Commit 93e798dcb40dfbc50b2000b2449bba89e5a471b4

  • avatar
  • Matthieu Weber <mweber @m…t.jyu.fi> (Committer)
  • Thu Jun 03 15:55:59 EEST 2010
  • avatar
  • Matthieu Weber <mweber @m…t.jyu.fi> (Author)
  • Thu Jun 03 15:55:59 EEST 2010
Remove spurious space in tables, added no-dump-bin histograms
dist-ERCPDE-CR+F-Michalewicz.tex
(0 / 26)
  
1\begin{eahist}{24}{12}{2}
2\eahistbar{0}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{1}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{2}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{1}
16\eahistbar{3}
17\eahistbar{1}
18\eahistbar{3}
19\eahistbar{7}
20\eahistbar{8}
21\eahistbar{3}
22\eahistbar{3}
23\eahistbar{12}
24\eahistbar{3}
25\eahistbar{1}
26\end{eahist}
dist-ERCPDE-F-Michalewicz.tex
(0 / 26)
  
1\begin{eahist}{24}{5}{4}
2\eahistbar{2}
3\eahistbar{3}
4\eahistbar{5}
5\eahistbar{4}
6\eahistbar{5}
7\eahistbar{3}
8\eahistbar{3}
9\eahistbar{1}
10\eahistbar{3}
11\eahistbar{2}
12\eahistbar{1}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{1}
15\eahistbar{1}
16\eahistbar{3}
17\eahistbar{1}
18\eahistbar{1}
19\eahistbar{2}
20\eahistbar{1}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{1}
23\eahistbar{1}
24\eahistbar{1}
25\eahistbar{1}
26\end{eahist}
dist-PDE-40x5-0.2-RotatedMichalewicz-500.tex
(6 / 6)
  
1\begin{eahist}{24}{9}{0}
1\begin{eahist}{24}{11}{0}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
99\eahistbar{0}
1010\eahistbar{0}
1111\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
1312\eahistbar{1}
1413\eahistbar{3}
15\eahistbar{4}
1614\eahistbar{6}
17\eahistbar{8}
18\eahistbar{9}
1915\eahistbar{7}
16\eahistbar{11}
17\eahistbar{8}
2018\eahistbar{6}
21\eahistbar{4}
19\eahistbar{6}
2220\eahistbar{2}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
2323\eahistbar{0}
2424\eahistbar{0}
2525\eahistbar{0}
dist-PDE-Michalewicz.tex
(0 / 26)
  
1\begin{eahist}{24}{18}{0}
2\eahistbar{0}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{1}
19\eahistbar{2}
20\eahistbar{9}
21\eahistbar{18}
22\eahistbar{15}
23\eahistbar{3}
24\eahistbar{1}
25\eahistbar{1}
26\end{eahist}
dist-SACPDE-200-Ackley-500.tex
(8 / 8)
  
1\begin{eahist}{24}{25}{25}
1\begin{eahist}{24}{11}{1}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
1313\eahistbar{0}
1414\eahistbar{0}
1515\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{2}
2216\eahistbar{1}
23\eahistbar{5}
17\eahistbar{2}
2418\eahistbar{8}
19\eahistbar{11}
20\eahistbar{10}
2521\eahistbar{9}
22\eahistbar{4}
23\eahistbar{3}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{1}
2626\end{eahist}
dist-SACPDE-200-DeJong-500.tex
(10 / 10)
  
1\begin{eahist}{24}{13}{13}
1\begin{eahist}{24}{12}{0}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
99\eahistbar{0}
1010\eahistbar{0}
1111\eahistbar{0}
12\eahistbar{1}
13\eahistbar{5}
14\eahistbar{4}
15\eahistbar{12}
16\eahistbar{5}
17\eahistbar{8}
18\eahistbar{7}
19\eahistbar{6}
1220\eahistbar{0}
1321\eahistbar{0}
1422\eahistbar{0}
1523\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
1724\eahistbar{1}
18\eahistbar{2}
19\eahistbar{3}
20\eahistbar{4}
21\eahistbar{10}
22\eahistbar{5}
23\eahistbar{3}
24\eahistbar{3}
25\eahistbar{6}
25\eahistbar{1}
2626\end{eahist}
dist-SACPDE-200-RotatedAckley-500.tex
(4 / 4)
  
1\begin{eahist}{24}{47}{47}
1\begin{eahist}{24}{33}{33}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
1717\eahistbar{0}
1818\eahistbar{0}
1919\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
2320\eahistbar{1}
2421\eahistbar{1}
2522\eahistbar{1}
23\eahistbar{2}
24\eahistbar{9}
25\eahistbar{3}
2626\end{eahist}
dist-SACPDE-Michalewicz.tex
(0 / 26)
  
