Laitosmallit

Laitoksen toiminnasta käytännön tasolla löydettyjä malleja. Tarkoitus on kuvata käytäntöjä malleina muidenkin luettavaksi (esim. kuinka järjestetään tentti, miten tentti kirjoitetaan). Saa liittyä mukaan löytämään ja kirjoittamaan.

tenttimallit

Tenttien järjestämistä kuvaavat mallit.

Clone & push urls

Activities Feed