TIES343 - Funktio-ohjelmointi 2012

Vuoden 2012 Funktio-ohjelmointikurssin opiskelijamateriaali.

Valmiit pohjat harjoitusten palauttamiselle.

Monista tämän projektin tietovarasto ryhmällesi ja lisää omat vastauksesi kurssin aikana
sinne. Tietovaraston voit monistaa alla näkyvän ‘Clone repository’ -painikkeen avulla. Voit
muuttaa tietovarastoa joko webbikäyttöliittymän kautta tai komentoriviltä git-ohjelmaa
käyttäen. (Jälkimmäinen on ehdottomasti suositeltu tapa.)

Monistamassasi tietovarastossa on joukko kansioita, jotka vastaavat kurssimateriaalin
kappaleita. Jokaisesta kansiosta löydät vastauspohjat kyseisen kappaleen kysymyksille.

Huomaa, että tehtävän annot löytyvät myös vastaustiedostoista (en on erikseen myös
saatavilla kurssin sivuilla kohdassa ‘Lecuture notes & exercises’).
Säilytä vastaustiedostoissa aina vähintään otsikkorivi. Voit myös muuttaa tiedoston
päätettä git mv-komennolla , kuten esimerkiksi siinä tapauksessa, että haluat tiedostosta
ajettavan (ts. muuttamalla päätteeksi .lhs ja lisäämällä ‘>’-merkit suoritettavan
koodin eteen)

Vastauksen tulee pääsääntöisesti olla kokonaisuudessaan vastaustiedostossa.
Jos tarvitset vastaamiseen useita eri tiedostoja, kirjoita joka tapauksessa
valmiina annettuun vastaustiedostoon erittely siitä, mistä tiedostoista ja miltä
riveiltä vastauksesi löytyy. Jos kyseessä on suoritettava ohjelma, niin lisää
vastaustiedostoon ajo-ohjeet.

HUOM: Vastaukset tulee laittaa tietovarastossa oikeaan kansioon ja siellä olevaan
valmiiseen vastaustiedostoon ja vastauksia ei arvioida ennenkuin ne löytyvät
riittävän selvästi oikeasta paikasta

(Vastausten palautusmuodosta ollaan tiukkoja siksi, että ryhmiä tulee olemaan toistakymmentä
ja jokainen minuutti, joka ohjaajilta kuluu tehtävien hakemiseen on poissa siitä
ajasta, joka tulisi käyttää kurssilaisten ohjaukseen)

palautukset

Valmiit pohjat harjoitusten palauttamiselle. Monista tämä tietovarasto ryhmällesi ja editoi omat vastauksesi sinne.

Clone & push urls

verkkotesti

Clone & push urls

Activities Feed