Commit 37f24371ad92576b218249bbb3e211768cea8bd6

Toisen vaiheen katselmoinnin muistion viimeinen versio.
KimppakivaKatselmointi_2.txt
(9 / 8)
  
1313Muistio
1414
1515Laadittu: 10.11.2014
16Muokattu: 11.11.2014
17Muokattu: 18.11.2014
18Muokattu: 27.11.2014
16Muokattu: 9.12.2014
1917
18
20191. Yleisiä huomioita
2120
2221Tapaamisessa katselmoitiin aikaisempi muistio sekä ensimmäinen että
3939järjestää paremmin.
4040
4141Mustion kirjoitusasu on pääosin siistiä, mutta osassa sanavalintoja
42olisi vielä hiomista. Ohjaaja nosti esille myös muutamia toistokohtia
42olisi vielä hiomista. Ohjaaja nosti esille myös muutamia toistokohtia,
4343jotka voisi poistaa tarpeettomina tai siirtää eri kohtaan muistiota.
4444Ohjaaja ei nähnyt myöskään pakollisena toistaa toimenpiteiden
4545mainitsemista YouSourceen liittyen.
5555myös parantaa.
5656
5757Päätökset:
58 - Todetaan, että projektiin ei sisälly sovelluksen toteutus, testaus, eikä käyttöönotto.
58 - Projektiin ei sisälly sovelluksen toteutus, testaus, eikä
59 käyttöönotto.
5960 - Selkeytetään lauserakennetta.
6061
6162
624. Huomioita tarpeista, tavoitteista, kriteereistä, tuloksista ja tietotaidoista.
634. Huomioita tarpeista, tavoitteista, kriteereistä, tuloksista ja
64 tietotaidoista.
6365
64Projektin kohdealuetta sekä kohderyhmän tarpeita tulee miettiä uudelleen.
66Projektin kohdealuetta ja kohderyhmän tarpeita tulee miettiä uudelleen.
6567Vaihedokumentin tavoitteet olivat huonosti määriteltyjä, eivätkä ne
6668vastanneet kokonaistavoitteita. Tavoitteiden arviointiin pitää
6769kiinnittää huomiota, sekä projektin rajauksien toteuttamista tulee
6870pohtia lisää. Kriteerit ja rajoitteet eivät vastanneet tavoitteita.
69Projektin jäsenten tietotaitojen tulee vastata paremmin tavotteita.
71Projektin jäsenten tietotaitojen tulee vastata paremmin tavoitteita.
7072Sananvalintoihin todettiin sisältyvän myös pientä parannettavaa,
7173kuten helppo ja yksinkertainen.
7274