Commits in ohjelmointikielten-periaatteet/luentomoniste:2012