Teams

Name Members Repositories
Avatar stochastic-program-optimizers 2 members 0 repositories
Avatar exactcontrol 2 members 0 repositories
Avatar tiepaltiimi 2 members 1 repository
Avatar dvg Deram Vinyl Gurut 2 members 0 repositories
Avatar fbc Free Bridge Commander developers 2 members 1 repository
Avatar ties425-naapurinpojat 2 members 1 repository
Avatar iog Industrial Ontologies Group 2 members 11 repositories
Avatar working-hours Työajan kirjaukseen ohjelmallista helpotusta haluavien klusteroituma. 2 members 1 repository
Avatar jyu-cer 2 members 0 repositories
Avatar anomaly-detectors 2 members 5 repositories
Avatar hypspec 2 members 7 repositories
Avatar testi Testausta 2 members 0 repositories
Avatar ties343remote 2 members 1 repository
Avatar ties343-group30 Kurssin TIES343 ryhmä 30 2 members 1 repository
Avatar oser-nerds Correlian Engineering Corporation (OSER project, MIT department) 2 members 3 repositories
Avatar team-pakara 2 members 1 repository
Avatar gradu-joaakive 2 members 1 repository
Avatar vepe Itka 202 Johdatus Ohjelmistotekniikkaan Kokkolan etäryhmä 2 members 0 repositories
Avatar androidpicttrack 2 members 1 repository
Avatar ties454-2013-7 Group 7 - Genetic Algorithms Kotilainen Pyry - pyjopeko 2 members 0 repositories
Avatar muscles Machine Learning for Future Music and Learning Technologies. 2 members 1 repository
Avatar pos Development of PoS (Physical over Smoking) application. 2 members 1 repository
Avatar ties532 2 members 2 repositories
Avatar tarkkaavaisuushairio Muuan ryhmä kevään 2015 kurssilla TIEP111 - Ohjelmointi 2. 2 members 2 repositories
Avatar ties471-ryhma4 2 members 1 repository
Avatar ties448-opet Kääntäjätekniikan kurssin opettajat 2 members 7 repositories
Avatar compiler2017 2 members 1 repository
Avatar teamdm tiedonlouhintaprojektin tiimi 2 members 1 repository
Avatar vmthesis The interested and motivated people who read and comment my thesis 2 members 0 repositories
Avatar innovationdiffusion 2 members 1 repository