Commit 6e4b4d0c745485b0c53b1a7dc1ae328abf63687d

  • avatar
  • Mirko Myllykoski <mirko.e.myllykoski @j…u.fi> (Committer)
  • Thu Jun 23 10:27:26 EEST 2016
  • avatar
  • Mirko Myllykoski <mirko.e.myllykoski @j…u.fi> (Author)
  • Thu Jun 23 10:27:26 EEST 2016
README lisätty
komentojonot-esimerkki/README
(11 / 0)
  
1Esimerkkikoodeja, joissa käytetään useampaa komentojonoa.
2
3OpenCL-version kääntäminen ja ajaminen:
4$ make opencl
5$ ./opencl <N>
6
7CUDA-version kääntäminen ja ajaminen:
8$ make cuda
9$ ./cuda <N>
10
11Ylhäällä <N> on käytettävien komentojonojen määrä.