TIEA345_majuraat

Reporisitory for storing and sharing projects and tasks related to JyU ’s course on IoT-prototypes employing Raspberry Pi.

tiea345_majuraat

Demo1
sudo –i // kirjautuminen roottina
sudo passwd root // salasanan vaihtaminen
sudo adduser testaaja // luo ‘testaaja’ käyttäjän
sudo dpkg-reconfigure tzdata // aikavyhykeasetusten vaihtaminen

Clone & push urls

Activities Feed