Teams

Name Members Repositories
Avatar diffusionmaps-sig People interested in diffusion maps and spectral methods 4 members 0 repositories
Avatar ahma 2 members 0 repositories
Avatar jiipeenkoejoukkue JiiPeen koekäytässä perustama koejoukkueen epämääräinen kuvaus, joka jatkuu ja jatkuu ja väliin t... 2 members 0 repositories
Avatar sbsb Simple Broadcast Service / Bluetooth team 4 members 0 repositories
Avatar dvg Deram Vinyl Gurut 2 members 0 repositories
Avatar mu This team writes a paper for http://www.goertzel.org/MindUploadingCFP.html 2 members 0 repositories
Avatar naapurinpoikain-gradukerho Ideana olisi saada gradut mahdollisimman tehokkaasti tehtyä. Kun kerholaiset näkevät toistensa ty... 5 members 0 repositories
Avatar icfp2012 3 members 0 repositories
Avatar jyu-cer 2 members 0 repositories
Avatar splunk JyU splunk pilot program 1 member 0 repositories
Avatar ties306 TIES306 kurssin materiaalien ylläpito 2 members 0 repositories
Avatar 3dtp Lasten tietokoneanimaatiotyopaja -hankeaihion työryhmä. 2 members 0 repositories
Avatar test aste 1 member 0 repositories
Avatar co-sky 2 members 0 repositories
Avatar tiea341-2012-team Teaching staff of TIEA341 course. 4 members 0 repositories
Avatar vepe Itka 202 Johdatus Ohjelmistotekniikkaan Kokkolan etäryhmä 2 members 0 repositories
Avatar itkp113-opettajat ITKP113-kurssin (Oliosuunnittelu) opettajat 4 members 0 repositories
Avatar programming2fpii 1 member 0 repositories
Avatar soa 1 member 0 repositories
Avatar ties532 2 members 0 repositories
Avatar aineopuforyhma Projektikurssin ryhmä TIEA207 kurssilla. 3 members 0 repositories
Avatar plan-bee Keväällä 2016 järjestettävän HTKA114-peliprojektikurssin toinen tiimi. 6 members 0 repositories
Avatar timantti Sovellusprojekti 2017, TIM dokumenttien tulostamistoiminnon toteuttaminen 4 members 0 repositories
Avatar dyntyped-haskell-researchers 3 members 0 repositories
Avatar comp2017 1 member 0 repositories
Avatar tiea345kevat2018 TIEA345 IoT-prototyypit.kurssin opettajat 3 members 0 repositories
Avatar cybersecurity-common-research CyberSecurity Common Research 3 members 0 repositories
Avatar tiea345kevat2019 TIEA345 kevään 2019 kurssille tarkoitettu ryhmä. 1 member 0 repositories
Avatar toimintatutkimustiimi Hyvin pieni tiimi. 2 members 0 repositories
Avatar soa-and-suffering 5 members 0 repositories