332333endstream
23342334endobj
2335282 0 obj <<
2335302 0 obj <<
23362336/Length 185
23372337/Filter /FlateDecode
23382338>>
23412341P ,dМVt* ίGQzN:xȗ@ iDrj* CDJbCbqNjILjn߮#r)o̙-S/XSeFԕ+^+k۪d%A3vX}X~ö"7iӊ^Ds.
23422342endstream
23432343endobj
2344283 0 obj <<
2344303 0 obj <<
23452345/Length 281
23462346/Filter /FlateDecode
23472347>>
23512351v '33n"O'5sj<=x/5j֝){S^˵)x|1jSn衦t8z[d yDbDΰt=ZbM΢yqPje^5X*>YY:#BIj!MlG-ƨH]$?r>Pc6A٠~I"vfD7(0l@/]3wׄ
23522352endstream
23532353endobj
2354284 0 obj <<
2354304 0 obj <<
23552355/Length 191
23562356/Filter /FlateDecode
23572357>>
23642364@>dF"ّH~$RLڃz0D2I@D1aL``n@'03H~`c1(l@A(8\=~@
23652365endstream
23662366endobj
2367285 0 obj <<
2367305 0 obj <<
23682368/Length 203
23692369/Filter /FlateDecode
23702370>>
23742374U Вn(6Y4n+|א<>ȭh\ E&tj8
23752375endstream
23762376endobj
2377286 0 obj <<
2377306 0 obj <<
23782378/Length 268
23792379/Filter /FlateDecode
23802380>>
23832383nw֯q@2P.R0:K2ON<ft IѣT RG3.*K>FQ]9IKTc$kmlv2JP;L5o<-Dw0ġ ;#39~cF<cpGh<t@a 1Z=8zo I<8z[W z0&C;ɌπI(א`}@ 2
23842384endstream
23852385endobj
2386287 0 obj <<
2386307 0 obj <<
23872387/Length 335
23882388/Filter /FlateDecode
23892389>>
24012401/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
24022402/FirstChar 83
24032403/LastChar 246
2404/Widths 288 0 R
2405/Encoding 289 0 R
2406/CharProcs 290 0 R
2404/Widths 308 0 R
2405/Encoding 309 0 R
2406/CharProcs 310 0 R
24072407>> endobj
2408288 0 obj
2408308 0 obj
24092409[74.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.4 0 0 0 59.9 0 0 74.89 37.42 0 71.14 37.42 0 74.89 67.4 0 0 52.41 53.16 52.41 74.89 71.14 0 0 71.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.4 ]
24102410endobj
2411289 0 obj <<
2411309 0 obj <<
24122412/Type /Encoding
24132413/Differences [83/a83 84/.notdef 97/a97 98/.notdef 101/a101 102/.notdef 104/a104/a105 106/.notdef 107/a107/a108 109/.notdef 110/a110/a111 112/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
24142414>> endobj
2415290 0 obj <<
2416/a83 273 0 R
2417/a97 274 0 R
2418/a101 275 0 R
2419/a104 276 0 R
2420/a105 277 0 R
2421/a107 278 0 R
2422/a108 279 0 R
2423/a110 280 0 R
2424/a111 281 0 R
2425/a114 282 0 R
2426/a115 283 0 R
2427/a116 284 0 R
2428/a117 285 0 R
2429/a118 286 0 R
2430/a121 287 0 R
2431/a228 271 0 R
2432/a246 272 0 R
2415310 0 obj <<
2416/a83 293 0 R
2417/a97 294 0 R
2418/a101 295 0 R
2419/a104 296 0 R
2420/a105 297 0 R
2421/a107 298 0 R
2422/a108 299 0 R
2423/a110 300 0 R
2424/a111 301 0 R
2425/a114 302 0 R
2426/a115 303 0 R
2427/a116 304 0 R
2428/a117 305 0 R
2429/a118 306 0 R
2430/a121 307 0 R
2431/a228 291 0 R
2432/a246 292 0 R
24332433>> endobj
2434291 0 obj <<
2435/Length1 785
2436/Length2 1091
2434311 0 obj <<
2435/Length1 838
2436/Length2 1430
24372437/Length3 0
2438/Length 1639
2438/Length 1996
24392439/Filter /FlateDecode
24402440>>
24412441stream
2442xڭRkX-,Vq<cB"#"4k$&3L0KP-RVQhUPW7VryV]~{:koOrZ`4Bd\' (9"(@A!!4:=V$Fq0F(< xj9`&dF *1Y6 oL@Ub|FT ,iCImA HEU2EhLB,T)Ia҈:9*U(R4".҂ ?T,UX1U~ڧkd5*@P%>*DVDIXIq!RiP$#%@
2443Utő"(%|?g: &Nks^bO_1Ӏ_"R-sF3.! &{)JXK j(A8AROe{@J(iSe,%,ـrTJfa2wcbM~ K,6 1DT89Mkc)FyTB!,^DI]t>&Fִ]zSQW+s7jo]a攋ܡ5]kE|m_â{ߟ:>YSuU3|dF\z+7}^2f7~Z4Lĭp?'Ő[W[6TUY]T^мѢ'߹q&߼9pkK+"ȳʴoR~wKmn).yzpO{ʷ e>ٽ5;C'[8e7 ‚+MϿ1γFBNj}O_- I0 oX|xxUPm/=-θC|aD`fٞw=g{m7گj4i}[#% eƮ~gIJ0+Нmʆ%α/:).]Yg\XS<Z+vo|8`n~ias=k<ѫ"N][C29-jd̳0N.Ȑ!yrVdb}Z4 æ &'|,ώY6ޯqZ<2;ׯ=Jڲyq;3T>6$}P&=$]EmYZ,ɳk/)`֕WjjV{;}n[}.sS԰Aٵ`ꪅӽPZL-qMb޷;J1Yax)X=`qdsngF~:}oBe-vrx];^2Њm}V2(FL6Ьzntv;g]k`H*ovi/K!Հ OPFgӼ`pvkjzy] _tˮ+Ģm[,x8r{߂wH=B5c<\zޔSuH9S9\!ҙl-l2FnzU[2ba;Zt+Rk[t+` N8}i*gHઆe'w;t$)˨ILI~
2442xڭ}<Ss*Odf"-D0f!aI5۽k,KqBU"9*)JA
24439RrzPpFu~羾u}߯51dA`B WW`Z1%01qC4=aH6=kEμ0f
2444Y @@|N^4A(Q̠&"Kf/ sVH$.|:fD}?Bg)
2445F A
2446շ]#l
24473;~.tf>;xHx }p$[$a:bC
2448GA oX@4v4wqB(C8M?Qcgs5Z0|AQ} 2"c\ůh|>MPEA2(R[YryE eb> ! ff 4?mn_-`FC@Mgċ :4llr#Q'K̈́(z3Jbq PvVLɉUqR~UΣJMf}?j/T4=8X#Ӄ= IDŒ?Ŀ\Z}m^i_}w%ԓ潽|QѼ ᥺c l]I.Zjd'zwkHҕ{LR4Dj},T=1ufQeL}xޒXdoQz(8uܣF)F>TY/\9Q>5:N!S{8Kb8ڝTOY_J0mKBV}\GΨ[yRrMQf,䥙[JbR2W[<F[*zGKqM"bx-7tQZeqϨmu/Mpbĭ+m@{1V6"w-@ P0/&{iA"^<I5ӎU[QY;׽F Ywj% j/GkʤL%^GVj=}Flfp*~I=FBݎ0}V{X}<T?j?Gа"Y?Sw00ԯҚ
2449Miin<lˈ"G8e&_͛3{ΈNSݺsCo(=$lpxK)%f=SK[,4_KkָsT8}J*=톣h+^>rmPW<b0APڟM^u.L- pO9Դ{bw04XwϙMl mMݎXys@~%'hDq3/cadzz]\rѰ} N<D)A+iS*$[2u
24502®bD@PΞZJcuISI6Vlt;<62y׹Lo);!v끠.?'[C׻ cDO4 ^eÓdM/j+>觽09xkcR:Zuh)@zenw=;`G닏.Un1;ˍwdv-eIUq\?XOM..z$'Rz?eiog6ƙ힋]p|2s@
24514dB p(Urp2/}i(n7
24527O.RݳM<nK qYx*`)8OZ?Z4.dӶZ:|_2q[T`jryw1NpQeaf@kl%^eEZw"w z"fODrbefS 2`qM*?Lۢ0؞*y5$Z9 a
24442453endstream
24452454endobj
2446292 0 obj <<
2455312 0 obj <<
24472456/Type /FontDescriptor
2448/FontName /YTYGMW+CMEX10
2457/FontName /VKNCQV+CMEX10
24492458/Flags 4
24502459/FontBBox [-24 -2960 1454 772]
24512460/Ascent 40
24632463/ItalicAngle 0
24642464/StemV 47
24652465/XHeight 431
2466/CharSet (/bracketleftbigg/bracketrightbigg)
2467/FontFile 291 0 R
2466/CharSet (/bracketleftbigg/bracketrightbigg/parenleftbigg/parenrightbigg)
2467/FontFile 311 0 R
24682468>> endobj
2469293 0 obj <<
2470/Length1 980
2471/Length2 3546
2469313 0 obj <<
2470/Length1 1118
2471/Length2 5251
24722472/Length3 0
2473/Length 4199
2473/Length 5971
24742474/Filter /FlateDecode
24752475>>
24762476stream
2477xڭSy\mQh_oufZgZ}{4fL3iiRІIITJhڨLUhy}羮s\9+#mmĐ`M$"T ̡}@xdd X O&hX :
2478BMG0$ST7 5LD,F+KdkQci %I ?oX?,QB M`$埞I82Sc~lS/`mC&Q>AfWòS܄N @QD< 2BaLue
2479ӉFi($y"TU 3`1x~_< |(ۛ9w(<fϠ`_Dn%Nd<(fLB1xSSPT*^"6Rce%ƾ; TsTR(Pjp@M&3P e
2480F^?79PEQ(5`,"ϲ55و-d?