1\begin{eahist}{24}{50}{50}
2\eahistbar{0}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
26\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Ackley-500.tex
(8 / 8)
  
1\begin{eahist}{24}{15}{0}
1\begin{eahist}{24}{19}{0}
2\eahistbar{19}
23\eahistbar{15}
3\eahistbar{14}
4\eahistbar{8}
4\eahistbar{6}
55\eahistbar{3}
6\eahistbar{3}
76\eahistbar{1}
87\eahistbar{0}
8\eahistbar{2}
99\eahistbar{1}
10\eahistbar{0}
1011\eahistbar{1}
11\eahistbar{1}
1212\eahistbar{0}
13\eahistbar{2}
1314\eahistbar{0}
14\eahistbar{1}
1515\eahistbar{0}
16\eahistbar{1}
17\eahistbar{1}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
1818\eahistbar{0}
1919\eahistbar{0}
2020\eahistbar{0}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500.tex
(6 / 6)
  
1\begin{eahist}{24}{37}{1}
2\eahistbar{37}
3\eahistbar{8}
1\begin{eahist}{24}{40}{0}
2\eahistbar{40}
3\eahistbar{5}
44\eahistbar{1}
5\eahistbar{0}
65\eahistbar{1}
76\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
97\eahistbar{1}
108\eahistbar{0}
119\eahistbar{0}
1210\eahistbar{0}
11\eahistbar{1}
1312\eahistbar{0}
1413\eahistbar{0}
15\eahistbar{1}
1614\eahistbar{0}
1715\eahistbar{0}
1816\eahistbar{0}
1917\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{1}
2020\eahistbar{0}
2121\eahistbar{0}
2222\eahistbar{0}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Rastrigin-500.tex
(12 / 12)
  
1\begin{eahist}{24}{7}{0}
1\begin{eahist}{24}{8}{0}
22\eahistbar{1}
3\eahistbar{1}
4\eahistbar{1}
53\eahistbar{2}
6\eahistbar{3}
74\eahistbar{2}
8\eahistbar{6}
9\eahistbar{4}
10\eahistbar{0}
115\eahistbar{3}
12\eahistbar{7}
13\eahistbar{2}
14\eahistbar{2}
156\eahistbar{3}
7\eahistbar{8}
8\eahistbar{1}
169\eahistbar{3}
10\eahistbar{7}
11\eahistbar{3}
12\eahistbar{4}
1713\eahistbar{2}
18\eahistbar{1}
19\eahistbar{1}
2014\eahistbar{3}
2115\eahistbar{1}
16\eahistbar{3}
17\eahistbar{2}
2218\eahistbar{0}
2319\eahistbar{0}
2420\eahistbar{2}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
2525\eahistbar{0}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedAckley-500.tex
(8 / 8)
  
1\begin{eahist}{24}{8}{1}
2\eahistbar{1}
3\eahistbar{4}
1\begin{eahist}{24}{8}{0}
42\eahistbar{2}
5\eahistbar{2}
6\eahistbar{8}
7\eahistbar{4}
8\eahistbar{4}
93\eahistbar{5}
104\eahistbar{1}
11\eahistbar{2}
5\eahistbar{8}
6\eahistbar{5}
127\eahistbar{4}
138\eahistbar{5}
149\eahistbar{1}
1510\eahistbar{3}
11\eahistbar{7}
12\eahistbar{2}
13\eahistbar{3}
1614\eahistbar{1}
1715\eahistbar{0}
1816\eahistbar{0}
1917\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{1}
2020\eahistbar{0}
2121\eahistbar{0}
2222\eahistbar{1}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedMichalewicz-500.tex
(8 / 8)
  
1\begin{eahist}{24}{6}{4}
1\begin{eahist}{24}{7}{2}
22\eahistbar{2}
3\eahistbar{0}
43\eahistbar{1}
54\eahistbar{0}
65\eahistbar{1}
76\eahistbar{0}
8\eahistbar{4}
97\eahistbar{1}
8\eahistbar{4}
109\eahistbar{2}
1110\eahistbar{5}
1211\eahistbar{1}
1312\eahistbar{1}
1413\eahistbar{3}
1514\eahistbar{1}
16\eahistbar{1}
17\eahistbar{6}
18\eahistbar{4}
19\eahistbar{1}
15\eahistbar{3}
16\eahistbar{7}
2017\eahistbar{2}
18\eahistbar{2}
2119\eahistbar{3}
2220\eahistbar{2}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{2}
23\eahistbar{3}
2324\eahistbar{1}
2425\eahistbar{1}
25\eahistbar{3}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedRastrigin-500.tex
(10 / 10)
  
