Commit 0fc4cdf8f112c017b653e25ff2c7e1715e49cbb7

Korjattu versio kolmannen vaiheen dokumentista
KimppakivaProjektinLapivieninSuuunitelma.txt
(8 / 8)
  
67671. Projektin suunnittelu ja hallinta
6868 1.1. Projektin suunnitelman päivittäminen - 2 1 1 4 1
6969 1.2. Projektiryhmän palaverit ja muistiot 1.1 4 2 2 8 (2)
70 1.3. Projektin läpiviennin raportointi 1.2, 4.3 3 2 2 7 2
70 1.3. Projektin läpiviennin raportointi 4.1 3 2 2 7 2
7171
72722. UML-kaavioiden laatiminen
7373 2.1. Rajapintakaavion laatiminen 1.1 1 2 - 3 1
7474 2.2. Luokkakaavion laatiminen 2.1 1 2 - 3 1
7575 2.3. Käyttöliittymähahmotelman laatiminen 2.2 1 1 3 5 2
76 2.4. ER-kaavion laatiminen - - 2 - 2 1
76 2.4. ER-kaavion laatiminen - - 1 - 1 1
7777
78783. Komponenttien kartoitus
7979 3.1. Ulkopuolisten komponenttien kartoitus 2 1 1 2 4 1
80 3.2. Komponenttien vertailu 2 1 1 2 4 1
80 3.2. Komponenttien vertailu 3.1 1 1 2 4 1
8181
82824. Projektin päättäminen
83 4.1. Tulokset ja viimeistely 2 2 2 2 6 1
83 4.1. Tulokset ja viimeistely 3 2 2 2 6 1
8484 4.2. Tilaajan ja jäsenten palaveri 4.1 2 2 2 6 1
85 4.3. Tulosten toimittaminen 4.2 2 - - 2 1
85 4.3. Tulosten toimittaminen 1.3 2 - - 2 1
8686
87YHTEENSÄ 20 18 16 54 (10)
88Virhemarginaali 20% huomioiden 24 22 19 65 (12)
87YHTEENSÄ 20 17 16 53 (10)
88Virhemarginaali 20% huomioiden 24 21 19 64 (12)
8989
9090Huomioimalla työtuntiarvioissa 20 prosentin virhemarginaali tulee
91projektille varata kokonaisuutena vähintään 66 työtuntia. Koko
91projektille varata kokonaisuutena vähintään 64 työtuntia. Koko
9292projektin vähimmäispäivät on laskettu suurimman työmäärän omaavan
9393jäsenen työtuntien perusteella. Kyseinen 10 arkipäivää vastaa
9494mahdollisuutta suorittaa tehtäviä rinnakkain (tehtävillä ei siis