2481[-vM&.G@yK~9 PQ(ؽjjSXg/ EZ>7FpR[#JSe"|Sf, 18Ƞ@;>=4s)Sۛ2Q6_Ut T#Gb&3gc1›~ޛ)<Ǔ צMɹMbi߄6%;|c2vtp@};߆[!@R]YtnE,h Na~)8lAt>]m:.bKm0PJY‘8%?b$jЁ;kO[!\Q.($ g6ī@|1b
2482pw
2483܏:X%Rr/)oLt7$i̙|Y;eb6Ye+|Rk$ļXnb{D5G/: Pձ5.šl&O}x>xi{@ՖLOF&qc E-#]y莬KWLjP$kyAt +?GED%=\ U<١g{n s_{U_9̓7
2484O
2485gJ0.ou'
2486RGѰwu H~ZѷQ !md09D Fx%/h%To$NjDdm<MqT/U_A쎚?%ql\YLFxLIV<Fo {p=Te&͇J+Ֆ]]_1f0gbG4\LtUz*_k9;pKF3AePsk9\^i֐*'?pymc:kTJxq5S)BD7IXDi_P8 P6 stNQwPN<W۪m\RȭI$FylUEˈYVmhϳbѥɼ' sk3\^׀.㵞Cfy -7kdC/`O%jyPJS
24877'ľ+.6IیTx3Ҭ|n%ɍHOi
24883Q`dN gyr6Nf0ynQ5`b7A$lU=xFb2kzn)V+o.O>޺me$ 6/Tꃪ ~BܬF9]>l6@TC߫n9hɉZ}&BKG6췖gSIag9v. zW/|SG-~c] ~ksɩpH:ʖ&{u<Ni XLI\r6.1oRR~`" E!#o'S˞qeI冼Ğ?=ycE;j0hZT7<nmjd">3*
2489Irk]ް ;|gߩ-[ݝr8AxJO3GlF~ ;6!ʺ̋"&4;,^Tlu.Kf>+ӸWYmu' q R|!TFXj'~['}gJ] /6Zm7a͕0?>5?8+=5Ȼ-%FnX~VuygE:?؊ea.~J8YG%JI!N k|7JWD)DFň3/m~Ki>(%/}Vyv}wO56 K=HBmKɢîZSroT~;Dص<\B:slnxм,w;{X_j8 Ჟxd09]Zq,M|&}+8Qh׸3_\?9] >aCQq`mEĦ-+E`cp^ovo+6醃>Hy s΂|D={EldH^r[[ƽ=AB"F|ֺC8KSq3dp'[ ae;l3Y%1!Lqi\)JO{#~NauWOM!f !-Z*ʙ/
2490Gum ' g+)H79\x]p }SL/we۴9)&^Z)y Ibn2LH'3z {*8d|gv`uZ^D!a7M<?rg1sBчYObK չ͕v֜l,O rlse?z͠UyIg"ܘ&=cM!UU.g</3%++f.'hNKA-gxW.R 4:z~+<d#MŌ>Wwwd(^͵.
24919S?0NNe4iMkIwlQ-T?8]zYa(ShJLg>b?Z}?eȞ
2492t4 G`}Cۦ]vT5S̸u\^ԜzY!_4E@1+}!irWNSb^]DQ:C3#pE? PJ@p˯4 Y[= Ər3/Ǚ&(~O j|,˗ +˘&ͶmQBΚqyU?R^g<2I/)-M^$a&8W"^LelKKQ_h)9
2493K](lR8R{.{=WU͏bG aw#_s)H
24946<-zwԋd-F؈cC?/N3ۄ,ȭK:xC.x>s q荂T'nۜ\PϚ?zQ{Pe N&јZ\喌ܾ+;3'&R@ gCn z|lT(lWG񣻬 KQQiCK&1OnEטgvff}o~ղH}2zs[B)r`]y*u[EӁ)҄FRo4oE)]n]XlFBǵw$ŒTm!˗E> *U)s+Fy+eJAmҙδ*̧%:kJӋ FsTrԣ{1pmAض>sc>
2495BLh f:sEs\KsEQTXwe3,{Qs\n\StՏo/L8BZ<g){'֢h^ a%۬P`E}VM}BűH_yM/T 
2477xڭw<d$ٛ:8؛Ȗsq!gF)eY%d="lyy=DXv@hQXa119(0(FC9@ JIIJSjh? W
2478#0HЇb0 C"~"U77 /1 AE(p$ p@8!Q_Qhpo|/(o ^$rh|7^Y.vI?hwo,GԿC#Bݐ0U ,&!"*;K鋀"0g# ێ@?:V&wi; H0~H/ZTDTT {fP04r@$P G_"<IH @EPh,>L R/o!~IP7,ca/B 8Aq w?$ P?I|_G 𫈆cǗpF)WI(ܠ^3!_ýoܼ!* a gwį+ዀQLa.)^EbO-Y*/>#O;3Ep~qAP'oꖂ᎒s,T:M4WA9i&۰u[άk1+ח<4[eٌrl^kpĕpwfftnhL6it,-ӃSWSeGR|{(]OXdȑK eXR-jkt@\aZw^^)j"޴X5+,1
2479u}QLN۟~ݳ8m?sL:( Pt%
2480VUYkJ\{|@>Bv$~8gB*w➒-o%-_YV|Zkc\:VCz`')Oݎ 5dśL\Jt Ԫ6KA'h%OO8J2KQY$D55^dT_fAg/bK}+KJ͎qv}՚6,k~P;nK,^cA-@I8*?2?(q~rEḦ[5'P+R搲iy-JyY^7- ChME,c O\w=Ny?ܡOQ{QK6-TJqasP&/%3/`B3S9V9!t6c{&/My5)D._*ŔoJRDjyR}Jcvup|^^GE-:an\IOi4g̞ƏVmǣ5\g)4/̲0]R2"c˝h`@]>uDM]9Db ,ƽHMfM `mr0wJ!՗鰈IvA2Nq'ɅoT?YVcLwf⿷g& 4H\ 9ǡ53LXv
2481#ME)l?6T0OwnwEC~ͅ]rUܺq͇LnI v,ڮ ~_GQ(dᛪ+~uFْk\͖ɞc9P'ea;A%h%'s2.gH IK<H8jmKΫsf
2482\8T'{o8ÃUKC/F4gI5f"X81I,`:w`Cgr=u7xtkު
2483ۏionS!22"O
2484 #TE3iQ7Έ<zز*Зo7nyE,c~?0!W_6MK[ 4 yƒkDQwqHRvi74jr
24852sKg^o' c._3GA7Dp#|4qBub +el-DH%V3oYlvA>^O*(=* h}Az6IVzuΩxz>Nt`6J.XD 3k.UXo4%и]푀U՗tpI󔕹}~Ry<qLA90Ͷ+hl1l:cr3LW
2486io8Mt.׸L8“蹗_-K>q fg R \z{]jƠvu<e ..
