Gradu3

(See English below.)

Gradu3 on LaTeX-kirjoitelmaluokka, joka on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen kandidaatintutkielmien ja pro gradu -töiden tekemisen tueksi.

Gradu3 is a LaTeX document clas intended for writing Bahcelor’s and Master’s theses in the Department of Mathematical Information Technology in University of Jyväskylä.