Commits in oston-optimointia-2014/oston-optimointia-2014:master