2487Ψ-eW:$ZԂ$<~Veʚ>(dЧnW1YMGtRH36,JپY t*>P^SyOq]{r= oB@mQ@<9R7
2488hxp!8GјRxlVJ~bxM2`%PL˰D+|g7ײ?3s ޾Ygi^{J@wNµJSe4I;˚Y٠Bmao Ik[/`]CdP!t:LɳJXi}+b}vݣ׈7hf8t4/c`M*Ԅ{ѰB5;||[F-h+dʔNJK=%dA@K6\_NV5BF
2489&XǞ= Jf|J8HE@Kd&ΎpL_}z³L{ >Ila13t;,.(-5sM^Pc23ux3!XtRKcɤTTjL JJ>d6ܴm$Gh̼Z$\ If:G;%'3-}GK).ͲଉCthV}6\z=wtn{Hw Pȝ9^gpd9Gh!UFp+g{nqc(Xd;J7uj~ˠ[dh# c!k
2490XZbkҊ7 0udɒ7H['t}$:3MquZ*9c= 1YDʟt&.Pb`|8XŰ˪Kn'ہvg5Om5[ :!mg*zm^
2491WK]DʴL2L\7bA>'f!e4a%dG و?H®t;߅~ڞvRFˈ! fEk}L\4?ߓ,}d܊XIٴL w cb))|v+7.XNG7oFc0]2e6`Q,9_ȅUɦWםdpv!̰Xr3H?{?|%̞-g3m fF|eP^щ
2492WtYBg.SꟑиjwPXf$In2{%̝t<YꜫնwΔH{LG>'Ym\Tg%~4)W6:"7#,E]mL}BCZtvp2`D*faOϖ4lF`6 E ޛizA:iA?>tɪ8͉_~871PH\9P>V%,ҟEe}ܹәw k!jY<Y4 MmMnZS4QGy~GZ4䱉0JCNM|6.lti=7.:aCUVmB+ɖΫmmmŪ^>%&*p )4/4}si6) Y׮=Lj7`s22hߊҩ"Q&̙ 4BU1S;'KSmW{y? 堖E:?[ T:<dۙH9>^'N<2uV #%fԧVz
2493D"Hӆ e2;\ŴSȷ_rUΖḼ}~}ݢ1 7μ*_%ߟ|ޖn!9P@=dˢms gWAZ࡟$Aҹ%4射#'iڋju{ʲ7>]GtCZWPĊFO~A~;-^C(*-'
2494|As= ǟ߽ҞN{qaFR:p0Fe&ȓ{v"1B Ct^c:`0}};_{}ȮJesud+"п[}+e䡌x26O\XNt~Yȗ HI]zٳG4u6
24953|QLSV煾v.pLBxMgꇌm1ea0bp! 䭻엶VSr;NH[8'_@ԢVz.o\Z|x'??<b|]B}.C&{ Q{R/+|Ҙӗ3U! ' Z)Q'+/l5Pc/K4?3[0 Dx0k׭dV{ϒz8٩6,LjSŏka;|y)J,T
2496FK|F+!s'WG鹁2/*eK@͘VZu&C:oOn.o7М*5.=]3P$ H떋~fiY|GBL2 u:#뽼g#K1 D瑅[oD]6_jySN0BmG4M=3LbxWYǤ"!](G2>Ԭ.m?5C^t 6%u:X>{V9?Kۘ!q]}WFh2 }|sop_lhwG\}i&ڬp;䩔4׿2MW/b;+@ 98kv5r҉ j(~U.o&TLߺsQ^S٤gRtOiDu(S6xk‹~lz0ޯq^@> ŗH[;ڟ2Ɲg8_1yV8: dO$B(6OslQJd5XA^JCj8c3bj$JLy }CbJ5s:)N1#\,%4I{bsD\I5Nf,[wkU{sWPjFqX{,߶nŴQ3uuC.sGiz<_5gޮ.DIB\ #Sߧ"DsbuXE|@WX=Kvu*6`t>a D|ɁR:Bp+}fT 98e"
2497ݶfmbHE"-&:s{vdy<^۶:L"P77 _O{l !kO^xуѧ`$Oqdl[^цT,_M. :s[04D=ӻ<D]ʸy;BDz-R*s7.%$ejtne"*`1XkC4T?^zhk"jZȘ4=ܺ|=Ub y#}5ugTsS3|99 mlsw
24962498endstream
24972499endobj
2498294 0 obj <<
2500314 0 obj <<
24992501/Type /FontDescriptor
2500/FontName /THVITD+CMMI10
2502/FontName /YZSDWU+CMMI10
25012503/Flags 4
25022504/FontBBox [-32 -250 1048 750]
25032505/Ascent 694
25082508/ItalicAngle -14
25092509/StemV 72
25102510/XHeight 431
2511/CharSet (/V/beta/comma/e/f/greater/kappa/mu/p/period/phi/rho/slash/v/x)
2512/FontFile 293 0 R
2511/CharSet (/C/V/a/alpha/beta/c/comma/e/f/gamma/greater/h/kappa/mu/p/period/phi/rho/s/slash/t/v/w/x)
2512/FontFile 313 0 R
25132513>> endobj
2514295 0 obj <<
2515/Length1 852
2516/Length2 2529
2514315 0 obj <<
2515/Length1 931
2516/Length2 3553
25172517/Length3 0
2518/Length 3112
2518/Length 4180
25192519/Filter /FlateDecode
25202520>>
25212521stream
2522xڭRi<mE"Y,wdbfTd"1sc1dP)
2523!A,YRRPdAS|}:s߹nhB$*H]L `mYY#"cc::y PUZj# ($7P0ixE Yh' p'`H
25241*<H$ɀ%D2#x_4&QH
2525`~Ƅ"G0'ܚȺ de$F(_cW@A`EĀ$SlV }jFFh*_<6 bld7?y= 96fF&'~=ϙ-
2526K ;P@'FY B@ݙ:F@1X H$R#,`0+0\@$b.DϏWV?_H !UHFEhp4Aj@~/CCbyBZ#CH du'IJ A4`?}('*1jW!,@<~'TF ;@/>,O1* A:0m{'GkVK?NԠԄ_ҧ!&# W RX΂7K|C_ ad&oɪLON3MT`nmAat,motB92%2;k[*EbYàuܝv^T'{FɃ=mlXkɭLXK׻щ'N{Gk|Pk d껚*a:s\*02<Wɽm6+W\9ao2y+o.aAeaLJ0iil-AKRf3Yz!"x>>n=k 3mOaBZ}QQIlY}Ce)5vޭQW Re!twwtxaŶ-iIoL/Nk+ F"Sɻ;6ooC=e+ _}4g\ԹnO9 y!\n@1 avajj,G9*L#j_V8]O+FMS֙'g9 &c0Q`G8D^Mz&<btgOjilܾeˬsy {,yN;pvaLbv௕wn䊎i9?M!2i[#zGmőD F#j?:ͨIt̪ˀqD
2527YZojPQKJԨW/с5յ0o7_jÅٖRّ7RʤRJt~S<~1~Q⛝e\L'G֗8iUj~mgB{}J2qwNQajr9ŴJȲoeuX;M,){'6. ߧTXV%Q>K%Eo͢ &~Ewrk߫G%4TRד[K?],67sҥ%s+tjK '"s;zKխ"X9;sX 2$5<b&zB.=N M˧2ˌ
2528Sno.6LR+ ^Іn} >5ٵC[%Cؼ3䵬pAL8) kz_mo'}y~g>~/ $񵇭4/_g_û]וWL"9`0G*OK/b7* ߋJy*.˛Nso(dky^tV;;;gFO^kkl]7,1 cؚw U2)eBGfnf%|+-9jRj=OQ}4ϯxh}>}ȧ^tYs6NLr=4#.ȉ
2529mwS9:BB|w^Xioa<mbN0> ]*w7WȉȒGn-qzjO=lWMA7!]-=^S0o>8"S=J\cGl/5%|+Dc6tF 3vM
2530#{S}7.<47~XԚ]r~rH>Rqk9VQjt2S);ݕ-*3JN˘ޤЏNϗ%]\mr 6ϒ^ ;Rwч'3!Z׆# sxU,lOe.Ϝ][*-+LNol[t GU"d\:}f{h|/ɀRM~66sD
2531jӫ@r vݥ'lu~!/]+s3b
2532jgL
2533"}"/LY}&3p˲ZG[w NCE:sj ߇)`c̍${ <}1,kЀF" rǬ:YUƣ/ҩ|~Kf`yHOjv
25344%I`+,G+15urޚK\3 y}#/>qy_7 3QҢ7rq|vHrp~k-~A_!/3 qN iO6lR+65\!]~5it bV$~.xM$NpOw)acREbCfnSy&<JcWj 󉘦 Ĭ%b%1n]DCLb뜧94ۓѺKV2"Hՠn"܀/W27]m!-*퇽:o<82&.@Z/]9?1w0NgɊ}7lqjE]匮gQJ>pOWe ɑV> FZ%7AWJCw{TsR ^.c
2522xڭRy<۶dIJ53cmp04`4[ C }-{.D-N e/S={~sߏ 2Y
2523 *#*.BxR P`<gw+Ԗ)R`X;py D> ,~,P(w/,+8DƱ~F29h'O%/- +@ a|'3+O놢eos=O isPUF`O"PKG9=4s,X/F9HW@Q8'Wuk}-W |(i#rG{`Y0BҾOꥋC8@NQ @#|X4+9EEqN(oM ቴ+m03ޝV/) _H YіBў! G
2524@ şS[7f ~7HG=ki}"me?2;
2525Gi+;i[GQHVz-: @7𨔇@J)+S<C5Vs_CE\IK@NΊ0_KP{^ǩT VNlzEhP#MtD G
2526FG
2527잦DX3.'?ļ[g)R7OP['nMp@#2ጣ^<r9#*ier-I8q75In.y# Q}Ul #]/m}&ieSh]xsu~X|Urґ7[;ɂx$7< 7914~n/rfTuw\@xwi{=9r{ P*To>ɌJuZ e?]TOχ`R7q{dif_5O9<v<ܵSA )-@/zznv
2528K6B&DKV۳,̝rAl;ZC:=S$ó-Àv*W Y 嵹T>ob8لyHq_@3^!_a( nh!'d DP^*^\xd1dԈ? 5ȑ[ACxw⇫9r;,M<v˙t# ~lphTGP9)ͱQkZѢ1YUШN^1zg%Nk @"p }M9";uvT_XTѼ(*2,Z][{D=z@sڢ-te4:c6*^aK'85