1\begin{eahist}{24}{5}{0}
2\eahistbar{3}
1\begin{eahist}{24}{6}{0}
2\eahistbar{4}
3\eahistbar{2}
34\eahistbar{1}
4\eahistbar{3}
55\eahistbar{1}
66\eahistbar{3}
7\eahistbar{6}
78\eahistbar{4}
8\eahistbar{3}
9\eahistbar{5}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{3}
9\eahistbar{2}
10\eahistbar{2}
1211\eahistbar{4}
13\eahistbar{5}
12\eahistbar{4}
13\eahistbar{4}
1414\eahistbar{3}
1515\eahistbar{2}
16\eahistbar{3}
16\eahistbar{2}
1717\eahistbar{1}
18\eahistbar{1}
1918\eahistbar{2}
2019\eahistbar{3}
20\eahistbar{0}
2121\eahistbar{0}
2222\eahistbar{0}
2323\eahistbar{0}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Ackley-500.tex
(12 / 12)
  
1\begin{eahist}{24}{9}{1}
1\begin{eahist}{24}{11}{1}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
54\eahistbar{1}
6\eahistbar{3}
7\eahistbar{5}
8\eahistbar{9}
9\eahistbar{7}
10\eahistbar{9}
11\eahistbar{2}
12\eahistbar{2}
13\eahistbar{2}
145\eahistbar{4}
6\eahistbar{10}
7\eahistbar{8}
8\eahistbar{11}
9\eahistbar{2}
10\eahistbar{3}
11\eahistbar{6}
1512\eahistbar{1}
16\eahistbar{1}
1713\eahistbar{0}
1814\eahistbar{1}
19\eahistbar{0}
2015\eahistbar{1}
2116\eahistbar{0}
2217\eahistbar{0}
2318\eahistbar{1}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
2424\eahistbar{0}
2525\eahistbar{0}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500.tex
(10 / 10)
  
11\begin{eahist}{24}{11}{1}
2\eahistbar{1}
3\eahistbar{4}
4\eahistbar{8}
2\eahistbar{2}
53\eahistbar{11}
6\eahistbar{6}
7\eahistbar{5}
8\eahistbar{6}
4\eahistbar{11}
5\eahistbar{11}
6\eahistbar{8}
97\eahistbar{2}
10\eahistbar{2}
118\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
139\eahistbar{1}
1410\eahistbar{1}
1511\eahistbar{0}
1612\eahistbar{0}
1713\eahistbar{0}
1814\eahistbar{0}
15\eahistbar{1}
1916\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
2117\eahistbar{1}
2218\eahistbar{0}
2319\eahistbar{0}
2420\eahistbar{0}
25\eahistbar{1}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Rastrigin-500.tex
(12 / 12)
  
1\begin{eahist}{24}{7}{3}
1\begin{eahist}{24}{8}{1}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
54\eahistbar{1}
65\eahistbar{1}
76\eahistbar{0}
87\eahistbar{1}
9\eahistbar{0}
108\eahistbar{1}
119\eahistbar{0}
1210\eahistbar{0}
13\eahistbar{1}
14\eahistbar{3}
15\eahistbar{1}
16\eahistbar{1}
17\eahistbar{0}
1811\eahistbar{2}
12\eahistbar{2}
13\eahistbar{2}
14\eahistbar{0}
1915\eahistbar{3}
20\eahistbar{7}
21\eahistbar{4}
2216\eahistbar{6}
17\eahistbar{6}
18\eahistbar{8}
2319\eahistbar{7}
24\eahistbar{4}
25\eahistbar{4}
20\eahistbar{6}
21\eahistbar{1}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{2}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedAckley-500.tex
(10 / 10)
  
1\begin{eahist}{24}{8}{2}
1\begin{eahist}{24}{9}{2}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
55\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
76\eahistbar{1}
87\eahistbar{2}
98\eahistbar{2}
9\eahistbar{4}
1010\eahistbar{3}
11\eahistbar{3}
12\eahistbar{6}
13\eahistbar{3}
11\eahistbar{5}
1412\eahistbar{4}
15\eahistbar{6}
16\eahistbar{2}
17\eahistbar{8}
13\eahistbar{9}
1814\eahistbar{1}
19\eahistbar{0}
15\eahistbar{9}
2016\eahistbar{1}
21\eahistbar{3}
2217\eahistbar{0}
2318\eahistbar{2}
19\eahistbar{2}
20\eahistbar{2}
2421\eahistbar{0}
2522\eahistbar{1}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedMichalewicz-500.tex
(7 / 7)
  
