jot-ohjaus2

Testataan Git:tiä ITKA202 2. ohjauskerralle

jot-ohjaus2

ITKA202 testailua

Clone & push urls

Activities Feed