Commits in tiea241-ohjelmointity-jk/tiea241-ohjelmointityo-jk:master