1\begin{eahist}{24}{11}{5}
1\begin{eahist}{24}{11}{1}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
1515\eahistbar{0}
1616\eahistbar{0}
1717\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{1}
20\eahistbar{1}
18\eahistbar{2}
19\eahistbar{7}
2120\eahistbar{11}
22\eahistbar{8}
23\eahistbar{8}
2421\eahistbar{9}
25\eahistbar{7}
22\eahistbar{9}
23\eahistbar{8}
24\eahistbar{2}
25\eahistbar{1}
2626\end{eahist}
dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedRastrigin-500.tex
(9 / 9)
  
1\begin{eahist}{24}{6}{4}
1\begin{eahist}{24}{7}{1}
22\eahistbar{0}
33\eahistbar{0}
44\eahistbar{0}
66\eahistbar{1}
77\eahistbar{0}
88\eahistbar{0}
9\eahistbar{3}
10\eahistbar{1}
9\eahistbar{4}
1110\eahistbar{0}
12\eahistbar{2}
11\eahistbar{0}
1312\eahistbar{6}
14\eahistbar{3}
1513\eahistbar{4}
16\eahistbar{4}
14\eahistbar{3}
15\eahistbar{6}
1716\eahistbar{5}
1817\eahistbar{2}
19\eahistbar{6}
20\eahistbar{4}
18\eahistbar{7}
19\eahistbar{3}
2120\eahistbar{1}
2221\eahistbar{3}
2322\eahistbar{0}
2423\eahistbar{0}
25\eahistbar{1}
24\eahistbar{2}
25\eahistbar{2}
2626\end{eahist}
hist-PDE-40x5-0.2-DeJong-500.tex
(27 / 0)
  
1\begin{hist}{25}{15}
2\eahistbar{0}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{4}
12\eahistbar{5}
13\eahistbar{8}
14\eahistbar{15}
15\eahistbar{10}
16\eahistbar{4}
17\eahistbar{3}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
26\eahistbar{1}
27\end{hist}
hist-SACPDE-200-DeJong-500.tex
(27 / 0)
  
1\begin{hist}{25}{48}
2\eahistbar{48}
3\eahistbar{2}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
26\eahistbar{0}
27\end{hist}
hist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500.tex
(27 / 0)
  
1\begin{hist}{25}{50}
2\eahistbar{50}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{0}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
26\eahistbar{0}
27\end{hist}
hist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500.tex
(27 / 0)
  
1\begin{hist}{25}{49}
2\eahistbar{49}
3\eahistbar{0}
4\eahistbar{1}
5\eahistbar{0}
6\eahistbar{0}
7\eahistbar{0}
8\eahistbar{0}
9\eahistbar{0}
10\eahistbar{0}
11\eahistbar{0}
12\eahistbar{0}
13\eahistbar{0}
14\eahistbar{0}
15\eahistbar{0}
16\eahistbar{0}
17\eahistbar{0}
18\eahistbar{0}
19\eahistbar{0}
20\eahistbar{0}
21\eahistbar{0}
22\eahistbar{0}
23\eahistbar{0}
24\eahistbar{0}
25\eahistbar{0}
26\eahistbar{0}
27\end{hist}
histograms.tex
(41 / 9)
  