2529)mKi쐚d}n1鼘3rY&߆6!!*avMk7.O^R3Pybk^ڙmfGh澘fjUDfˁ3P+͗K$~7QU|VtzOވw5EeYLA.eQp6v0ѕIubaܫ;8p|lOϾH~: U
2530*)AgڄoN·?r7s"[\ kǠ=aS>)[w&9f;RG4"g"W3~w9J6 "Nf4-|JUaR&e<42k*d<4>ͭ|.Tdkc~7kͲJGu9f<F.==PQ97
2531/)FV/]o17yVwŻtYg/ק鐪~ص?d$mn}5FJpA%}-]SI#L$s>~*ڟxBͫdUL҃/0ad8F\'sƃx̴*i(\N1J'Q4VYuM7'6_GHK7,f1k7/5^Fڥ6BVR}s(Rŵ_dIXX)s2Uڊa)1ٙ$.M)MIJƖr_4 ,9qSа; 6|ޝ_żU;\3rHZ -%a@pQN~=38LQ3Ŧo#Sbʹ:>Wz)ߙG|Ȋ/.I <n&`_NVdmu N#}#3V__ :NmPʰ}9BJu`+]dI5jW|c u[sMĢXK7X ;t0 ٙ;隕>ǓE{MEl8bh SZ{,A}['۶1܇7OakvX L#ض3a%,`MVòrYF=t8oJ!cZ{g5B=oMf6o贇u?TϪDÎmUls ݀~`HRԮ?džDq-;qF/%p}:`lgg9g؎TIfzi'_(P|vYb:b@ l\RXGt^2_O#[tWs]_M5$V#ySޔ:WK(cJɻ>O~M{iX~5΀ K-ϾU'Klpmj0 x]s=ll tmzm7
2532I-1= k;h59*ar4.lV@HʫmUVɮ;5 臩u^*2̭́IJEB*:O7(K}dx|ٸʝ
2533O ˊĈ=Vr$Ĥ4(9 i\t]rgQO#{;D'!|u)<НH O涊tIȓ|"+\aO8 `쬈pKw)|9g 9i>|u'8݋҃/%,,}IGwm_E|=TniQ2Eqt%v=34}:r#z!^/r6u氖OYBv0q5J W#Fe:C(`V_#jjJàcskQϏzr aQ`C^1l-1tO w|O m>|4zP0UIraw?{ MuR&/JzN Xq2i$DME>ϼ`'JۗHa?/P!zA@lT,&<-coFSoT<9sܱ`$M_H]pдRf7
2534K7tk$*A.=_vC0}:tع u 9_"_MxےL2 zy,'g$2蒔kqLU+L.&&ߓHjqlm+ZƵ?B}O{3ĴZFv$a~bb<Iby[nG,8y<cx`u eK>s{(ܯ '<2kӒoy+q,ڇ*Fav:ͼ)nG [z4A)Ytɵ6N߶[Gk6xr*Cuîv4pLd^- +,]5:*wV0KbcP]<$9ht:җgt"gX-j1F40p4I[4hػ޴Dɛ5!nCt#}W-5qV35,K'%*Mq
25359K
25362fd.=۞vgL_#Hy쥔SPSRjҞQMmIHclNokLg9xӋ=X;'l Ϛ]=wBm!/b\J4bY y^m&ÊMbaqA G
25352537endstream
25362538endobj
2537296 0 obj <<
2539316 0 obj <<
25382540/Type /FontDescriptor
2539/FontName /OILCFR+CMMI7
2541/FontName /ZVGNWQ+CMMI7
25402542/Flags 4
25412543/FontBBox [0 -250 1171 750]
25422544/Ascent 694
25472547/ItalicAngle -14
25482548/StemV 81
25492549/XHeight 431
2550/CharSet (/T/V/beta/comma/p/s/t/x)
2551/FontFile 295 0 R
2550/CharSet (/T/V/a/alpha/beta/c/comma/kappa/mu/p/s/t/x)
2551/FontFile 315 0 R
25522552>> endobj
2553297 0 obj <<
2554/Length1 840
2555/Length2 1689
2553317 0 obj <<
2554/Length1 888
2555/Length2 2680
25562556/Length3 0
2557/Length 2262
2557/Length 3279
25582558/Filter /FlateDecode
25592559>>
25602560stream
2561xڭRy8klq>3) !i,Sv1cFc1QRM$,TCтʚ}휒tο{JNG1D/hC2:h
2562C
2563e WUxF=g&x`BhVp:ٟԬ7I& x*3H` TGi20
2564|
2565uh4@$/O‘~4+Ld}KH%SDiTJ8@H ?dX܆I87o4>L @ b2@:A:GU$?fx
2566S@"ؐY щ ?<%A*Gs[X;CV_gs“cAT$o1Pho7zYS 4"7t:>("JYȂ#u4<ht@ fBC-D@Ҩ tJQB00lN풥%O @2 #I`ҡFO-#CAHLc+TkZpN_PT^J`:*N Űu-,D<ۘ=9a7ɹ/sAmnx:;[EGIgb'&xڽBb m8=J8DNpE^P"#oFWKZ`Q_- ܤlyIBK}EL=)gZcQu"6tA]鳪p ]KQiŴ{?
25677W[Ϩ9pZ4q墫'pSg''-zEd%iDɣK(G_!юNSwHd:7ޞN}pb^mTŇh|a ܵ Qc~rvW
2568;".a""ҰЉz JuٍlӍr9㇟yյt&
2569TgP.
2570,xMB]? M-CKv9nC+׎p2xK?no[3[x$&c5s~wdFU2H6wL~pL_//5n~e0=IVFN)yJpM~)XbkM4؅GĕqPD*hy-դ
2571ٗ:!"pO;"w,sgeDwFt( nQ f5!ޠQx*&GNs=q[[zJS6RmV=㟼:tCO-ՐvS~<Նq _R4Y\)Vϗ8ʉ<I\w?۱W$rwB)]z=0MkgXlo;jZ =`V^@TKGGٻז*G+jW9]tS*[G2#?جP6
25728pË3tcεj9;ZZX#R+9OC:lo~;X.?톴iKaLt> N(<"óLJ]?աxvq
2573gU-u5g>$W?l~f-1'@-qZuS] ^V;Ch:տo5o%Y(r˓i5M)uR+c#7O*ʗO[S4ln~8u~ e{5|ZxD )|#oΟm"']uxU.'c)1|hnj W'(%wnQg/]8W%h(!*2 L}?dzJ#&$ eܰ=gq{a5TOQܷj`~ 4]W}й\T$?3<|,BA!,S;t]N+GxXpEڮ?_|.TfNmD}Z3 _F=Xr)P݋7IfC7t#SM$ #@6?pDUE|"\RǪ_0z=RrH vdu*)ff\oO(ѿU8_@xe"Ճ:ڦ%cFmB}RWjX͑ژyeգ6}j3I}>
2561xڭRy<&2l}$DY
2562cKLHvY2f^c4f5B"ɾEP2-
2563iBDeKw:=u_}_u?rX/$`j0`jfPEEs2ID 44`eo@G@Gx?P2WN@Ǡ
2564M50hHAj '(H! V
2565X<
25668<]5яXZߩLa~T"$"! ~Pu;{q$@C~/ݨIHA4*HP$,H&NujCX<-5McD4~Bx
2567Ox*C($bv#6GUG'R‚];G !逇^y˒!aD dtzؑD,H@:[De؞D~$2@uu %u0LM}_|m}@Dl 
2568AbnI?ǔD8?=54}]bbhdv#G߱=JIÄMI5іWwp`.h'i?Y;Y[RTF>R\𹼑oV~xۧ|TtzP[ʂg{jr+;,f cr! p7d>99~-9Pɼͪ>ݛ<2E0 Y-IQ+BݵΑ vu`ZT[.iyrpYe
2569*d` M/E]US'TOW|t=os@~9&;Fa"v)R(Z|b@K>0BgID4T>$g;f@7̔ ut_,^(ck NV0,#LvY3ӎEHܘצ7qSq9:~Rb&eP]h` #M+v<!!| :fD+{:ybt{﹈\+q& /*,s4&tV"fQydcrAeն9ٗ+4#/
2570"By鸏<xи55hkr}O䥭EͯV.ط~l7:7;MR\)zUh(Ԋ4ˣ)ΙsZ`}:ۇIe8omo^dv>|~, {\jceax_Ύ+o
2571NR>6dtZZi^HOBu˱Frӑ-*ebfDjGJ?o{)U뿈ϱۡrs#7\žVcXy&"b;ﶫO5HO0Oi9Q |c8MhɈ0i:T _H>Zu#κ*tH8s(dkd0y aq8yÏq 469]޹&3&p3?LKvVB\MXZ'BU5Tp0-T5R)' ۍ4-T\iv3|X@VީI ղI_nrztz_F^Tgs[|ʍtu @x'EY<u dU
2572yXpEtӘsip;k{CYG~~GӉpL\cF"beh2SeǬ+>7 74L;92VLG^go|5=uǠSw<_5X,T #s+t|iwDJ쌒)&1w`a!:_/G8&V<L~^[EMw^(Z>oQ奬 ^.Pn_|b˔L]:VZ744ڏ].\5ၫ#qSza?%n9Mqn΁v|:X@$ɪ39ke&H&O/*xUh9:~Ilxjݼ,`^eClbX~ůH[MʮourlZy>o' qJ|^ ?A;-OX.mgq2j%SV\{o^Lvjs/?xߝg6JbJR"n nISe[p z& i3!OC"eRLq}\׈+sϼO Vs[2r7m&Wt,sj4W-N@+v!N@{f[N\~C{xXwU:z, KmT>*0XD|"Og;BA~cv7M7K_6»xs a>/&Ƕy]}ˋ#+fK@N &wD<ޱ^AA;{VJ;cvV62GGfpgJg*8zI}Ռ+p4Ժ#
2573+oU<CQ8cE2iY-/[cdjjQt?[z[4t吧e0 $P-w.;2D˫fLm1mrj{x3]+͸_dyCO.p^K"
2574''1Ud ҫ%fg~gueBl\MڜRﭓa}
2575DqGv̥D+DlN]UK'RˇYGZ<s]z|J?jr{'LT"} Yj Pj|Zؗ ŐWNQ74[hx㵹e9iT 3,7Y3\D)vӥ'o%z`Sa>ٶٮ3y񼧃ʝ;/Bé ".:|֣xyeUFv~aAb5qmfw]y{]GՅ Ia@]-[9>|H x_݂ۄsy9'E1vWwfpsxϾTkxodFo 1ԕfa' [HՁz5]:{gfO;.w(IL| bݑ ܄7kx(T;,`zӪIƬ?¨DR7B돝4D o A =A=EYm.u:yI7 ;JeSZ ?
