Commit 74912aa7ad4043f3a81389de5257638b6e631d34

Korjattu versio lisätty yousourceen
KimppakivaKatselmointi_1.txt
(5 / 5)
  
1313Muistio
1414
1515Laadittu: 3.10.2014
16Muokattu: 18.11.2014
16Muokattu: 27.11.2014
1717
1818
19191. Yleisiä huomioita
6565
66664. Huomioita taustasta ja kokonaistavoitteista
6767
68Kokonaistavoitteista todettiin löytyvän kimppakyydin järjestäminen
69ja sovelluksen suunnittelu. Katselmoinnissa rajattiin tavoite
68Kokonaistavoitteista todettiin löytyvän kimppakyydin järjestäminen ja
69sovelluksen suunnittelu. Katselmoinnissa rajattiin kokonaistavoitteet
7070sovelluksen suunnitteluun.
7171
7272Päätös:
76765. Huomioita jäsenten kokemuksista ja rooleista
7777
7878Projektipäälliköltä todettiin puuttuvan tietotaidot roolin taustalta.
79Muiden jäsenten tietotaidot olivat esitelty ja perusteltu.
79Muiden jäsenten tietotaidot oli esitelty ja perusteltu.
8080
8181Päätökset:
8282 - Lisätään projektipäällikölle tietotaidot.
8484
85856. Huomioita harjoitustyön tarkastuspisteistä
8686
87Tarkastuspisteiden aikavälit todettiin järkeväksi. Jäsenet voivat
87Tarkastuspisteiden aikavälit todettiin järkeviksi. Jäsenet voivat
8888halutessaan tiukentaa aikataulua. Päivämääriä tulisi kuitenkin
8989muuttaa siten, etteivät ne osu viikonlopulle. Harjoitustyön toimitus-
9090ja viivästyspäivässä oli sattunut laskuvirhe, joten ne tulee korjata.