4747\begin{table}[b] % NOTE: I changed the table style a bit. This is one looks less busy. Can we use this?
4848\caption{Example of a stacked sparkline histogram}\label{t:eahist}
4949\centering
50\begin{tabular}{lc}
51\multicolumn{2}{c}{\cellcolor[gray]{0.8} Function 4} \\
52Method 1 & \input{dist-PDE-Michalewicz} \\
53Method 2 & \input{dist-SACPDE-Michalewicz} \\
54Method 3 & \input{dist-ERCPDE-CR+F-Michalewicz} \\
55Method 4 & \input{dist-ERCPDE-F-Michalewicz} \\
56 & \relsize{-4}-3.971e+02\hfill-2.871e+02\\
50\begin{tabular}{ll}
51\multicolumn{2}{c}{\cellcolor[gray]{0.8} Function 4} \\
52Method 1 & \input{dist-PDE-40x5-0.2-DeJong-500}\\
53Method 2 & \input{dist-SACPDE-200-DeJong-500}\\
54Method 3 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500}\\
55Method 4 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500}\\
56 & \relsize{-4}-3.971e+02\hfill-2.871e+02 \\
5757\end{tabular}
5858\label{tab:example1}
5959\end{table}
177177subintervals usually called ``bins''; the height of a column thus represents
178178the number of data points falling into the corresponding bin.
179179
180\begin{table}
181\caption{Example of a stacked sparkline histogram}\label{t:eahist}
182\begin{minipage}{.5\linewidth}
183\centering
184Histograms with a ``dump bin''
185\medbreak
186\begin{tabular}{lc}
187\multicolumn{2}{c}{\cellcolor[gray]{0.8} Function 3} \\
188Method 1 & \input{dist-PDE-40x5-0.2-DeJong-500}\\
189Method 2 & \input{dist-SACPDE-200-DeJong-500}\\
190Method 3 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500}\\
191Method 4 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500}\\
192 & \relsize{-4}1.05e-02\hfill1.68e+00 \\
193\end{tabular}
194\end{minipage}%
195\begin{minipage}{.5\linewidth}
196\centering
197Traditional histograms
198\medbreak
199\begin{tabular}{lc}
200\multicolumn{2}{c}{\cellcolor[gray]{0.8} Function 3} \\
201Method 1 & \input{hist-PDE-40x5-0.2-DeJong-500}\\
202Method 2 & \input{hist-SACPDE-200-DeJong-500}\\
203Method 3 & \input{hist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500}\\
204Method 4 & \input{hist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500}\\
205 & \relsize{-4}1.05e-02\hfill3.77e+01 \\
206\end{tabular}
207\end{minipage}
208\label{tab:comparison}
209\end{table}
210
211
180212If the data produced by each method is tightly clustered, but the clusters
181213themselves are spread over a wide interval, the resulting histogram becomes
182214quite uninformative, presenting only a few spikes in each cluster center.
364364 Method 2 & \input{dist-SACPDE-200-Ackley-500} & \input{dist-SACPDE-200-Alpine-500} & \input{dist-SACPDE-200-DeJong-500} & \input{dist-SACPDE-200-Michalewicz-500} & \input{dist-SACPDE-200-Rastrigin-500} \\
365365 Method 3 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Ackley-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Alpine-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-DeJong-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Michalewicz-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Rastrigin-500} \\
366366 Method 4 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Ackley-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Alpine-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-DeJong-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Michalewicz-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Rastrigin-500} \\
367\relsize{-4}Min\hfill Max & \relsize{-4} 2.411e-03\hfill1.749e-02 & \relsize{-4} 1.667e-01\hfill7.147e+00 & \relsize{-4} 1.051e-02\hfill3.961e-01 & \relsize{-4}-3.971e+02\hfill-2.871e+02 & \relsize{-4} 5.966e+02\hfill1.180e+03 \\
367\relsize{-4}Min\hfill Max & \relsize{-4} 2.41e-03\hfill1.75e-02 & \relsize{-4} 1.67e-01\hfill7.15e+00 & \relsize{-4} 1.05e-02\hfill3.96e-01 & \relsize{-4}-3.97e+02\hfill-2.87e+02 & \relsize{-4} 5.96e+02\hfill1.18e+03 \\
368368
369369\hline\hline
370370 & Function 6 & Function 7 & Function 8 & Function 9 & Function 10\\
373373 Method 2 & \input{dist-SACPDE-200-Schwefel-500} & \input{dist-SACPDE-200-RotatedAckley-500} & \input{dist-SACPDE-200-RotatedMichalewicz-500} & \input{dist-SACPDE-200-RotatedRastrigin-500} & \input{dist-SACPDE-200-RotatedSchwefel-500}\\
374374 Method 3 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-Schwefel-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedAckley-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedMichalewicz-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedRastrigin-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.1-RotatedSchwefel-500}\\
375375 Method 4 & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-Schwefel-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedAckley-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedMichalewicz-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedRastrigin-500} & \input{dist-VFCRPDE-40x5-0.2-0.1-0.0-RotatedSchwefel-500}\\
376\relsize{-4}Min\hfill Max & \relsize{-4}-1.700e+05\hfill-1.287e+05 & \relsize{-4} 1.822e-02\hfill4.437e-02 & \relsize{-4}-2.366e+02\hfill-1.471e+02 & \relsize{-4} 6.626e+02\hfill1.252e+03 & \relsize{-4}-1.913e+05\hfill-1.528e+05\\
376\relsize{-4}Min\hfill Max & \relsize{-4}-1.70e+05\hfill-1.29e+05 & \relsize{-4} 1.82e-02\hfill4.44e-02 & \relsize{-4}-2.37e+02\hfill-1.47e+02 & \relsize{-4} 6.63e+02\hfill1.25e+03 & \relsize{-4}-1.91e+05\hfill-1.53e+05\\
377377\hline\hline
378378\end{tabular}
379379