25742576endstream
25752577endobj
2576298 0 obj <<
2578318 0 obj <<
25772579/Type /FontDescriptor
2578/FontName /MINGHC+CMR10
2580/FontName /GYRKJC+CMR10
25792581/Flags 4
25802582/FontBBox [-251 -250 1009 969]
25812583/Ascent 694
25862586/ItalicAngle 0
25872587/StemV 69
25882588/XHeight 431
2589/CharSet (/equal/one/parenleft/parenright/plus/zero)
2590/FontFile 297 0 R
2589/CharSet (/colon/equal/l/n/one/parenleft/parenright/plus/zero)
2590/FontFile 317 0 R
25912591>> endobj
2592299 0 obj <<
2592319 0 obj <<
25932593/Length1 741
25942594/Length2 1086
25952595/Length3 0
26082608t<ʤ5ƺ7u]z>͸o:qȉVxFM $}R2ԲlYKT?4ԧSʅ'Fo=鎳o y>i2jMA+݁ c&sz^[TR^,(_Lc1u[ȩ^BQux5
26092609endstream
26102610endobj
2611300 0 obj <<
2611320 0 obj <<
26122612/Type /FontDescriptor
26132613/FontName /QCVHIM+CMR5
26142614/Flags 4
26202620/StemV 89
26212621/XHeight 431
26222622/CharSet (/zero)
2623/FontFile 299 0 R
2623/FontFile 319 0 R
26242624>> endobj
2625301 0 obj <<
2626/Length1 797
2627/Length2 1489
2625321 0 obj <<
2626/Length1 882
2627/Length2 2255
26282628/Length3 0
2629/Length 2040
2629/Length 2852
26302630/Filter /FlateDecode
26312631>>
26322632stream
2633xڭR}<nK_ygȨɴ:2"lm셭D'%:qK"5BᨃR&)1w>οs_ue+
2634IG`Aa#An<&`B-4H0NNU`Ɓ`DbrNAN4AȆgi,`'Dg1
2635pe>A^4@!1 P0A!s qf_hLJMIKȀ8,1Ðv; x;z8Ib,<
2636 \ 2B,Y@c1鮜p &
2637S@h,>8&-msj=|טj8SQh4ߗVsɁx< \a"~PHp$@C=& qi<s]x/0 bd owD"$:`ulp'xtBF0\p_0&:@:IDwN<}94νL
2638A CZV3;*=ʪ:U\[06qm|TzvJ̀O&\543w-=F/&98RI9,#fF>QGq)1&Eh\c !\6UQjY cVbU 9bև&JgC[<~uk<*\3ZH۸3;no+M@Lҵz9cxGN24/JXYzw.}搨:YibLzj^QrY/h$H iZt-.=$۽.ʌg$!"ҳĶO G>Q i?FM;Mֿ;ңPr1g Cu|uuNwnUQ(srvpy
2639 ੄=RJ$JRWk,nln?/ĥ^?TKʴZ3}f6Zʺ:gFZ*v:mAOUqIA6xZdL<Ң#µp6ԞtTGc D\uhVysS'q`%KuzR60u4I\nOζ8qM~B[L! i N9ˋX8lCзOCɩDϢbl&{mI{z#G/';_|l$caoyo?\nU @1ԄvXai쁇6Bi5~,̈́}+;tEmzP.ۍGvw;ٌUV"rCtb\C*-:lnE/qweQ̎dISġo8,ńZ*p4sWvۜ\3akǛ@~|r˪4(]4}B;?.jIp-KՄhCl1o=Rt"`o7Az3Y]/;.Vk~[eKnTy!PU7<PP&R)ĸeaɉ`_PYZ
2640^vEJNv/Ʌ_#^Β}Z](Δ@ޓkUxMɧԴeNHTi~0l2JI_fruykKȭUQ$wA.$0,֯|zͺt/?!L۰玦FQSAr6iuUPzUuMq??j趻|aEAy2۱ظ'J-n׮ak&hB#׽zzMn =zV2{*≅IȬ\dhF\҉%(9Eͷc}O5Ϭ#ZRA̕ ثW;:jjdOݲIU/^k^Ih͝5)G͊(*0T*&y_y
2633xڭRy<{2 YRq ? lBmc4Ø$B$DYٲ˵dI=KT$MTv}?9y9);ƒhF ['YAL&0@cidLOh#cX|Xt[h|%ؓ L$P[ < (~ 2X:BVNHI:P$ $S_P=hw~|SoR[$Ѩ@=v4~/aWq+&bG8U?e 'yI&4HJ= ~f ̓fm
2634zR@"YAA<?RI]gnor ,Drȟ16tr p@ D;K+K*F"S砧t ʿ ~!2` ߯4:2Ѐ~P|Ƥ`]'t}tJ=?Qu}(L|ËWC#=ҿ9-0HehH$
2635!HdN.J q'JqTNͿi
2636{VuUF]d5|5
2637i 5ysN;Y O~ƛwH9U&_Le,GH<,~7'`9Ԓ|L|I몏U V)ёhe'dߜL`d%hHsMHeikڅ<"fƍ<jyG,enq\SryC؋_>uK>AKk c1{$5_HևWegoiEL ,ZoewI]c/N=2QĈtk\lɊ5g&eL ̲|^w0?(ꊊ_Pj͝&^@6n`Yq"~p8?KkVUpܪ="&ݽ#ӦJ". 5݅^
2638>e{~Kj
2639'^%%&T{ڌNMYaiXhZ&:xa)*A+_0IZy3 p.fkH'cR7W3ζx;
2640͍Fg#\*OZ5Y{>Sk +r?#q7핥wR S~W}hw吱ÝĘhEO0E!Kj"rW$D$.vg2.KDp?7:*u~K;;UvX7^MvmD@{ǩ # -ʬ:8ZiLo2SQPtw!iZ-Z.9s-먭}-Q :]bؚPꗳ}l G섉7q--Ê8Bf14VAz+/#o9r(rVojQaӋ9UZKRаq%A<C~͏R;Qk7AWoPzU\D,/cTߵTO~yIk׾ܸ5e1%"% 9DwMe+ut6 u =ވ =#DM`&c0B6JUvᴝ)z$,[K4Zm,ۜoېYzԠEgqFE)K5𱍂!>:21zkg`aܗI/K4p2vM>Qiۻ'Ncm K6QnaMtAwvtXR?<vpH! *}]l/{"[E!s5nUn d>HP}UPzi}eınZs̒&͋zd\ŦE'x :Gf&3ozq]MbFjR~.I2}Ӥ<r}_V7 ~S xl=YMĤSP #*Sjc)ܾk1:L Cn+;,˔I'l3?S#| |nH5usDBjHb[_||nס"س)IR-!S],F@mt Tě)p3WsF믚7qǃ(u '#3^1u+f)(XRⰂ?`I:܉u/X/oml5Zӿ34̫fYV,Qye)V;@xl}VQAuwY%B㉺-zo׌QfDJO⃮zV͓,::$1DEjC֍ yE.\y2xx иg j),88P>P>z(vIu[GiYQ}
2641yp\}de%z"f&SDoKK.ڸ^eВf8cԦ]g/Zã9Mz],rǎs>Mgw猷N%;K38US7qYw񩪼MhOץKCb62
2642 ~+1mm\YAE>UvlA&2XnVC#A;UZy[7Δ?74 vtE޾M6ɂD]z>mKks +Rr)Wؘ Ž^ȡ3מH 'ʮj!1%}WD`"{}͡kmkzWs+~q4gY.NڏXj§aQ]W{eX=V,/ןx{~A%nDwG#
26412643endstream
26422644endobj
2643302 0 obj <<
2645322 0 obj <<
26442646/Type /FontDescriptor
2645/FontName /JCMWLX+CMR7
2647/FontName /YXQYND+CMR7
26462648/Flags 4
26472649/FontBBox [-27 -250 1122 750]
26482650/Ascent 694
26532653/ItalicAngle 0
26542654/StemV 79
26552655/XHeight 431
2656/CharSet (/parenleft/parenright/two/zero)
2657/FontFile 301 0 R
2656/CharSet (/five/four/one/parenleft/parenright/plus/three/two/zero)
2657/FontFile 321 0 R
26582658>> endobj
2659303 0 obj <<
2660/Length1 812
2661/Length2 825
2659323 0 obj <<
2660/Length1 836
2661/Length2 1041
26622662/Length3 0
2663/Length 1380
2663/Length 1615
26642664/Filter /FlateDecode
26652665>>
26662666stream
2667xڭRkPW" Vb\e2HB
2668Hm@(DBIMXIv!h$Ej)< /K 21 *vpPjNo9~>0#c$(Pzf!J$@|} *<'Ϗ/`AWX
2669 ?&
2670qJP* U))!R ^h@8@q0\F wQ0!' iQ[ZChm# `PI/H;?Lo.*bT5ޜ<•
2671RTksõl0*qP(!@9</׈ppJ R8$VF2s5a(NPxxy_)qqx<-jgK x}VzAtI ю'䤚16Vz1tpU8 7h}n<=QAbfI]/m!eZb4:w?eʯO7ڼ0>x R1U0b_3e
2672r4ލCǧTv;sCHxapCšݳq]94 pC~vi ,$<a5qSGm/Ȟ\ԈRZ {Q--->a}ۃ3WvEXb&-=K5Jhf^(-Y*F+!B77}ZVWK'8SGe}Վ6. S"4. k@b5ëi4ض8 uȱ_J V<Ϩ}}yY S&KiPѨUZ}=Dr2Ii,'h7,aNVZ<:_ Z~m`HTxZ̭& g&ki,lMWOHe%<?t(]۬a霓޸2%2N`O,\shZR*(ee/|<aw=[XeI 9[ )ĉJ큅م_6x6 NW;"&=v9QvDM q~bqu7P8{Ѹu3BrPmu1Qtﮍ&2y\E W-+m+ϋcxi/G..6Ukfqo;(Λ]wp ;'0;;eUruR"0jQV5{EWS
2673.uo'=Z[|k?U
2667xڭR{XLiEF!L4vnCJӜt4st:ݔ(%+;Ŧ![Gt!T{Rg>?{YN0:8ńX%@,RD0<B$@@8|;ϰ"B!1Y(zI| T$&q PTAϐr !JiX@(@Ha1  ^E.x_ڈJ DZFD! AJQ;rX;ϥpX5_BP %EqbT 1Q,Lp(QP#о># aK<ޮ_s` h(j]"158&-pgN@0\lx&IXà7x
2668jilNP@[B a$hiQ@\`9l%4HQEqt$QL`
2669lid |^RIS66[2nY˷X?iW݁lU7nǐ /{$$8U:+s iG΂1JRvm\ū`5J5S {>q Y6ήۺ3:'U"*zStMt[kZ^Zfw/甩!vF`Hd}نGm+LO?zV;̓'%Y:/)TMuRZӴўz
2670s -uV/7w_uofG*kd֙=К^^޾(ٞخB8,t{/4NaRfXh̜&цyzW؈U%ﲴOqܬ*hRF'3,3om3Ţ[*sKv1XSg%o9{O>ݧ vذ2x~klgp4UNԽJ~^p^1wGmqc̞uNJ?/& ޾gPd1|L;#Z?N8y U㤇czJ֙jڍF7~<ekwW'ͮ97{Y, sFEV֌%7&7o10cT!nnڡ{o[p ~]2o`7 ~{yA u
2671ꪧc ߪ/ݷt98Z:׌rQEM/3tT1'qK3>@WQt4_L9<hԠ}SUN'E6&%wO7s Ry;,2D6rkmV_zR-7u ohM)3!}>Ygmߠ&]Utr1.i:ìh4'|ģ4s\ŝg %,&^.}4Z<&W5 ]$2u2]>Y[t:wihW[ɤ'k-^؛2&)n)Ίo1 Jjvۓ/myȘI y J]mUh0
26742672endstream
26752673endobj
2676304 0 obj <<
2674324 0 obj <<
26772675/Type /FontDescriptor
2678/FontName /FRBLQG+CMSY10
2676/FontName /SNLMQJ+CMSY10
