TIES471pp

Reaaliaikaisen renderöinnin harjoitustyö. Pistepilvi moniuloittesesta datasta.

Aihe:

Reaaliaikaista moniulotteisen pistedatan visualisointia.

kaaviokuva

Suunnitellut ominaisuudet:

Pisteen ulottuvuuksien visualisointi erilaisilla glsl varjostin ohjelmilla.

perusulottuvuudet: x,y,z
lisäulottuvuuksia voi olla esim:
-pisteen koko
-pisteen väri
-pisteen muoto (tähti, ympyrä, pallo, piste, neliö, tekstuuri)

Kaikista pisteistä lasketaan keskiarvo ja min/max joka akselille, jotta numeerinen resoluutio pysyy hyvänä ja kamera voidaan alustaa niin että kaikki pisteet näkyy.

Repository:

https://yousource.it.jyu.fi/ties471pp/ties471pp

git clone git://yousource.it.jyu.fi/ties471pp/ties471pp.git pointp

Wiki:

https://yousource.it.jyu.fi/ties471pp/pages/Home

Tarvittavat kirjastot:#

GLM, GLU, GLEW, GLUT, OpenGL
Käyttää OpenGL 3.0 tai 4.0 ja geometria shadereita.

Lähdekoodin kääntäminen Linuksissa:

cd pointp
cmake .
make

tai manuaalinen tapa esim.

/usr/bin/gcc-4.9 —std=c++11 main.cpp -o pointp -rdynamic -lGLU -lGL -lSM -lICE -lX11 -lXext -lglut -lXmu -lXi -lGLEW

tai

gcc main.cpp -std=c++11 -o pointp -rdynamic -L"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/“ -l”:libGLU.so" -l":libGL.so" -l":libSM.so" -l":libICE.so" -l":libX11.so" -l":libXext.so" -l":libglut.so" -l":libXmu.so" -l":libXi.so" -l":libGLEW.so"

Kääntäminen Windowssissa:#

Kääntäminen onnistuu.
GLM kirjasto on samassa kansiossa git submoduulina ja vain include polku pitää lisätä.
Eli vain Glut ja Glew pitää jostain löytää ja lisätä käytettäviin kirjastoihin.
Glew pitää olla melko uusi versio.

Cross compile:#

eli kääntäminen esim. Linuksissa Windows binääriksi

komponenttikaavio ja luokkakaavio#

kaaviokuva

ties471pp

Clone & push urls

Activities Feed