Repositories

Also show repositories of people's personal interest
Name Created Updated License
2019-06-28 15:05:11 +0300 2019-07-23 15:45:14 +0300 Academic Free License v3.0
2016-03-31 12:59:06 +0300 2019-08-29 11:58:30 +0300 BSD License
2010-09-06 14:04:39 +0300 2019-08-29 12:14:11 +0300
2017-01-30 16:03:52 +0200 2019-08-29 12:16:49 +0300 BSD License

re_equiv

Compares two regular expressions for equivalence.

Project: Regular expression tools Owner: ~antkaij

2015-01-20 21:57:44 +0200 2019-08-29 12:47:09 +0300 Apache License

whilelang

A simple While programming language interpreter

Project: TIES546 Ohjelmistotestaus (testaustekniikka) Owner: ~antkaij

2017-10-05 14:19:38 +0300 2019-08-29 12:47:53 +0300 Apache License
2019-09-19 14:48:24 +0300 2019-10-14 16:57:39 +0300 Academic Free License v3.0
2012-05-08 10:01:39 +0300 2019-10-24 17:37:17 +0300 Other/Proprietary License
2018-11-05 09:37:07 +0200 2019-10-30 11:28:55 +0200 Academic Free License v3.0

cdc

Cdull-kääntäjä. Kesken jäänyt kääntäjäprojekti.

Project: cdc Owner: ~jatauusi

2017-03-20 17:04:46 +0200 2020-01-18 10:56:33 +0200 None
2016-09-13 17:14:43 +0300 2020-02-12 14:51:22 +0200 Academic Free License v3.0

tiea311-kurssimateriaali-avoin

Kurssin TIEA311 avointa kurssimateriaalia (monisteet, kalvot, harjoitustehtävät, mallitentit ym. mitä sattuu syntymään).

Project: TIEA311 - Tietokonegrafiikan perusteet - kurssimateriaalikehitys Owner: +tietokonegrafiikan-perusteet-opet

2017-01-06 12:53:12 +0200 2020-03-16 19:28:39 +0200 Other/Multiple
2012-06-29 14:40:49 +0300 2020-04-05 16:52:12 +0300 Academic Free License v3.0

itka203-kurssimateriaali-avoin

*Tämän varaston ylläpito on loppunut 10.3.2021. Ylläpidettävä varasto löytyy osoitteesta https://gitlab.jyu.fi/itka203-kurssimateriaali/itka203-k...

Project: ITKA203 - Käyttöjärjestelmät - kurssimateriaalikehitys Owner: +kayttojarjestelmat-opet

2014-03-13 15:00:40 +0200 2021-03-10 14:58:04 +0200 Other/Multiple
2021-09-09 12:35:12 +0300 2021-09-09 12:35:12 +0300 Academic Free License v3.0
2011-09-14 14:37:18 +0300 2021-10-28 13:27:27 +0300 Academic Free License v3.0