26792677/Flags 4
26802678/FontBBox [-29 -960 1116 775]
26812679/Ascent 750
26822682/ItalicAngle -14
26832683/StemV 85
26842684/XHeight 431
2685/CharSet (/bullet/minus/nabla/periodcentered)
2686/FontFile 303 0 R
2685/CharSet (/approxequal/bullet/minus/nabla/periodcentered)
2686/FontFile 323 0 R
26872687>> endobj
2688305 0 obj <<
2689/Length1 745
2690/Length2 581
2688325 0 obj <<
2689/Length1 763
2690/Length2 673
26912691/Length3 0
2692/Length 1092
2692/Length 1198
26932693/Filter /FlateDecode
26942694>>
26952695stream
2696xSU uLOJu+53Rp 4W03RUu.JM,sI,IR04Tp,MW04U002225RUp/,L(Qp)2WpM-LNSM,HZRQZZTeh\ǥrg^Z9D8&UZT tБ
2697@'T*qJB7ܭ4'/1d<(0s3s*
2698s JKR|SRЕB曚Y.Y옗khg`l
2699,vˬHM ,IPHK)N楠;z`D8{hCb,WRY`P "0*ʬP6300*B+.׼̼t#S3ĢJ.QF
2700Ն
2701y)
2702@(CV!- 
2703y Q.L_89WTSQ-ҢԼp: Ԋd[ok[Y*V}Ο'־~ bG̔`y%K^-|xE dE[${z,^k nW6wMpa،9=թsr y)/~V$-%)+2W}~)Snʞ6-*Аbm?k/H&gB;A[":SZ}qMw~O: 77s7;8?lj9MuLWŭ94͟N>/rW7Uj{E=ۙ^ m<ZykuN˩(yU9tcȼY >WMXZ7_m]ToنU]0RܭboWd☭znڶ *nnd UDU+˸RIѱC&N3.0G߯Н69# 4W쪻t`j7nߎMȑ:/SFE?O.Ut[ڐJg_,]{RP͓nj-._alyyȗVk&'
2704i=81wry_7
2696xڭ}PTUCJatq7peŁm%gw]v@%5RCCE0DHb4i00Q &6>s;9!A,`
2697E2<I,=X񅜐 U d%[R`b 0X 2Jo6ap)HuFj UL>Ա3*dQj H d:W@&4@q> ȃZDrNTRC97[&HX(BHpdIS!W!=Va@F !M.nslGFn*"ZJj xX4_x ) qb@" pV$MoD1#-;I9w=
2698LEyƞlF42\!_(X#`դ"q PѴDb1b84hf|b%Mh(T!i48Y!:4bJJVy+DbǨ64$ٗæ3_k(fݤ;eYC꺞S/ ܟ8G|sSfdicdžZ>nN_C-ߥ9RQs"bqVbҿ#CRVZ!頇ٸQ}ܭ#u<~IkaѡF}j座#qN4s˺"7~7xwv.]Y0/]/O~"W<<\3_#jHᨎY-;MigW+gpLJSvU_v=4/5be10ƨoXgܹ]^){c'NT_]ԵQM
2699^#6}Vt4rZM겊}RއG{lV,-R_痕6T74>prG[;~W8mM:a>T*#՜RAtmbU-ع.\ppGlr|[?,ךB1Oޖ8l4ojzD[I2XX`_E:gpfҖO\tq|_X?R8x[IKܨ'j+oKN~}qh$ȴԐEnM }kQ5 XwPm%i-4uq;M븉scn^?s=
27052700endstream
27062701endobj
2707306 0 obj <<
2702326 0 obj <<
27082703/Type /FontDescriptor
2709/FontName /PXBGHL+CMSY7
2704/FontName /ZQLTBN+CMSY7
27102705/Flags 4
27112706/FontBBox [-15 -951 1252 782]
27122707/Ascent 750
27102710/ItalicAngle -14
27112711/StemV 93
27122712/XHeight 431
2713/CharSet (/minus)
2714/FontFile 305 0 R
2713/CharSet (/minus/prime)
2714/FontFile 325 0 R
27152715>> endobj
271699 0 obj <<
2716102 0 obj <<
27172717/Type /Font
27182718/Subtype /Type1
2719/BaseFont /YTYGMW+CMEX10
2720/FontDescriptor 292 0 R
2721/FirstChar 20
2719/BaseFont /VKNCQV+CMEX10
2720/FontDescriptor 312 0 R
2721/FirstChar 18
27222722/LastChar 21
2723/Widths 102 0 R
2723/Widths 117 0 R
27242724>> endobj
2725272573 0 obj <<
27262726/Type /Font
27272727/Subtype /Type1
2728/BaseFont /THVITD+CMMI10
2729/FontDescriptor 294 0 R
2730/FirstChar 12
2728/BaseFont /YZSDWU+CMMI10
2729/FontDescriptor 314 0 R
2730/FirstChar 11
27312731/LastChar 120
2732/Widths 133 0 R
2732/Widths 148 0 R
27332733>> endobj
2734273474 0 obj <<
27352735/Type /Font
27362736/Subtype /Type1
2737/BaseFont /OILCFR+CMMI7
2738/FontDescriptor 296 0 R
2739/FirstChar 12
2737/BaseFont /ZVGNWQ+CMMI7
2738/FontDescriptor 316 0 R
2739/FirstChar 11
27402740/LastChar 120
2741/Widths 132 0 R
2741/Widths 147 0 R
27422742>> endobj
2743274375 0 obj <<
27442744/Type /Font
27452745/Subtype /Type1
2746/BaseFont /MINGHC+CMR10
2747/FontDescriptor 298 0 R
2746/BaseFont /GYRKJC+CMR10
2747/FontDescriptor 318 0 R
27482748/FirstChar 40
2749/LastChar 61
2750/Widths 131 0 R
2749/LastChar 110
2750/Widths 146 0 R
27512751>> endobj
275290 0 obj <<
275291 0 obj <<
27532753/Type /Font
27542754/Subtype /Type1
27552755/BaseFont /QCVHIM+CMR5
2756/FontDescriptor 300 0 R
2756/FontDescriptor 320 0 R
27572757/FirstChar 48
27582758/LastChar 48
2759/Widths 103 0 R
2759/Widths 118 0 R
27602760>> endobj
276188 0 obj <<
276189 0 obj <<
27622762/Type /Font
27632763/Subtype /Type1
2764/BaseFont /JCMWLX+CMR7
2765/FontDescriptor 302 0 R
2764/BaseFont /YXQYND+CMR7
2765/FontDescriptor 322 0 R
27662766/FirstChar 40
2767/LastChar 50
2768/Widths 105 0 R
2767/LastChar 53
2768/Widths 120 0 R
27692769>> endobj
2770277072 0 obj <<
27712771/Type /Font
27722772/Subtype /Type1
2773/BaseFont /FRBLQG+CMSY10
2774/FontDescriptor 304 0 R
2773/BaseFont /SNLMQJ+CMSY10
2774/FontDescriptor 324 0 R
27752775/FirstChar 0
27762776/LastChar 114
2777/Widths 134 0 R
2777/Widths 149 0 R
27782778>> endobj
277989 0 obj <<
277990 0 obj <<
27802780/Type /Font
27812781/Subtype /Type1
2782/BaseFont /PXBGHL+CMSY7
2783/FontDescriptor 306 0 R
2782/BaseFont /ZQLTBN+CMSY7
2783/FontDescriptor 326 0 R
27842784/FirstChar 0
2785/LastChar 0
2786/Widths 104 0 R
2785/LastChar 48
2786/Widths 119 0 R
27872787>> endobj
2788278846 0 obj <<
27892789/Type /Pages
27902790/Count 6
2791/Kids [38 0 R 48 0 R 62 0 R 68 0 R 79 0 R 95 0 R]
2791/Parent 327 0 R
2792/Kids [38 0 R 48 0 R 62 0 R 68 0 R 80 0 R 99 0 R]
27922793>> endobj
2793307 0 obj <<
2794116 0 obj <<
2795/Type /Pages
2796/Count 1
2797/Parent 327 0 R
2798/Kids [111 0 R]
2799>> endobj
2800327 0 obj <<
2801/Type /Pages
2802/Count 7
2803/Kids [46 0 R 116 0 R]
2804>> endobj
2805328 0 obj <<
27942806/Type /Outlines
27952807/First 7 0 R
27962808/Last 35 0 R
2811281135 0 obj <<
28122812/Title 36 0 R
28132813/A 33 0 R
2814/Parent 307 0 R
2814/Parent 328 0 R
28152815/Prev 31 0 R
28162816>> endobj
2817281731 0 obj <<
28182818/Title 32 0 R
28192819/A 29 0 R
2820/Parent 307 0 R
2820/Parent 328 0 R
28212821/Prev 27 0 R
28222822/Next 35 0 R
28232823>> endobj
2824282427 0 obj <<
28252825/Title 28 0 R
28262826/A 25 0 R
2827/Parent 307 0 R
2827/Parent 328 0 R
28282828/Prev 23 0 R
28292829/Next 31 0 R
28302830>> endobj
2831283123 0 obj <<
28322832/Title 24 0 R
28332833/A 21 0 R
2834/Parent 307 0 R
2834/Parent 328 0 R
28352835/Prev 11 0 R
28362836/Next 27 0 R
28372837>> endobj
