Commit 060dd0d70ef1f1e9b90fdd23e59139880d051183

  • avatar
  • Petri Huttunen <nobody @blan…ail.invalid> (Committer)
  • Tue Jun 21 22:15:57 EEST 2011
  • avatar
  • Petri Huttunen <nobody @blan…ail.invalid> (Author)
  • Tue Jun 21 22:15:57 EEST 2011
Add file to repository
raportit/projektiraportti/projektiraportti.tex
(2 / 0)
  
853853
854854Ehdottomasti hyödyllisintä projektissa oli omien ryhmätyötaitojen kehittäminen myöhempiä projektitöitä varten. Alun kangistelun jälkeen tunnelma vapautui jolloin oli mahdollista tuoda esiin ja toteuttaa ideoitaan ryhmän kanssa. Vastaavasti tosin ulkopuolisten tahojen kanssa kommunikointi tuntui välillä hyvinkin kankealta. Sovellusprojekti kuitenkin avasi projektien maailmaa toivotulla tavalla, luoden minulle paremmat lähtökohdat tuleville haasteille eri työyhteisöissä.
855855
856Projekti kokemuksena toi esille myös tietotekniikan alan karun maailman ja selvensi omia päämääriä elämässän töiden suhteen. Projektin mieleenjäävät kohdat ovat suurimmaksi osaksi painimista tietokoneen kanssa ja ongelmanratkaisua monien koukeroisten käytänteiden läpi. Onhan tämä ollut myös ennakkoluuloja vahvistava opetus tietoteknisen alan kylmästä luonteesta, jossa ongelmia ratkotaan koneiden ehdoilla. Jälkeenpäin harmittavana puolena jäin enemmän ratkomaan ongelmia juuri koneiden, en ihmisten kanssa.
857
856858\section{Marko Malisen kokemuksia}
857859
858860Projektin alussa havaitsin itsessäni lievää jännitystä ja stressiä, kun en tiennyt millainen projekti on kyseessä ja keiden kanssa sitä joudun tekemään. Lisäksi minua huolestutti oma jaksaminen. Projektia edeltävänä syksynä olin tehnyt töitä ja opiskellut samaan aikaan, joten väsymys painoi vielä projektin alkuvaiheessa. Aiheen kuultuani olin tyytyväinen, koska minulla oli aikaisempaa kokemusta WWW"-ohjelmoinnista. Toisaalta olisin halunnut kokeilla myös työpöytäsovellusten tekemistä.