Commit 4f40d40b5025fd77a39d178364a03e807634a4a8

  • avatar
  • Jonne Itkonen <jonne.itkonen @j…u.fi> (Committer)
  • Wed Aug 28 17:03:48 EEST 2013
  • avatar
  • Jonne Itkonen <jonne.itkonen @j…u.fi> (Author)
  • Wed Aug 28 17:03:48 EEST 2013
pientä siistintää, eli kommentoitujen pätkien poistoa
taulukko.html
(0 / 15)
  
22<html lang="fi">
33<head>
44<meta charset="utf-8"/>
5<!-- link rel="stylesheet" href="tyylit.css"/ -->
65<link rel="stylesheet" type="text/css" href="taulukko.css">
76<!--[if lt IE 9]>
87 <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
1010<script src="mootools-core-1.4.5.js"></script>
1111<script src="mootools-more-1.4.0.1.js"></script>
1212<script src="taulukko.js"></script>
13<!-- script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script -->
14<!-- script src="jquery-1.9.1.min.js"></script -->
1513</head>
1614<body onkeypress="näppäily();" >
1715
2929 <div onclick="lisää_muuttuja(this)" draggable="false" ondrop="muuttujiin_pudotus(event,this)" ondragover="event.preventDefault();" ondragleave="event.preventDefault();" ondragenter="event.preventDefault();" id="muuttujat" class="muuttujatd" title="muuttujalista, johon voit lisätä muuttujaan klikkaamalla tai raahaamalla"></div>
3030 <div class="scratch" id="scratch">
3131 <div class="compound-statements" id="compound-statements" onclick="lisää_lauseke(event, this)" draggable="false" ondrop="lausekkeisiin_pudotus(event,this)" ondragover="event.preventDefault();" ondragleave="event.preventDefault();" ondragenter="event.preventDefault();" title="lisää lauseke klikkaamalla (myöhemmin myös raahaus toiminee)">
32<!--
33 <div class="statement">
34 <div class="arg" id="arg1"> &nbsp; &nbsp; </div>
35 <div class="op" id="op"> ◌ </div> <!-- ◌ u+25cc - - >
36 <div class="arg" id="arg2"> &nbsp; &nbsp; </div>
37 <div class="equals-literal"> = </div> <!-- → &#x2192; - - >
38 <div id="arvo" class="arvo"> __ tää on vaan malli, joka ei toimi. luo lauseke ja lisää sen divi compound-statementsiin, niin se toimii </div>
39 </div>
40 <div class="statement">
41 <div class="arg" id="arg1">a</div><div class="op" id="op"> op </div><div class="arg" id="arg2">b</div> <div class="equals-literal">=</div> <div id="arvo" class="arvo"> 23 </div>
42 </div>
43-->
4432 </div>
4533
4634 <div class="compound-mode" id="mode">