2850285011 0 obj <<
28512851/Title 12 0 R
28522852/A 9 0 R
2853/Parent 307 0 R
2853/Parent 328 0 R
28542854/Prev 7 0 R
28552855/Next 23 0 R
28562856/First 15 0 R
286028607 0 obj <<
28612861/Title 8 0 R
28622862/A 5 0 R
2863/Parent 307 0 R
2863/Parent 328 0 R
28642864/Next 11 0 R
28652865>> endobj
2866308 0 obj <<
2867/Names [(Doc-Start) 42 0 R (equation.1) 84 0 R (equation.2) 85 0 R (equation.3) 86 0 R (equation.4) 87 0 R (equation.5) 98 0 R]
2866329 0 obj <<
2867/Names [(Doc-Start) 42 0 R (equation.1) 85 0 R (equation.2) 86 0 R (equation.3) 87 0 R (equation.4) 88 0 R (equation.5) 103 0 R]
28682868/Limits [(Doc-Start) (equation.5)]
28692869>> endobj
2870309 0 obj <<
2871/Names [(figure.1) 82 0 R (page.1) 41 0 R (page.2) 50 0 R (page.3) 64 0 R (page.4) 70 0 R (page.5) 81 0 R]
2872/Limits [(figure.1) (page.5)]
2870330 0 obj <<
2871/Names [(equation.6) 104 0 R (equation.7) 105 0 R (equation.8) 106 0 R (equation.9) 107 0 R (figure.1) 83 0 R (page.1) 41 0 R]
2872/Limits [(equation.6) (page.1)]
28732873>> endobj
2874310 0 obj <<
2875/Names [(page.6) 97 0 R (section*.1) 52 0 R (section*.2) 65 0 R (section*.3) 71 0 R (section*.4) 100 0 R (section*.5) 101 0 R]
2876/Limits [(page.6) (section*.5)]
2874331 0 obj <<
2875/Names [(page.2) 50 0 R (page.3) 64 0 R (page.4) 70 0 R (page.5) 82 0 R (page.6) 101 0 R (page.7) 113 0 R]
2876/Limits [(page.2) (page.7)]
28772877>> endobj
2878311 0 obj <<
2879/Names [(section.1) 6 0 R (section.2) 10 0 R (section.3) 22 0 R (section.4) 26 0 R (section.5) 30 0 R (section.6) 34 0 R]
2880/Limits [(section.1) (section.6)]
2878332 0 obj <<
2879/Names [(section*.1) 52 0 R (section*.2) 65 0 R (section*.3) 71 0 R (section*.4) 114 0 R (section*.5) 115 0 R (section.1) 6 0 R]
2880/Limits [(section*.1) (section.1)]
28812881>> endobj
2882312 0 obj <<
2883/Names [(subsection.2.1) 14 0 R (subsection.2.2) 18 0 R]
2884/Limits [(subsection.2.1) (subsection.2.2)]
2882333 0 obj <<
2883/Names [(section.2) 10 0 R (section.3) 22 0 R (section.4) 26 0 R (section.5) 30 0 R (section.6) 34 0 R (subsection.2.1) 14 0 R]
2884/Limits [(section.2) (subsection.2.1)]
28852885>> endobj
2886313 0 obj <<
2887/Kids [308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R]
2886334 0 obj <<
2887/Names [(subsection.2.2) 18 0 R]
2888/Limits [(subsection.2.2) (subsection.2.2)]
2889>> endobj
2890335 0 obj <<
2891/Kids [329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R]
28882892/Limits [(Doc-Start) (subsection.2.2)]
28892893>> endobj
2890314 0 obj <<
2891/Dests 313 0 R
2894336 0 obj <<
2895/Dests 335 0 R
28922896>> endobj
2893315 0 obj <<
2897337 0 obj <<
28942898/Type /Catalog
2895/Pages 46 0 R
2896/Outlines 307 0 R
2897/Names 314 0 R
2899/Pages 327 0 R
2900/Outlines 328 0 R
2901/Names 336 0 R
28982902/PageMode/UseOutlines
28992903/OpenAction 37 0 R
29002904>> endobj
2901316 0 obj <<
2905338 0 obj <<
29022906/Author()/Title(\376\377\000S\000y\000\366\000v\000y\000t\000t\000\344\000v\000\344\000\040\000v\000i\000r\000t\000a\000u\000s\000\040\000h\000u\000o\000k\000o\000i\000s\000e\000s\000s\000a\000\040\000v\000\344\000l\000i\000a\000i\000n\000e\000e\000s\000s\000a)/Subject()/Creator(LaTeX with hyperref package)/Producer(pdfTeX-1.40.3)/Keywords()
2903/CreationDate (D:20110225170506+02'00')
2904/ModDate (D:20110225170506+02'00')
2907/CreationDate (D:20110308164651+02'00')
2908/ModDate (D:20110308164651+02'00')
29052909/Trapped /False
29062910/PTEX.Fullbanner (This is pdfTeX using libpoppler, Version 3.141592-1.40.3-2.2 (Web2C 7.5.6) kpathsea version 3.5.6)
29072911>> endobj
29082912xref
29090 317
29130 339
291029140000000001 65535 f
291129150000000002 00000 f
291229160000000003 00000 f
291329170000000004 00000 f
291429180000000000 00000 f
291529190000000015 00000 n
29160000022261 00000 n
29170000105376 00000 n
29200000022380 00000 n
29210000119006 00000 n
291829220000000060 00000 n
291929230000000126 00000 n
29200000022371 00000 n
29210000105253 00000 n
29240000022490 00000 n
29250000118883 00000 n
292229260000000171 00000 n
292329270000000223 00000 n
29240000022426 00000 n
29250000105179 00000 n
29280000022545 00000 n
29290000118809 00000 n
292629300000000274 00000 n
292729310000000512 00000 n
29280000025143 00000 n
29290000105105 00000 n
29320000027440 00000 n
29330000118735 00000 n
293029340000000563 00000 n
293129350000000630 00000 n
29320000025254 00000 n
29330000105017 00000 n
29360000027673 00000 n
29370000118647 00000 n
293429380000000676 00000 n
293529390000000748 00000 n
29360000025309 00000 n
29370000104929 00000 n
29400000031007 00000 n
29410000118559 00000 n
293829420000000794 00000 n
293929430000000874 00000 n
29400000025364 00000 n
29410000104841 00000 n
29440000031063 00000 n
29450000118471 00000 n
294229460000000920 00000 n
294329470000000987 00000 n
29440000025419 00000 n
29450000104766 00000 n
29480000031119 00000 n
29490000118396 00000 n
294629500000001033 00000 n
294729510000001110 00000 n
29480000001576 00000 n
29490000001790 00000 n
29520000001573 00000 n
29530000001787 00000 n
295029540000001160 00000 n
29510000001684 00000 n
29520000001739 00000 n
29530000082014 00000 n
29540000075525 00000 n
29550000069735 00000 n
29560000104598 00000 n
29570000002277 00000 n
29580000002059 00000 n
29590000001884 00000 n
29600000002167 00000 n
29610000054386 00000 n
29620000002222 00000 n
29630000002975 00000 n
29640000003125 00000 n
29650000003274 00000 n
29660000003429 00000 n
29670000003582 00000 n
29680000003732 00000 n
29690000003882 00000 n
29700000004031 00000 n
29710000004289 00000 n
29720000002799 00000 n
29730000002359 00000 n
29740000004179 00000 n
29750000004234 00000 n
29760000042657 00000 n
29770000005194 00000 n
29780000004976 00000 n
29790000004383 00000 n
29800000005084 00000 n
29810000005139 00000 n
29820000104317 00000 n
29830000103611 00000 n
29840000103754 00000 n
29850000103896 00000 n
29860000008109 00000 n
29870000024634 00000 n
29880000022720 00000 n
29890000008001 00000 n
29900000005323 00000 n
29910000022206 00000 n
29920000022311 00000 n
29930000032193 00000 n
29940000022481 00000 n
29950000022541 00000 n
29550000001681 00000 n
29560000001736 00000 n
29570000089984 00000 n
29580000083534 00000 n
29590000077837 00000 n
29600000118067 00000 n
29610000002274 00000 n
29620000002056 00000 n
29630000001881 00000 n
29640000002164 00000 n
29650000060994 00000 n
29660000002219 00000 n
29670000002976 00000 n
29680000003126 00000 n
29690000003275 00000 n
29700000003430 00000 n
29710000003583 00000 n
29720000003733 00000 n
29730000003883 00000 n
29740000004032 00000 n
29750000004290 00000 n
29760000002800 00000 n
29770000002356 00000 n
29780000004180 00000 n
29790000004235 00000 n
29800000049244 00000 n
29810000005195 00000 n
29820000004977 00000 n
29830000004384 00000 n
29840000005085 00000 n
29850000005140 00000 n
29860000117785 00000 n
29870000117078 00000 n
29880000117221 00000 n
29890000117363 00000 n
29900000008228 00000 n
29910000026475 00000 n
29920000026627 00000 n
29930000022839 00000 n
29940000008120 00000 n
29950000005324 00000 n
29960000022325 00000 n
29970000022430 00000 n
29980000038216 00000 n
299629990000022600 00000 n
29970000022660 00000 n
29980000104177 00000 n
29990000104459 00000 n
30000000104037 00000 n
30010000021566 00000 n
30020000024786 00000 n
30030000024937 00000 n
30040000025585 00000 n
30050000024493 00000 n
30060000022930 00000 n
30070000025088 00000 n
30080000025194 00000 n
30090000103469 00000 n
30100000025473 00000 n
30110000025529 00000 n
30120000025748 00000 n
30130000025779 00000 n
30140000025804 00000 n
30150000025829 00000 n
30160000025912 00000 n
30170000026262 00000 n
30180000026590 00000 n
30190000026776 00000 n
30200000027108 00000 n
30000000022659 00000 n
30010000022719 00000 n
30020000022779 00000 n
30030000117645 00000 n
30040000117927 00000 n
30050000117505 00000 n
30060000021685 00000 n
30070000026777 00000 n
30080000026929 00000 n
30090000027081 00000 n
30100000027233 00000 n
30110000030494 00000 n
30120000027848 00000 n
30130000026312 00000 n
30140000023049 00000 n
30150000027384 00000 n
30160000116935 00000 n
302130170000027491 00000 n
30220000027804 00000 n
30230000028111 00000 n
30240000028323 00000 n
30250000028624 00000 n
30260000028812 00000 n
30270000029102 00000 n
30280000029345 00000 n
30290000029639 00000 n
30300000029947 00000 n
30310000030189 00000 n
30320000030493 00000 n
30330000030747 00000 n
30340000030994 00000 n
30350000031291 00000 n
30360000031639 00000 n
30370000031846 00000 n
30380000032442 00000 n
30390000032952 00000 n
30400000033280 00000 n
30410000033605 00000 n
30420000033732 00000 n
30430000034402 00000 n
30440000035025 00000 n
30450000035683 00000 n
30460000035997 00000 n
30470000036245 00000 n
30480000036579 00000 n
30490000036893 00000 n
30500000037126 00000 n
30510000037427 00000 n
30520000037707 00000 n
30530000037984 00000 n
30540000038256 00000 n
30550000038494 00000 n
30560000038697 00000 n
30570000038976 00000 n
30580000039162 00000 n
30590000039431 00000 n
30600000039663 00000 n
30610000039920 00000 n
30620000040188 00000 n
30630000040419 00000 n
30640000040649 00000 n
30650000040929 00000 n
30660000041132 00000 n
30670000041444 00000 n
30680000041762 00000 n
30690000042031 00000 n
30700000042341 00000 n
30710000042905 00000 n
30720000043386 00000 n
30730000043724 00000 n
30740000044099 00000 n
30750000044489 00000 n
30760000044838 00000 n
30770000045110 00000 n
30780000045535 00000 n
30790000045773 00000 n
30800000046165 00000 n
30810000046536 00000 n
30820000046963 00000 n
30830000047220 00000 n
30840000047586 00000 n
30850000047937 00000 n
30860000048271 00000 n
30870000048596 00000 n
30880000048863 00000 n
30890000049082 00000 n
30900000049406 00000 n
30910000049594 00000 n
30920000049907 00000 n
30930000050172 00000 n
30940000050484 00000 n
30950000050734 00000 n
30960000051074 00000 n
30970000051341 00000 n
30980000051609 00000 n
30990000051942 00000 n
31000000052333 00000 n
31010000052551 00000 n
31020000052933 00000 n
31030000053319 00000 n
31040000053625 00000 n
31050000053991 00000 n
31060000054636 00000 n
31070000055183 00000 n
31080000055552 00000 n
31090000056008 00000 n
31100000056314 00000 n
31110000056597 00000 n
31120000056867 00000 n
31130000057136 00000 n
31140000057348 00000 n
31150000057523 00000 n
31160000057705 00000 n
31170000057880 00000 n
31180000058136 00000 n
31190000058411 00000 n
31200000058617 00000 n
31210000058863 00000 n
31220000059187 00000 n
31230000059408 00000 n
31240000059733 00000 n
31250000060057 00000 n
31260000060377 00000 n
31270000060625 00000 n
31280000060927 00000 n
31290000061264 00000 n
31300000061495 00000 n
31310000061816 00000 n
31320000062128 00000 n
31330000062413 00000 n
31340000062692 00000 n
31350000062955 00000 n
31360000063234 00000 n
31370000063504 00000 n
31380000063726 00000 n
31390000064044 00000 n
31400000064280 00000 n
31410000064483 00000 n
31420000064714 00000 n
31430000064991 00000 n